0010.jpg

Дата народження: 6 січня 1986 року у м.Суми

Громадянство: Громадянин України

Освіта: вища

У 2008 році закінчив Сумський державний університет за спеціальністю «Правознавство» і здобув кваліфікацію «юрист».

У 2011 році закінчив Харківський Національний університет внутрішніх справ за напрямком підготовки «Правознавство» та здобув кваліфікацію «бакалавр права».

У 2022 році закінчив Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти за напрямком підготовки «Менеджмент», здобув кваліфікацію «магістр з менеджменту; керівник підприємства, установи, організації; менеджер (управитель) в освіті та соціальній сфері».

Трудова діяльність:

З 2004 по 2005 рр. проходив службу у Збройних силах України.

З 2005 по 2015 рр. – інспектор дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції управління МВС України у Сумській області.

З 2019 по 2020 рр. – помічник-консультант народного депутата України в Апараті Верховної Ради України.

24 грудня 2020 р. рішенням Сумської міської ради № 56-МР «Про затвердження заступників Сумського міського голови та керуючого справами виконавчого комітету» призначений на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

5 січня 2021 р. відповідно до розпорядження міського голови № 1-к приступив до виконання обов’язків заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

28 лютого 2024 р. рішенням Сумської міської ради № 4478-МР «Про затвердження першого заступника міського голови та заступника міського голови з питань виконавчих органів ради» призначений на посаду  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

25 березня 2024 р. відповідно до розпорядження міського голови № 180-к приступив до виконання обов’язків заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Депутат Сумської районної ради VIII скликання.

Державні нагороди України, урядові та відомчі заохочувальні відзнаки, почесні звання:

Медаль МВС України «10 років сумлінної служби»

Почесна відзнака Сумської міської ради «За заслуги перед містом» (III ст.)

Одружений, виховує доньку.

Телефон приймальні: 700-567

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Графік проведення особистого прийому громадян

Порядок проведення особистого прийому громадян

Забезпечує організацію здійснення власних повноважень та делегованих повноважень органів виконавчої влади у сферах освіти, соціального захисту населення, сімей з дітьми, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, культури, молодіжної політики, розвитку підприємництва, побутово-торговельного, готельного обслуговування, громадського харчування, фізичної культури та спорту, контролю за станом благоустрою Сумської МТГ, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України.

Безпосередньо відповідає (за належністю) за організацію виконання повноважень, передбачених такими статтями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Стаття 27

пункт «а», підпункти 1, 4, 7, 8, 9;

Стаття 28

пункт «а», підпункт 5;

Стаття 29

пункт «а», підпункти 2, 3;

Стаття 30

пункт «а», підпункти 1, 11,7, 8, 9, 17;

пункт «б», підпункти 1, 2, 3, 4, 6; 

Стаття 32

пункт «а», підпункти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

пункт «б», підпункти 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12;

Стаття 33

частина 1, пункт «а», підпункт 3;

пункт «б», підпункт 12;

Стаття 34

Стаття 36

підпункт 8;

Стаття 38

частина 1, пункт «б», підпункт 3.

частина 2, підпункт 1.

Організовує роботу щодо підготовки, прийняття та виконання цільових програм з питань, віднесених до його відання.

Організовує роботу по забезпеченню відповідно до законодавства розвитку всіх видів освіти, розвитку і вдосконаленню мережі освітніх закладів усіх форм власності.

Координує роботу закладів дошкільної, початкової, базової середньої, профільної середньої освіти, навчально-виховних закладів, науково-просвітницьких організацій Сумської МТГ.

Координує питання управління закладами культури Сумської МТГ, їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

Сприяє створенню умов для розвитку культури, відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій, художніх промислів і ремесл, збереження об'єктів культурної спадщини.

Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сферах охорони здоров’я, культури.

Організовує роботу по проведенню державних, професійних свят, ювілейних дат та пам’ятних днів державного, регіонального та місцевого значення.

Організовує роботу по контролю за використанням державної мови на території Сумської МТГ.

