002.jpg

Порядок денний засідання постійної комісії 21 травня 2020 року був затверджений із 65 питань. Основну увагу при розгляді питань порядку денного депутати приділили поновленню договорів оренди земельних ділянок фізичним особам-підприємцям, юридичним особам, питанням надання земельних ділянок у власність громадянам, які знаходяться у них в користуванні.

Так, постійною комісією погоджене питання надання учаснику АТО Михайліченку Валерію Миколайовичу дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: м. Суми, проїзд Новий, орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Постійною комісією відмовлено Відкритому акціонерному товариству Сумському заводу сільськогосподарського машинобудування «Сумсільмаш» у наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою:
- м. Суми, вул. Харківська, 6, орієнтовною площею 1,8770 га, під виробничими приміщеннями (номери записів про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 30031216 від 23.01.2019; 30029711 від 23.01.2019; 35456184 від 10.02.2020; 25457041 від 10.02.2020, реєстраційні номери об’єктів нерухомого майна: 1751910559101; 1751828659101; 1487226159101; 1487263259101, загальна площа нежитлових приміщень-11698,6 кв.м.) у зв’язку з невідповідністю її місця розташування містобудівній документації (дата реєстрації заяви 17.02.2020);
- м. Суми, вул. Харківська, 6, орієнтовною площею 0,1466 га, під виробничим приміщенням (номер запису про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 30031664 від 23.01.2019, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1751935559101, площа нежитлового приміщення-653,4 кв.м.) у зв’язку з невідповідністю її місця розташування містобудівній документації.

Депутатами погоджене питання поновлення договору оренди земельної ділянки, укладеного з Кириченком Віктором Олександровичем за адресою: м. Суми, вул. Машинобудівників, 4, строком на 10 років, площею 0,0415 га.

Постійною комісією відмовлено Мельнику Михайлу Івановичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з кадастровим номером 5924783800:13:006:0147, орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що земельна ділянка, зазначена заявником на доданих до клопотання графічних матеріалах, знаходиться поза межами міста Суми, розпорядження якою не належить до повноважень Сумської міської об’єднаної територіальної громади.

Також постійною комісією відмовлено Бондареву Ігорю Геннадійовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: м. Суми, автогаражний кооператив «Північний», гараж № 442, орієнтовною площею 0,0080 га для будівництва індивідуальних гаражів у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки вимогам містобудівної документації: Плану зонування території міста Суми, затвердженому рішенням Сумської міської ради від 06.03.2013 № 2180-МР, згідно з яким земельна ділянка, зазначена на доданому до клопотання заявником графічному матеріалі, знаходиться в зоні підприємств V класу шкідливості В-5, визначеній для розміщення виробничих об’єктів.

Постійною комісією відмовлено Кулішенку Сергію Олександровичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 20, орієнтовною площею 0,0025 га для будівництва індивідуальних гаражів у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки вимогам містобудівної документації та чинних нормативно-правових актів: Плану зонування території міста Суми, затвердженому рішенням Сумської міської ради від 06.03.2013 № 2180-МР, згідно з яким земельна ділянка, зазначена на доданому до клопотання заявником графічному матеріалі, знаходиться на території багатоквартирної житлової забудови, та пункту 10.8.3 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.04.2019 № 104, згідно з яким розміщення боксових гаражів на території житлових кварталів, мікрорайонів багатоквартирної житлової забудови не допускається.

Постійною комісією затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та змінено її цільове призначення із земель сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництвана на землі житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: м. Суми, кадастровий номер 5924788700:01:002:0839, площа 0,0695 га, яка перебуває в приватній власності Самбур Людмили Іванівни на підставі витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №12561894 від 06.06.2018, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1569825959247.

Загалом на засіданні постійної комісії було розглянуто 46 питань порядку денного.