005.jpg

pavlik u aДата народження: 15 лютого 1991 року, м.Суми

Громадянство: Громадянка України

Освіта: Вища, у 2012 році закінчила Сумський Національний аграрний університет за спеціальністю «харчові технології та інженерія», кваліфікація «бакалавр харчових технологій». У 2013 році закінчила Сумський державний університет за спеціальністю «адміністративний менеджмент», кваліфікація «магістр з адміністративного менеджменту (менеджер з адміндіяльності)».

Трудова діяльність:

2012-2014 рр. – фахівець регіонального центру дистанційного навчання СумДУ.

2014-2019 рр. – головний спеціаліст Департаменту комунікацій та інформаційної політики, управління з господарських та загальних питань Сумської міської ради.

2019-2020 рр. – помічник Сумського міського голови.

Телефон: 700-341

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Графік проведення особистого прийому громадян

Порядок проведення особистого прийому громадян

Забезпечує організацію здійснення власних повноважень та делегованих повноважень органів виконавчої влади у сферах  транспорту та зв’язку, надання адміністративних та інших публічних послуг, обліку, розподілу та приватизації житла, ведення Державного реєстру виборців, запровадження і розвитку інформаційних технологій, розгляду звернень громадян та юридичних осіб, взаємодії з політичними партіями, рухами, громадськими та релігійними організаціями, архівної справи, кадрової політики, відзначення державними нагородами України, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України.

Організовує роботу апарату виконавчого комітету міської ради, вирішує питання організаційного, кадрового, господарського, матеріально-технічного, автотранспортного та соціального забезпечення діяльності виконавчого комітету.

Безпосередньо відповідає (за належністю) за організацію виконання повноважень, передбачених такими статтями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Стаття 27

пункт «а», підпункти 1, 4, 7;

пункт «б», підпункт 4;

Стаття 28

пункт «а», підпункти 2, 5, 8;

пункт «б», підпункт 2;

Стаття 29

пункт «а», підпункти 2, 3;

Стаття 30

пункт «а», підпункти 1, 2, 4, 71, 10, 101, 102, 12, 14, 18;

пункт «б», підпункти 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13;

Стаття 31

пункт «а», підпункти 4, 12;

Стаття 33

пункт «б», підпункт 13;

Стаття 36

підпункти 2,  4;

Стаття 371

Стаття 38

частина 1, пункт «а», підпункти 3, 10;

пункт «б», підпункти 1, 3, 4, 5, 7, 8;

частина 2, підпункти 4, 5;

Стаття 39.

Координує роботу щодо встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на транспортні послуги.

Координує роботу підприємств транспорту і зв’язку, а також надавачів телекомунікаційних послуг.

Сприяє залученню на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності територіальної громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту.

Координує роботу з питань затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту, правил користування міським пасажирським транспортом незалежно від форм власності.

Організовує роботу щодо впровадження та порядку функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності.

 Організаційно забезпечує надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг.

Забезпечує контроль та координацію роботи виконавчих органів Сумської міської ради з реалізації державної та формування місцевої політики у сферах: державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, формування та ведення Реєстру мешканців Сумської міської об’єднаної територіальної громади, реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, надання адміністративних та інших публічних послуг.

Затверджує інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, суб’єктом надання яких є Сумська міська рада відповідно до закону, (за розподілом обов’язків).

Організовує здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на території Сумської міської ТГ незалежно від форм власності.

Засвідчує списки про право приватної власності на житло та на отримання приватизаційних житлових чеків.

Підписує документи  на право власності на житлові приміщення.

Підписує ордери на отримання житла.

Організовує збір інформації для ведення єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Забезпечує організаційно-методичну діяльність виконавчого комітету, підготовку матеріалів на його розгляд.

Організаційно забезпечує підготовку та проведення засідань виконавчого комітету.

Забезпечує формування планів роботи виконавчого комітету, планування апаратних нарад при міському голові, організаційних заходів міської ради та її виконавчих органів.

Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи. Здійснює контроль за дотриманням Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань кадрової роботи.

У межах наданих повноважень здійснює керівництво персоналом, здійснює добір кадрів. Узагальнює практику роботи з кадрами, вносить керівнику органу пропозиції щодо її вдосконалення.

Координує роботу щодо підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів міської ради.

Вносить пропозиції про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, почесними званнями та про заохочення відзнаками міського голови.

Бере участь в організаційно-технічній підготовці засідань, нарад, які проводить міський голова.

Забезпечує організаційно-технічну підготовку засідань виконавчого комітету, інших засідань, нарад, які проводить міський голова, підготовку матеріалів на розгляд виконавчого комітету.

Забезпечує належне зберігання відповідно до умов, визначених Державною архівною службою України, документів Національного архівного фонду та централізоване тимчасове зберігання документів юридичних і фізичних осіб, що не належать на Національного архівного фонду( документів ліквідованих підприємств, установ, організацій, які діяли на території Сумської міської територіальної громади).

Контролює проведення комплексних, тематичних та контрольних перевірок  стану діловодства та умов зберігання документів в установах, організаціях  територіальної громади.