Забезпечує  реалізацію державної політики у сфері  молоді на місцевому рівні, організовує діяльність молодіжних підліткових закладів за місцем проживання.

Сприяє роботі громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері роботи з молоддю.

Бере участь у розробці прогнозів основних промислових показників розвитку економіки Сумської МТГ.

Організовує у межах повноважень роботу щодо підтримки розвитку промисловості та підприємництва, створенню сприятливих умов для розвитку бізнесу на території Сумської МТГ.

Координує та організовує роботу управлінь та відділів ради щодо розробки та виконання програм розвитку підприємництва, здійснення в межах наданих повноважень контрольних функцій за діяльністю суб’єктів господарювання у Сумській МТГ.

Сприяє розвитку діяльності підприємницьких громадських організацій, активній їх участі в діяльності координаційної ради з питань розвитку підприємництва, розробці та виконанню програмних рішень.

Координує та організовує роботу по створенню та вдосконаленню конкурентоздатних технологій, продукції та послуг, підготовку організаційно-технічних рішень адміністративного, комерційного або іншого характеру, направлених на покращення структури і якості виробництва та соціальної сфери в Сумській МТГ.

Сприяє залученню на договірних засадах коштів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також бюджетних коштів на створення інфраструктури розвитку підприємництва.

Сприяє здійсненню заходів щодо  розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, готелів тощо.

Координує роботу, спрямовану на подальший розвиток та вдосконалення діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення та ринків Сумської МТГ.

Ініціює зупинення їх експлуатації в разі порушення санітарних правил, інших вимог законодавства, скасування в таких випадках даних їм дозволів на створення та експлуатацію відповідних об'єктів.

Контролює роботу щодо запровадження в установленому порядку правил торгівлі та побутового обслуговування населення, забезпечення в межах своєї компетенції контролю за їх дотриманням.

Організовує роботу щодо здійснення контролю за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства, ринкової мережі та побуту на території Сумської МТГ.

Заслуховує звіти про роботу керівників підприємств торгівлі, побуту та готельного обслуговування, які перебувають у комунальній власності.

Координує і вирішує питання, пов’язані з забезпеченням стабільної роботи підприємств харчової і переробної промисловості.

Здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів.

Здійснює контроль за станом благоустрою територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, організовує роботу щодо  залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення.

Контролює надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення.

Організовує здійснення контролю за забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях, а також за якістю проведення атестації робочих місць, за умовами праці та наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах.

Організовує здійснення контролю за поданням відповідно до законодавства підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад), інформування населення про потребу підприємств, установ і організацій усіх форм власності у працівниках. Сприяє бронюванню робочих місць для військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавства.

Сприяє організації проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час.

Організовує та бере участь у розробці та затвердженні перспективних і поточних територіальних програм та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення.

Координує розробку та реалізацію цільових програм з питань  соціального захисту сімей з дітьми, дітей та молоді, що перебувають у складних життєвих обставинах.

Координує роботу щодо забезпечення ліквідації бездоглядності неповнолітніх, вирішення в установленому порядку питань опіки і піклування.

Координує питання вжиття заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та в межах своїх повноважень організовує роботу у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі відповідно до статті 13 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

Організовує діяльність позаміських оздоровчих закладів, які належать Сумській МТГ.

Організовує проведення перепису населення згідно з чинним законодавством.

Організовує роботу по забезпеченню, відповідно до законодавства, розвитку мережі закладів фізичної культури і спорту усіх форм власності, визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, удосконаленню кваліфікації кадрів.

Сприяє роботі громадських та неприбуткових організацій, які діють у сферах  фізичної культури і спорту.

Підписує господарські договори та угоди, що регулюють господарські відносини між виконавчим комітетом ради та суб’єктами господарювання і юридичними особами.

