005.jpg

Виконавчий комітет Сумської міської ради оголошує конкурс з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування у межах території об’єднаної територіальної громади м. Суми.

Об’єктом конкурсу є надання права підприємству (організації) здійснювати функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування у межах території об’єднаної територіальної громади м. Суми.

У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», а також Умовам конкурсу.

Видача заяв та прийом документів для участі в конкурсі здійснюються відділом транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради (м. Суми, майдан Незалежності, 2, 7 поверх, кабінет № 137, тел. для довідок 700667, 700668, e-mail - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

Кінцевий строк прийняття документів  01.11.2019.

Засідання конкурсного комітету відбудеться 21.11.2019 о 10:00 за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 2, кабінет 57.

***

Умови

проведення конкурсу з визначення підприємства (організації)

для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу

з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування у межах території об’єднаної територіальної громади м. Сум

1. Загальні положення

1.1. Ці Умови розроблені відповідно до вимог статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» та постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами) і застосовуються для визначення підприємства (організації), що буде залучене на конкурсних умовах за договором для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування у межах території об’єднаної територіальної громади м. Суми (надалі – конкурс).

1.2. Ці Умови визначають процедуру підготовки та проведення конкурсу і є обов’язковими для конкурсного комітету та підприємств (організацій), що претендують на участь у конкурсі (надалі – претендентів).

1.3. Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах підприємства (організації) незалежно від форми власності, яке спроможне здійснювати функції з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування у межах території об’єднаної територіальної громади м. Суми, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів.

1.4. Терміни, що містять ці Умови, вживаються у значенні, наведеному в законодавчих актах, що перелічені у п.1.1. цих Умов.

1.5. Організатором проведення конкурсу є виконавчий комітет Сумської міської ради (надалі – Організатор).

1.6. Рішення щодо проведення конкурсу приймає Організатор.

1.7. Проведення конкурсу покладається на виконавчий орган Сумської міської ради, до повноважень якого входить вирішення зазначених питань (далі - представник Організатора).

1.8. Конкурс є відкритим для всіх претендентів.

1.9. Об’єктом конкурсу є надання права підприємству (організації) здійснювати функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування у межах території об’єднаної територіальної громади м. Суми.

1.10. Договір про виконання функцій робочого органу (далі – Договір) укладається з переможцем конкурсу. Строк дії Договору встановлюється за домовленістю між Організатором та робочим органом, але не більше як на три роки.

1.11. Детальний перелік здійснюваних робочим органом функцій визначається умовами Договору з урахуванням вимог чинного законодавства та Умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування у межах території об’єднаної територіальної громади м. Суми, затверджених відповідним рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради.

1.12. При проведенні конкурсу інтереси претендента представляє його керівник або інша особа, повноваження якої підтверджуються довіреністю від імені підприємства, організації, оформленої згідно з вимогами чинного законодавства України.

1.13. Організатор покладає функції із реєстрації документів на участь у конкурсі та надання роз’яснень претендентам щодо оформлення документів на участь у конкурсі на представника Організатора.

2. Підготовка конкурсу

2.1. Організатор розміщує не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, яке повинно містити наступну інформацію:

2.1.1. найменування Організатора;

2.1.2. найменування об’єкта конкурсу;

2.1.3. умови конкурсу;

2.1.4. кінцевий строк подачі та поштова адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі, телефон для довідок;

2.1.5. місце, дата i час проведення конкурсу.

2.2. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», а також цим Умовам.

3. Кваліфікаційні вимоги до претендентів

3.1. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), що відповідають наступним кваліфікаційним вимогам:

3.1.1. мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень (проведення конкурсів, тендерів та інших заходів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, досвід із забезпечення розроблення паспортів автобусних маршрутів загального користування);

3.1.2. мають у власності або користуються на законних підставах офісним приміщенням, не менше ніж одним легковими автомобілем для обстеження дорожніх умов на автобусних маршрутах, комп’ютерною технікою (у тому числі принтерами, сканерами, копіювальним апаратом тощо), засобами зв’язку (телефонними, факсимільними, електронними) та програмним забезпеченням.

3.2. До участі в конкурсі не допускаються підприємства (організації), які:

3.2.1. визнані банкрутом або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які перебувають у стадії ліквідації;

3.2.2. подали для участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

3.2.3. надають послуги з перевезень;

3.2.4. провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов’язану з наданням послуг з перевезень;

3.2.5. представляють інтереси окремих автомобільних перевізників;

3.2.6. є учасниками конкурсу з перевезення пасажирів;

3.2.7. не відповідають вимогам викладеним в п. 3.1 даних Умов.

