005.jpg

Порядок денний засідання постійної комісії 24.11.2022 року був затверджений із 200 питань. Основну увагу при розгляді питань порядку денного депутати приділили інвентаризації земельних ділянок.

Так, депутатами розглянуте і погоджене питання щодо затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності Сумської міської територіальної громади за адресою: м. Суми, проїзд 3-й Парковий, 13, площею 0,1578 га, кадастровий номер 5910136300:09:020:0027, категорія та цільове призначення земельної ділянки: землі житлової та громадської забудови; для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, (код цільового призначення – 02.03).

Депутатами затверджено технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності Сумської міської територіальної громади під об’єктом природно-заповідного фонду ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Дуб на вул. Сергія Табали» розташованої за адресою: м. Суми, вул. Сергія Табали (Сєвєра), біля буд. № 52Б, площею 0,0086 га, кадастровий номер 5910136300:05:010:0065, категорія та цільове призначення земельної ділянки: землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; для збереження та використання пам’яток природи, (код цільового призначення – 04.10).

Одноголосно погоджене питання стосовно затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності Сумської міської територіальної громади, розташованої за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, в районі озера Чеха, площею 1,6046 га, кадастровий номер 5910136300:06:019:0133, категорія та цільове призначення земельної ділянки: землі водного фонду; земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), (код цільового призначення – 10.13).

Постійною комісією затверджено технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності Сумського міського парку культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, розташованих за адресою: м. Суми, вул. Гагаріна, загальною площею 52,4079 га.

Депутати розглянули і погодили питання щодо затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності Сумської міської територіальної громади під сквером «Артучилище», розташованої за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, площею 1,5882 га, кадастровий номер 5910136300:12:004:0020, категорія та цільове призначення земельної ділянки: землі рекреаційного призначення; для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення, (код цільового призначення – 07.01).

Постійною комісією надано Сумському національному аграрному університету дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель за адресою: м. Суми, селище Веретинівка, площею 29,6502 га, яка перебуває в постійному користуванні на підставі державного акта на право постійного користування землею серія СМ 042 від 07.07.2000 для розміщення технікуму, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 218.

Депутатами розглянуто питання щодо надання Товариству з обмеженою відповідальністю «ФК Колект» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшої її передачі у користування на умовах оренди за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 79, орієнтовною площею не більше 0,0300 га, категорія, цільове та функціональне призначення земельної ділянки: землі житлової та громадської забудови; для розміщення та експлуатації будівель торгівлі (код виду цільового призначення-03.07); для розміщення адміністративно-торгівельної будівлі (номер запису про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 36737904 від 03.06.2020, площа нежитлового приміщення-303,5 кв.м.).

На засіданні постійної комісії заслухано доповідь стосовно проєкту рішення Сумської міської ради "Про заключний звіт про виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4330-МР (зі змінами), за 2019-2021 роки та за 2021 рік".

Загалом на засіданні постійної комісії 24.11.2022 року було розглянуто понад 40 питань порядку денного, надані відповідні доручення та рекомендації структурним підрозділам щодо їх виконання.