004.jpg

49793793 vojtenko

Дата народження: 19 лютого 1967 року в Харківській області, Чугуївському районі, с. Чкалівське.

Громадянство: Громадянин України

Освіта: У 1991 році закінчив Сумський філіал Харківського сільськогосподарського інституту імені В.В. Докучаєва, факультет «механізація сільського господарства» за спеціальністю «інженер-механік».

Досвід роботи:

З 1991 по 1992 рр. працював інженером в колгоспі імені Карла Маркса в Путивльському районі Сумської області.

З 1992 по 1997 рр. працював в механічному цеху машиністом компресорної станції Сумської дистанції колії Південної залізниці. 

З 1997 року по 2014 рік – директор ТОВ «Магазин 218», м.Суми

З березня 2014 року - перший заступник міського голови м. Суми.

Депутат Сумської міської ради V (2006-2010 рр.) та VІ (2010-2014 рр.) скликань.

 

Телефон: 700-567

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Графік проведення особистого прийому громадян

Порядок проведення особистого прийому громадян

Забезпечує організацію здійснення власних повноважень та делегованих повноважень органів виконавчої влади у сферах соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету, інвестицій, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, енергозабезпечення, з питань інвестиційної та регуляторної політики, будівництва, регулювання земельних відносин, управління майном комунальної власності, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України.

Безпосередньо відповідає (за належністю) за організацію виконання повноважень, передбачених такими статтями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Стаття 27

пункт «а», підпункти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

пункт «б», підпункти 1, 2, 3;

Стаття 28

пункт «а»,  підпункти 1, 3, 4, 5, 6, 7;

пункт «б», підпункти 1, 3;

Стаття 29            

Стаття 30

пункт «а»,  підпункти 2, 3;

пункт «б»,  підпункти 9, 10;

Стаття 31

пункт «а», підпункти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;

пункт «б», підпункт 1;

Стаття 32

пункт «а», підпункт 5;

Стаття 33

частина 1, пункт «а», підпункти 1, 2, 3;

пункт «б»,  підпункти 1, 3, 4, 5, 6, 7, 71, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15;

частина 2;

Стаття 34

частина 1, пункт «а», підпункт 2;

Стаття 35

Стаття 38

частина 1, пункт «а», підпункти 2, 3, 4, 7;

пункт «б», підпункти 4, 5;

Стаття 381.

Сприяє здійсненню збалансованого економічного та соціального розвитку Сумської міської ОТГ, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.

Координує розробку та реалізацію програм соціально-економічного розвитку і цільових програм, спрямованих на розвиток виробництва і вдосконалення соціальної інфраструктури Сумської міської ОТГ. Відає питаннями складання балансів трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів.

Забезпечує виконання антимонопольного законодавства підрозділами міської ради, створює сприятливі умови по демонополізації економіки і розвитку конкуренції, ефективного використання корпоративних прав підприємств, розташованих на території Сумської міської ОТГ.

Розглядає плани розміщення на території Сумської міської ОТГ, спеціалізації та розвитку підприємств, установ і організацій усіх форм власності, вносить пропозиції з цих питань.

Сприяє здійсненню інвестиційної діяльності на території Сумської міської ОТГ.

Організовує у межах наданих повноважень роботу по забезпеченню розвитку інвестиційно-інноваційної та зовнішньоекономічної діяльності, формуванню напрямків інвестиційно-інноваційної діяльності.

Координує та організовує роботу департаментів, управлінь та відділів міської ради по розробці регуляторних актів, аналізу соціально-економічних наслідків їх впровадження, здійсненню в межах наданих повноважень контрольних функцій за діяльністю суб’єктів господарювання у місті.

Сприяє залученню коштів іноземних донорських організацій на реалізацію спільних проектів.

Організовує роботу щодо складання проекту міського бюджету, подання його на затвердження міської ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про хід та результати виконання бюджету.

Організовує роботу з питань здійснення контролю за додержанням природоохоронного законодавства, використанням природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення.

Координує роботу з питань підготовки і подання на затвердження міської ради проектів місцевих програм охорони довкілля, бере участь у підготовці загальнодержавних та регіональних програм охорони довкілля.

Організовує роботу з питань підготовки і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; вносить пропозиції до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну цінність, пам’ятками природи, які охороняються законом.

Розглядає і узгоджує плани діяльності підприємств, установ і організацій, що не належать до комунальної власності, здійснення яких може викликати негативні екологічні наслідки, готує до них висновки, вносить пропозиції до відповідних органів.

Попередньо розглядає плани використання природних ресурсів місцевого значення та пропозиції щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, вносить у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозиції з цих питань.

Бере участь у визначенні розмірів відшкодування підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки.

Залучає на договірних засадах кошти підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, розташованих на території Сумської міської ОТГ, та кошти населення на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.

Вживає заходи, спрямовані на забезпечення ефективного використання природних ресурсів на території Сумської міської ОТГ, погоджує питання про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення.

Бере участь у визначенні територій для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства.

Координує на території Сумської міської ОТГ діяльність уповноважених державних органів управління з охорони природи.

Координує роботу по енергозбереженню в місті.

Аналізує статистичні дані з питань запровадження енергозберігаючих технологій у місті, готує на цій основі відповідні пропозиції на розгляд міської ради та виконавчого комітету.