 4. Подання документів на конкурс

4.1. Для участі в конкурсі претендент подає представнику Організатора такі документи:

4.1.1. заяву на участь у конкурсі за встановленою Організатором формою (Додаток до цих Умов);

4.1.2. копію установчих документів юридичної особи;

4.1.3. копію договору оренди чи свідоцтва про право власності на приміщення, пристосоване для виконання функцій робочого органу і прийому перевізників;

4.1.4. довідку про наявність матеріально-технічного та програмного забезпечення в довільній формі за підписом керівника;

4.1.5. розрахунок собівартості витрат на підготовку документів до конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування з урахуванням п. 60 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами);

4.1.6. довідку в довільній формі за підписом керівника, яка підтверджує наявність та відповідність кваліфікованих фахівців у галузі автомобільного транспорту, у тому числі фінансиста, юриста, та досвіду роботи претендента не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень, а також копії документів, що підтверджують освітньо-кваліфікаційний рівень вказаних фахівців та досвід роботи;

4.1.7. довідку з Укртрансбезпеки про відсутність (наявність) ліцензії на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг із перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

Копії документів, що подаються на конкурс, завіряються печаткою підприємства (організації) та підписуються відповідальною особою.

4.2. Претендент подає документи в конверті (пакеті), на якому зазначається його найменування та адреса з поміткою «Заява про участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу».

4.3. Строк для подання документів на конкурс становить 15 календарних днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

4.4. Документи приймаються та реєструються представником Організатора в журналі реєстрації заяв про участь у конкурсі в присутності особи яка їх подає.

4.5. Усі документи складаються державною мовою.

4.6. Документи, які надійшли до представника Організатора після встановленого строку, не розглядаються, не реєструються і повертаються претенденту.

4.7. За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі претендент має право звернутися до представника Організатора, який зобов’язаний надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором претендента) протягом трьох робочих днів.

4.8. Конверт (пакет), який містить документи для участі в конкурсі та надійшов до Організатора в зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від претендентів, подається на розгляд конкурсному комітету.

4.9. Конверт (пакет) відкривається конкурсним комітетом наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

5. Проведення конкурсу та визначення переможця

5.1. При визначенні переможця конкурсний комітет враховує відповідність претендентів кваліфікаційним вимогам, визначеним у пункті 3.1 розділу III цих Умов.

5.2. На засідання конкурсного комітету запрошуються всі претенденти, у присутності яких оголошуються надані в конверті (пакеті) документи для участі в конкурсі.

5.3. Претенденти мають право надавати роз’яснення щодо наданих ними документів для участі в конкурсі.

5.4. У разі відсутності на конкурсі представника претендента, конкурсний комітет розглядає документи, надані претендентом в конверті (пакеті) для участі в конкурсі, про що зазначається в протоколі засідання конкурсного комітету.

5.5. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), що за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.

Якщо в конкурсі взяв участь тільки один претендент, він може бути визнаний переможцем конкурсу.

5.6. Рішення про результати конкурсу приймаються конкурсним комітетом на засіданні у присутності не менше ніж половини його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету, а в разі його відсутності – заступника голови конкурсного комітету.

5.7. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

5.8. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу Організатор забезпечує проведення конкурсу самостійно протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

5.9. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу в 3-денний строк оформляється протоколом, який підписують присутні на засіданні голова, заступник голови, секретар та члени конкурсного комітету та надається представнику Організатора для зберігання протягом п’яти років, в разі надходження письмового запиту витяг з протоколу надсилається переможцю та іншим претендентам.

5.10. Організатор протягом 30 календарних днів з моменту підписання протоколу, зазначеного у п. 5.9 цих Умов, приймає рішення про залучення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування у межах території об’єднаної територіальної громади м. Суми.

5.11. З переможцем конкурсу Організатор протягом 10 календарних днів з моменту прийняття рішення, зазначеного у п. 5.10 цих Умов, укладає договір про виконання функцій робочого органу. Договір підписується міським головою або іншою повноважною особою Організатора.

У разі відмови підприємства (організації), що за рішенням конкурсного комітету визнане переможцем, від підписання договору про виконання функцій робочого органу, або його розірвання з переможцем конкурсу, договір може бути укладений з претендентом, який зайняв друге місце.

У разі відмови претендента, який зайняв друге місце, від укладення договору про виконання функцій робочого органу, забезпечення проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування у межах території об’єднаної територіальної громади м. Суми здійснюється Організатором самостійно, однак протягом періоду не більше як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

5.12. Спори, що виникають за результатами конкурсу, вирішуються в установленому чинним законодавством України порядку.