006.jpg

На посаді секретаря Сумської міської ради VIII скликання із 14 грудня 2023 року.

 

Народився 6 серпня 1982 року у м. Суми.

Громадянин України.

Освіта вища.

У 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит», здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.

У 1989 році розпочав навчання у Сумській загальноосвітній школі І-III ступеня № 9, яку закінчив у 1999 році.

У 2000 році був призваний на строкову службу до Збройних Сил України, яку проходив у МВЧ0060 МВС на посаді рятівника.

Після проходження строкової військової служби займався приватною підприємницькою діяльністю у галузі будівництва та очолював будівництво декількох об’єктів. До трудових обов’язків входило: дотримання всіх необхідних норм, вчасне завершення будівництва та складання графіків роботи.

Закінчив КУ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» за спеціальністю — менеджмент та здобув ступінь магістра.

Одружений, маю двох доньок.

Дружина — Кобзар Лілія Володимирівна.

Я та мої найближчі родичі до кримінальної відповідальності не притягувалися.

Телефон приймальні секретаря Сумської міської ради: (0542)700-568.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Графік проведення особистого прийому громадян

Забезпечує організацію здійснення власних повноважень та делегованих повноважень органів виконавчої влади у сферах житлово-комунального господарства, енергозабезпечення об’єктів комунального господарства, транспорту та зв’язку, розвитку територій старостинських округів, контролю за дотриманням законодавства про працю, взаємодії з політичними партіями, рухами, громадськими та релігійними організаціями, ведення Державного реєстру виборців, архівної справи, запровадження і розвитку інформаційних технологій,  кадрової політики, відзначення державними нагородами України, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України.

Організовує роботу апарату ради, вирішує питання організаційного, кадрового, господарського, матеріально-технічного, автотранспортного та соціального забезпечення діяльності виконавчого комітету.

Безпосередньо відповідає (за належністю) за організацію виконання повноважень, передбачених такими статтями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Стаття 27

пункт «а», підпункти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

Стаття 28

пункт «а», підпункти 2, 8;

пункт «б», підпункти 1, 2;

Стаття 29

пункт «а», підпункти 2, 3;

Стаття 30

пункт «а», підпункти 1, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 71, 9, 10, 101, 102, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;

пункт «б»,  підпункти 1, 2, 4, 5, 13;

Стаття 31

пункт «а», підпункти 1, 5, 7, 8, 9, 12;

пункт «б», підпункти 7, 8;

Стаття 32

пункт «а», підпункти 3;

Стаття 33

частина 1, пункт «а»,  підпункт 1;

пункт «б», підпункти 71, 12;

Стаття 34

частина 1, пункт «а»,  підпункти 4, 5;

пункт «б», підпункти 9, 17;

частина 3;

Стаття 38

частина 1, пункт «а»,  підпункти 3, 10;

пункт «б»,  підпункт 21;

частина 2, підпункти 4, 5;

Стаття 39;

Стаття 50.

Вносить на затвердження сесії план роботи ради на півріччя та здійснює контроль за його виконанням.

Організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на її розгляд.

Узагальнює пропозиції структурних підрозділів та постійних комісій ради, які пропонуються для розгляду на сесіях ради.

Організовує контроль за виконанням рішень ради, забезпечує їх оприлюднення.

Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням. Забезпечує зберігання матеріалів, протоколів сесії, рішень ради.

Забезпечує умови для роботи постійних комісій, координує їх діяльність, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій.

Бере участь у здійсненні заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування.

Організовує внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення ради та її виконавчих органів, що прийняті в межах своїх повноважень.

Сприяє розвитку взаємовідносин з органами місцевого самоврядування України, інших міст ближнього та дальнього зарубіжжя.

Забезпечує організаційно-методичну діяльність виконавчого комітету, підготовку матеріалів на його розгляд.

Організаційно забезпечує підготовку та проведення засідань виконавчого комітету.