Координує роботу з питань участі підприємств, установ, організацій у виставках, ярмарках, конференціях та семінарах з питань енерго- та ресурсозбереження.

Аналізує стан використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами, установами, організаціями Сумської міської ОТГ, незалежно від форм власності та підпорядкування.

Здійснює контроль та загальну координацію діяльності структурних підрозділів, відповідальних за впровадження та функціонування системи енергетичного менеджменту у бюджетних установах та закладах, їх взаємодію з підприємствами-надавачами послуг із постачання води та енергетичних ресурсів.

Забезпечує представництво Сумської міської ОТГ в переговорах з органами державної влади та міжнародними організаціями в питаннях енергоефективності.

Контролює загальний стан енергоефективності установ та закладів бюджетної сфери та стан реалізації проектів з підвищення ефективності енергоспоживання.

Здійснює відповідно до закону контроль за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.

Організовує роботу виконавчих органів міської ради по забезпеченню виконання вимог законодавства, у межах наданих повноважень з питань регулювання земельних відносин.

Організовує підготовку і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо встановлення коефіцієнтів до ставки земельного податку, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальної громади.

Погоджує проекти договорів оренди земельних ділянок.

Організовує роботу щодо проведення моніторингу, аналізу та контролю за ефективністю використання земельних ресурсів.

Забезпечує підготовку і подання на затвердження міської ради місцевих містобудівних програм, іншої містобудівної документації.

Координує діяльність суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів.

Контролює роботу з питань здійснення за рахунок коштів міського бюджету і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів місцевого значення.

Здійснює роботу з питань залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у розвитку потужностей будівельної індустрії, у будівництві, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування.

Організовує роботу щодо обліку та руху майна комунальної власності, контролю за його збереженням та ефективністю використання.

Організовує підготовку та внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, організовує виконання цих програм.

Очолює комісію з питань прийняття/передачі об’єктів права державної та комунальної власності, відомчого житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури.

Організовує роботу щодо проведення моніторингу, аналізу та контролю за ефективністю використання комунального майна.

Вирішує питання правового забезпечення діяльності Сумської міської ради, виконавчого комітету та міського голови.

Координує питання надання безоплатної первинної правової допомоги.

Організовує роботу щодо приведення у відповідність чинному законодавству України проектів рішень Сумської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

Забезпечує представництво в судах інтересів Сумської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови.

Підписує господарські договори та угоди, що регулюють господарські відносини між виконавчим комітетом міської ради та суб’єктами господарювання і юридичними особами

Координує роботу та сприяє виконанню покладених на них завдань, у межах, визначених чинним законодавством, таких виконавчих органів міської ради, міських підприємств, установ, організацій:

 • департаменту фінансів, економіки та інвестицій;
 • департаменту забезпечення ресурсних платежів (в частині повноважень щодо регулювання земельних відносин та повноважень щодо управління майном комунальної власності);
 • управління капітального будівництва та дорожнього господарства;
 • правового управління;
 • сектору з питань забезпечення роботи адміністративної комісії;
 • комунального підприємства «Сумське міське бюро технічної інвентаризації»;
 • проектних організацій будівельного та містобудівного напрямків (в межах наданих повноважень);
 • науково-дослідних установ архітектурно-будівельного напрямку (в межах наданих повноважень).

Координує роботу:

 • ради з питань залучення іноземних інвестицій;
 • підприємств будівельного комплексу, будівельної індустрії, будівельних матеріалів, відділів капітального будівництва промислових підприємств та організацій (незалежно від форм власності).

Вирішує питання взаємодії з:

 • Департаментом екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації;
 • Державною екологічною інспекцією в Сумській області;
 • управлінням Держпродспоживслужби в м. Сумах (в частині охорони довкілля);
 • громадськими організаціями екологічного спрямування.
 • Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області;
 • Управлінням у м. Сумах Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області;
 • управлінням державної казначейської служби України у м. Сумах Сумської області;
 • інвестиційними структурами;
 • страховими організаціями та установами;
 • банківськими структурами;
 • міськрайонним управлінням в м. Сумах та Сумському районі Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру;
 • міською радою товариства мисливців і рибалок, садово-городніми та іншими об’єднаннями громадян агропромислового напрямку.

Організовує роботу по благоустрою Сумської міської ОТГ, залученню на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення.

Сприяє вирішенню питань енергозбереження в підвідомчих підприємствах, установах, організаціях.

Сприяє надходженню цільових (у тому числі валютних) коштів відповідно до прийнятого радою положення про ці кошти.

Бере участь у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у підвідомчих установах та організаціях.

У разі відсутності міського голови виконує обов’язки начальника цивільного захисту Сумської міської ОТГ.

Вирішує питання взаємодії виконавчих органів міської ради за належністю з відповідними організаціями та установами обласного підпорядкування.

Здійснює організацію виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови (за належністю).

За дорученням міського голови або особи, що виконує його обов’язки, організовує роботу виконавчих органів міської ради за іншими напрямками діяльності.

Декларація про доходи за 2015 рік

Електронна декларація про доходи за 2016 рік

Електронна декларація про доходи за 2017 рік

Електронна декларація про доходи за 2018 рік

Електронна декларація про доходи за 2019 рік