Організовує роботу по підвищенню кваліфікації голів та членів експертних комісій, працівників, відповідальних за діловодство та архів в апараті, управліннях, відділах, інших виконавчих органах міської ради, а також  в установах, організаціях міста.

Контролює виконання плану розвитку архівної справи в місті.

Забезпечує розроблення номенклатури справ, формування, збереження документів юридичної особи – виконавчого комітету Сумської міської ради.

Бере участь у вирішенні питань проведення виборів та референдумів у межах, визначених законодавством.

Забезпечує впровадження і розвиток інформаційних технологій у процес управління Сумською міською ТГ.

Сприяє поліпшенню інформаційно-аналітичного забезпечення територіальної громади Сумської міської ТГ.

Забезпечує розробку та реалізацію інформаційної політики Сумської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови, сприяє всебічному висвітленню їх діяльності.

Відповідає за зв’язки із засобами масової інформації.

Організовує роботу з інформаційними запитами, листами, заявами та скаргами громадян.

Забезпечує організацію особистого прийому громадян.

Організовує роботу по забезпеченню виконання вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян.

Відповідає за організацію доступу до публічної інформації у міській раді в установленому законом порядку.

Сприяє проведенню масових заходів за напрямками діяльності міської ради, координує діяльність релігійних організацій.

Контролює редагування, реєстрацію та випуск розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, своєчасне їх розсилання адресатам.

Організовує та контролює розроблення інструктивних матеріалів з діловодства.

Здійснює організацію діловодства, вдосконалення форм і методів обробки документів.

Контролює виконання відділами, управліннями та іншими виконавчими органами міської ради рішень органів державної влади, розпоряджень і доручень міського голови та рішень виконавчого комітету.

Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства в апараті, управліннях, відділах та інших виконавчих органах міської ради.

Аналізує та контролює стан матеріально-технічного забезпечення апарату, управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради.

Організовує спільно з балансоутримувачами нагляд за експлуатацією та утриманням у належному стані будинків, споруд та інженерних систем приміщень, у яких розташовуються виконавчі органи міської ради.

Забезпечує спільно з балансоутримувачами розробку та виконання річних та перспективних планів ремонту приміщень виконавчих органів міської ради, проведення робіт з благоустрою та озеленення прилеглих територій.

Здійснює розробку та подає на затвердження міському голові проєкти кошторисів адміністративно-господарських витрат, сприяє забезпеченню фінансування виконавчого комітету міської ради, бере участь у контролі за виконанням кошторисів адміністративно-господарських витрат.

Організовує роботу по забезпеченню виконання вимог законодавства щодо державних закупівель.

Координує питання здійснення державних закупівель у Сумській міській раді, функціонування системи публічних закупівель.

Організовує роботу щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до закону.

Підписує господарські договори та угоди, що регулюють господарські відносини між виконавчим комітетом міської ради та суб’єктами господарювання і юридичними особами.

Спрямовує, координує та контролює роботу таких виконавчих органів міської ради, міських підприємств, установ, організацій:

 • департаменту комунікацій та інформаційної політики;
 • управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми»;
 • управління з господарських та загальних питань;
 • відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг;
 • відділу організаційно-кадрової роботи;
 • архівного відділу;
 • відділу бухгалтерського обліку та звітності;
 • відділу з конкурсних торгів;
 • відділу протокольної роботи та контролю;
 • відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення;
 • відділів ведення Державного реєстру виборців Зарічного та Ковпаківського районів м. Суми;
 • комунального підприємства «Інфосервіс».
 • комунального підприємства «Електроавтотранс»;
 • комунального підприємства «Паркінг»;
 • підприємств транспорту;
 • операторів надання послуг кабельного телебачення та телекомунікаційних послуг.

Координує роботу:

 • громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті;
 • конкурсного комітету для визначення на конкурсних засадах юридичних та фізичних осіб - підприємців, які можуть виконувати необхідні обсяги перевезень і забезпечувати якість надання послуг з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Суми;
 • комісії з питань роботи міського пасажирського транспорту;
 • громадської ради при виконавчому комітетові міської ради;
 • експертної ради з підтримки книговидавничої справи та книгорозповсюдження;
 • комісії по дотриманню законодавства України про свободу слова та релігійні організації.

Очолює конкурсну комісію для проведення конкурсу на заміщенню вакантних посад посадових осіб Сумської міської ради.

Організовує роботу по благоустрою Сумської міської ТГ, залученню на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підвідомчих підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.

Сприяє вирішенню питань енергозбереження в підвідомчих підприємствах, установах, організаціях.

Сприяє надходженню цільових (у тому числі валютних) коштів відповідно до прийнятого радою положення про ці кошти.

Бере участь у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у підвідомчих установах та організаціях.

Вирішує питання взаємодії виконавчих органів міської ради за належністю з відповідними організаціями та установами обласного підпорядкування.

Здійснює організацію виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови (за належністю).

За дорученням міського голови або особи, що виконує його обов’язки, організовує роботу виконавчих органів міської ради за іншими напрямками діяльності.