Забезпечує організаційно-технічну підготовку засідань виконавчого комітету, інших засідань, нарад, які проводить міський голова, підготовку матеріалів на розгляд виконавчого комітету.

Вирішує питання організації обслуговування населення підприємствами і установами житлово-комунального господарства, забезпечення їх стабільної роботи,  належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг з управління багатоквартирним будинком, які надаються населенню, ремонту та утримання мереж тепло- та водозабезпечення.

Координує роботу щодо встановлення нормативів (норм) споживання комунальних послуг у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, визначення одиниці виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами.

Координує роботу щодо встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, послуги з постачання гарячої води, які встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) послуги.

Координує питання утримання, капітального, поточного ремонту, реконструкції об’єктів житлового фонду та комунального господарства.

Координує питання ремонту та утримання шляхів і вулиць Сумської МТГ, мостів та інших споруд.

Координує роботу по забезпеченню енергоресурсами об’єктів господарства Сумської МТГ.

Організовує роботу виконавчих органів ради по забезпеченню виконання вимог законодавства, в межах наданих повноважень, з питань стратегічного розвитку теплоенергетики.

Вносить пропозиції щодо поліпшення експлуатації та перспективного розвитку водозабірних, каналізаційних, очисних споруд і мереж Сумської МТГ, організації економного тепло-, водопостачання житлово-комунальними та іншими підприємствами.

Організовує відповідно до чинного законодавства контроль за експлуатацією житлового фонду підприємствами житлово-комунального господарства незалежно від їх форми власності (крім будинків приватного сектору).

Координує питання збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин.

Сприяє роботі по створенню органів самоорганізації населення, товариств співвласників будинків тощо.

Організовує роботу по благоустрою Сумської МТГ, залученню на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення.

Сприяє вирішенню питань енергозбереження в підвідомчих підприємствах, установах, організаціях.

Координує роботу з питань цілодобового прийому в телефонному режимі звернень від громадян Сумської МТГ, які потребують невідкладного вирішення, або вирішення яких зволікається, повідомлень про виникнення аварійних ситуацій у роботі господарства Сумської МТГ та щодо організації взаємодії служб Сумської МТГ по ліквідації аварійних ситуацій, що призвели до перебоїв у наданні послуг по забезпеченню життєдіяльності Сумської МТГ.

Координує роботу по формуванню і реалізації політики сталого розвитку територій старостинських округів.

Координує роботу щодо встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на транспортні послуги.

Координує роботу підприємств транспорту і зв’язку, а також надавачів телекомунікаційних послуг.

Сприяє залученню на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності Сумської МТГ, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту.

Координує роботу з питань затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту, правил користування пасажирським транспортом на території Сумської МТГ незалежно від форм власності.

Організовує роботу щодо впровадження та порядку функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в пасажирському транспорті незалежно від форм власності.

Координує роботу з питань здійснення нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.

Координує роботу щодо участі у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, здійсненні контролю за їх виконанням.

Забезпечує розробку та реалізацію інформаційної політики ради, її виконавчого комітету та міського голови, сприяє всебічному висвітленню їх діяльності.

Відповідає за зв’язки із медіа.

Сприяє проведенню масових заходів за напрямками діяльності ради, координує діяльність релігійних організацій.

Забезпечує формування планів роботи виконавчого комітету, планування апаратних нарад при міському голові, організаційних заходів ради та її виконавчих органів.

Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи. Здійснює контроль за дотриманням Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань кадрової роботи.

У межах наданих повноважень здійснює керівництво персоналом, здійснює добір кадрів. Узагальнює практику роботи з кадрами, вносить керівнику органу пропозиції щодо її вдосконалення.

Координує роботу щодо підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів ради.

Вносить пропозиції про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, почесними званнями та про заохочення відзнаками міського голови.

Бере участь в організаційно-технічній підготовці засідань, нарад, які проводить міський голова.