Спрямовує, координує та контролює роботу таких виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій:

 • Департаменту інспекційної роботи;
 • Департаменту соціального захисту населення;
 • управління освіти і науки;
 • управління «Служба у справах дітей»;
 • відділу культури;
 • відділу молодіжної політики;
 • відділу фізичної культури та спорту;
 • комунальної установи «Агенція промоції «Суми»;
 • комунальної установи «Молодіжний центр «Романтика»;
 • комунальної установи «Центр культури і дозвілля»;
 • Сумського міського центру соціальних служб;
 • комунальної установи «Центр матері та дитини»;
 • комунального оптово-роздрібного підприємства «Дрібнооптовий»;
 • комунальної установи «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня»;
 • комунальної установи «Центр учасників бойових дій»;
 • комунального підприємства «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка»;
 • комунального підприємства «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна академія»;
 • комунального підприємства «Футбольний клуб «Суми».

         Координує роботу:

 • адміністративної комісії;закладів та установ освіти Сумської МТГ;
 • фізкультурно-спортивних закладів та установ Сумської МТГ;
 • закладів та установ галузі культури Сумської МТГ;
 • координаційної ради з питань розвитку підприємництва;
 • комісії з конкурсного відбору проєктів стартапів;
 • комісії з організації сезонної, святкової виїзної торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведенні ярмарків;
 • комісії з питань контролю за дотриманням та впровадженням української мови на території Сумської МТГ;
 • комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;
 • комісії щодо розгляду питань по наданню цільової матеріальної допомоги мешканцям Сумської МТГ з числа осіб з інвалідністю, що пересуваються за допомогою крісел колісних, для вирішення ними питань, пов’язаних із проведенням реконструкції житлових будинків (квартир);
 • комісії з розгляду питань по визначенню прав осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, на отримання ними цільової грошової компенсації для набуття/заміни ними житла, до якого може бути чи вже забезпечено безперешкодний доступ;
 • комісії по розгляду заяв щодо надання цільової матеріальної допомоги для вирішення питань, пов’язаних з проведенням капітального ремонту власних житлових будинків (квартир) особам, які згідно із законодавством мають право на таку пільгу;
 • координаційної ради у справах ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю;
 • координаційної ради з питань сімейної політики, протидії домашньому насильству;
 • консультативної ради з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • опікунської ради при органі опіки та піклування;
 • комісії з питань присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»;
 • конкурсної комісії по визначенню аптечних установ, які здійснюватимуть пільгове забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мешканців Сумської МТГ;
 • комісії з питань надання деяким категоріям громадян окремих видів матеріальної допомоги;
 • комісії щодо розгляду заяв деяких категорій осіб про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення;
 • комісії з питань організації оздоровлення, відпочинку й зайнятості дітей Сумської МТГ в літній період;
 • координаційної ради у справах внутрішньо переміщених осіб;
 • комісії у справах альтернативної (невійськової) служби;
 • координаційного центру підтримки цивільного населення Сумської МТГ.

Вирішує питання взаємодії з:

 • Сумським обласним центром зайнятості населення;
 • управлінням Пенсійного фонду України в Сумській області;
 • промисловими підприємствами Сумської МТГ;
 • Сумським управлінням ГУ Держпродспоживслужби у Сумській області;
 • міськими, районними в місті та іншими організаціями ветеранів України;
 • громадськими організаціями потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС;
 • Українським товариством сліпих та Українським товариством глухих.

Сприяє діяльності Ради учасників бойових дій та членів сімей загиблих воїнів.

Організовує роботу по благоустрою Сумської МТГ, залученню на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підвідомчих підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.

Сприяє вирішенню питань енергозбереження в підвідомчих підприємствах, установах, організаціях.

Сприяє надходженню цільових (у тому числі валютних) коштів відповідно до прийнятого радою положення про ці кошти.

Бере участь у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у підвідомчих установах та організаціях.

Вирішує питання взаємодії виконавчих органів ради за належністю з відповідними організаціями та установами обласного підпорядкування.

Здійснює організацію виконання рішень ради, виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови (за належністю).

За дорученням міського голови або особи, що виконує його обов’язки, організовує роботу виконавчих органів ради за іншими напрямками діяльності.