Бере участь у вирішенні питань проведення виборів та референдумів у межах, визначених законодавством.

Координує роботу щодо проведення внутрішнього аудиту підприємств, установ, закладів, засновником яких є Сумська міська рада.

Контролює питання досягнення економії бюджетних коштів, правильності визначення потреби в бюджетних коштах, ефективного використання коштів і майна, достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності, які здійснюються виконавчими органами Сумської міської ради, підприємствами, установами, закладами, засновником яких є Сумська міська рада.

Забезпечує впровадження і розвиток інформаційних технологій у процес управління Сумською МТГ.

Сприяє поліпшенню інформаційно-аналітичного забезпечення Сумської МТГ.

Контролює редагування, реєстрацію та випуск розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, своєчасне їх розсилання адресатам.

Контролює виконання відділами, управліннями та іншими виконавчими органами ради рішень органів державної влади, розпоряджень і доручень міського голови та рішень виконавчого комітету.

Забезпечує належне зберігання відповідно до умов, визначених Державною архівною службою України, документів Національного архівного фонду та централізоване тимчасове зберігання документів юридичних і фізичних осіб, що не належать на Національного архівного фонду (документів ліквідованих підприємств, установ, організацій, які діяли на території Сумської МТГ).

Контролює проведення комплексних, тематичних та контрольних перевірок стану діловодства та умов зберігання документів в установах, організаціях  Сумської МТГ.

Організовує роботу по підвищенню кваліфікації голів та членів експертних комісій, працівників, відповідальних за діловодство та архів в апараті, управліннях, відділах, інших виконавчих органах ради, а також  в установах, організаціях Сумської МТГ.

Контролює виконання плану розвитку архівної справи у Сумській МТГ.

Забезпечує розроблення номенклатури справ, формування, збереження документів юридичної особи – виконавчого комітету ради.

Аналізує та контролює стан матеріально-технічного забезпечення апарату, управлінь, відділів та інших виконавчих органів ради.

Організовує спільно з балансоутримувачами нагляд за експлуатацією та утриманням у належному стані будинків, споруд та інженерних систем приміщень, у яких розташовуються виконавчі органи ради.

Забезпечує спільно з балансоутримувачами розробку та виконання річних та перспективних планів ремонту приміщень виконавчих органів ради, проведення робіт з благоустрою та озеленення прилеглих територій.

Організовує роботу по забезпеченню виконання вимог законодавства щодо державних закупівель.

Координує питання здійснення державних закупівель у раді, функціонування системи публічних закупівель.

Організовує роботу щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до законодавства.

Підписує господарські договори та угоди, що регулюють господарські відносини між виконавчим комітетом ради та суб’єктами господарювання і юридичними особами.

Спрямовує, координує та контролює роботу таких виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій:

 • Департаменту інфраструктури міста;
 • управління внутрішнього контролю та аудиту;
 • управління з господарських та загальних питань;
 • управління суспільних комунікацій;
 • відділ мобілізаційної роботи;
 • відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг;
 • відділу з організації діяльності ради;
 • відділу організаційно-кадрової роботи;
 • відділу бухгалтерського обліку та звітності;
 • відділу з конкурсних торгів;
 • відділу протокольної роботи та контролю;
 • архівного відділу;
 • відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення;
 • відділів ведення Державного реєстру виборців Зарічного та Ковпаківського районів м. Суми;
 • відділу «Служба 15-80»;
 • відділу з охорони праці;
 • сектору з питань управління сільськими територіями;
 • комунального підприємства «Сумикомунінвест»;
 • комунального підприємства «Шляхрембуд»;
 • комунального підприємства «Сумижилкомсервіс»;
 • комунального підприємства «Сумитеплоенергоцентраль»;
 • комунального підприємства «Чисте місто»;
 • комунального підприємства «Нове місто»;
 • комунального підприємства «Інфосервіс»;
 • підприємств водо-, тепло-, газопостачання, забезпечення електричною енергією та нафтопродуктами (незалежно від форм власності), у т.ч. ПАТ «Сумиобленерго», ТОВ «ЕНЕРА СУМИ», ТОВ «Сумитеплоенерго», Дирекції «Котельня північного промвузла», КП «Міськводоканал», АТ «Сумигаз», ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ»;
 • підприємств по обслуговуванню житла (незалежно від форм власності), в т.ч. ПРБП «Рембуд», ТОВ КК «Коменерго-Суми», ТОВ «Форекс Плюс», ТОВ «КК «ДомКомСуми», ТОВ «Сумитехнобудсервіс» та інших підприємств, що надають послуги з управління багатоквартирним будинком;
 • підприємств, які забезпечують належний санітарний стан та благоустрій Сумської МТГ, у т.ч. ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС», ТОВ «А‑Муссон», КП «Спеціалізований комбінат», КП електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло», КП «Зелене будівництво», КП «Центр догляду за тваринами»;
 • комунального підприємства «Електроавтотранс»;
 • комунального підприємства «Паркінг»;
 • підприємств транспорту;
 • операторів надання послуг кабельного телебачення та телекомунікаційних послуг.

Координує роботу:

 • міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів мереж центрального опалення, постачання гарячої води;
 • конкурсного комітету для визначення на конкурсних засадах юридичних та фізичних осіб - підприємців, які можуть виконувати необхідні обсяги перевезень і забезпечувати якість надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування на території Сумської МТГ;
 • комісії з питань роботи пасажирського транспорту на території Сумської МТГ;
 • конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщенню вакантних посад посадових осіб ради.

Вирішує питання взаємодії з:

 • міською радою товариства мисливців і рибалок, садово-городніми та іншими об’єднаннями громадян агропромислового напрямку.

Організовує виконання рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови (за належністю).

Організовує за дорученням міського голови або ради вирішення інших питань, що пов’язані з діяльністю ради та її виконавчих органів.

Сприяє вирішенню питань енергозбереження в підвідомчих підприємствах, установах, організаціях.

Сприяє надходженню цільових (у тому числі валютних) коштів відповідно до прийнятого радою положення про ці кошти.

Бере участь у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у підвідомчих установах та організаціях.

Вирішує питання взаємодії виконавчих органів ради за належністю з відповідними організаціями та установами обласного підпорядкування.

Графіки прийому депутатів міської ради VIII скликання, розподіл та закріплення їх за територіальними виборчими округами

Графік прийому депутатських фракцій і груп в Сумській міській раді VIII скликання

Звіти про депутатську діяльність:

Електронні декларації про доходи:

Помічники-консультанти депутата:

Фото Прізвище, ім`я, по-батькові помічника консультанта Дата та № розпорядження міського голови щодо виготовлення посвідчення
Zolud O Жолудь Олексій Сергійович від 02.02.2021 № 22-Р
Melnik A Мельник Андрій Павлович від 02.02.2021 № 22-Р
Shkut Шкут Олександр Володимирович від 08.03.2023 № 70-Р

Депутатські запити та відповіді на них:

п/п

Дата прийняття та № рішення СМР Депутатський запит Відповіді на депутатський запит
2021 рік
  1 24.02.21р. № 213-МР Запит Відповідь
  2 24.02.21р. № 214-МР Запит Відповідь
  3 27.10.21р. № 1994-МР Запит Відповідь
2022 рік
  1 23.02.22 р. № 2899-МР Запит Відповідь
  2 23.02.22 р. № 2900-МР Запит Відповідь
  3 23.02.22 р. № 2914-МР Запит Відповідь 
  4 23.02.22 р. № 2915-МР Запит
Відповідь
2023 рік
  1 26.04.23 р. № 3680-МР Запит Відповідь
  2 31.05.23 р. № 3717-МР Запит Відповідь
  3 20.09.2023 № 4106-МР  Запит Відповідь