003.jpg

Організацію виконання завдання адміністративної комісії забезпечує сектор з питань забезпечення роботи адміністративної комісії у складі 2 осіб.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 02.08.11 р. №506 «Про затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради», затверджений склад адміністративної комісії, яка працює у складі 11 чоловік.

Адміністративна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Положенням про адміністративну комісію та іншими законодавчими актами України, а також рішеннями обласної, міської ради та виконавчого комітету, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність, запобігання правопорушень, виховання громадян у дусі додержання законів.

Адміністративна комісія забезпечує своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її у відповідності з законодавством, виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень.

Так за 2011 рік проведено 42 засідання. Засідання проводились щопонеділка. Протягом 12 місяців розглянуто 3687 справ. Попереджено 182 осіб, що становить 5% від загальної кількості розглянутих справ. Фактично надійшло до бюджету 1256 900 грн.

Передано 1565 справ до державної виконавчої служби на примусове стягнення штрафів на суму 926,4 тис. грн., з них стягнуто 469.7 тис. грн., що складає 50.7%.

Інформація щодо діяльності структурних підрозділів з питань складання протоколів про адміністративні правопорушення за 2011 рік

  1. Зарічним відділом УМВС України в Сумській області було подано на розгляд комісії 89 протоколів, що становить 2.4% від загальної кількості протоколів.
  2. Ковпаківським відділом УМВС України в Сумській області подано на розгляд комісії 248 протоколів, що становить 6.7% від загальної кількості протоколів.
  3. Міським відділом міліції УМВС України в Сумській області подано на розгляд 245 протоколів, що становить 6.6% від загальної кількості протоколів.
  4. Зарічною районною в м. Суми адміністрацією подано на розгляд комісії 182 протоколів, що становить 4.9% від загальної кількості протоколів.
  5. Ковпаківською районною в м. Суми адміністрацією подано на розгляд комісії 279 протоколів, що становить 7.6% від загальної кількості протоколів.
  6. Управлінням підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживача міської ради було подано на розгляд 877 протоколів, що становить 23.8% від загальної кількості протоколів.
  7. Сумським ОБМ УДСО при УМВС України в Сумській області подано на розгляд комісії 1233 протоколів, що становить 39.3% від загальної кількості розглянутих протоколів.
  8. Управлінням архітектури та містобудування подано на розгляд 295 протоколів.
  9. Управління житлової політики комунального господарства та благоустрою подано на розгляд комісії 11 протоколів.

В порівняні 2011 року з 2010 роком адміністративною комісією було розглянуто на 371 справу більше, при тому виявлених порушень по стану благоустрою в місті зменшилось на 264 справи, порушень за куріння в заборонених місцях збільшилось на 259 справ.

Так, Зарічною районною в місті Суми адміністрацією було подано на розгляд в 2011 році на 113 справ менше, Ковпаківською районною в місті Суми адміністрацією менше на 77справ, ОБМ Управління державної служи охорони при УМВС України в Сумській області подано на розгляд на 101 справу більше при тому виявлених порушень за незабезпечений санітарний стан в місті зменшилось на 62 справи, а за куріння в заборонених місцях на 153 збільшилось.

Зарічним відділом міліції Сумського міського відділу управління МВС України в Сумській області подано на розгляд в 2011 році на 72 справи менше, при тому виявлених правопорушень Ковпаківським відділом міліції Сумського міського відділу управління МВС України в Сумській області збільшилось на 170 справ. Досить позитивний результат роботи управління підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, так, в 2011 році виявлено правопорушень на 419 справ більше в порівнянні аналогічного періоду 2010 року.

Інформація щодо діяльності структурних підрозділів з питань складання протоколів про адміністративні правопорушення за 2011 рік в порівнянні з 2009 та 2010 роками

№ пп Найменування структурного підрозділу, які мають право на складання протоколів про адміністративні правопорушення 2009 рік 2010 рік 2011 рік В порівнянні 2011 до 2010 року
1. Зарічний відділ УМВС України в Сумській області 153 161 89 -72
2. Ковпаківський відділ УМВС України в Сумській області 48 78 248 +170
3. Міський відділ міліції УМВС України в Сумській області 159 245 245 =
4. Зарічна районна в м. Суми адміністрація 666 295 182 -113
5. Ковпаківська районна в м. Суми адміністрація 803 356 279 - 77
6. Управління житлової політики комунального господарства та благоустрою 158 123 12 -111
7. Управління підприємництва, торгівлі побуту та захисту  прав споживачів. 412 458 877 +419
8 Управління архітектури та містобудування   249 295 +46
9 ОБМ УДСО при УМВС України в Сумській області 1907 1348 1449 +101
10 Відділ реєстрації цивільного стану   3 11  
  ВСЬОГО 4306 3316 3687 +371

Надходження до бюджету в порівнянні з минулим роком, тис. грн.


З/п
  12міс. 2010 р 12 міс. 2011 р Порівняно 2011 до 2010р
1 Ковпаківська районна в місті Суми адміністрація 152.0 89.3 -62.7
2 Зарічна районна в місті Суми адміністрація  125.8 74.3 -51.5
3 Міський відділ міліції 104.6 83.4 -21.2
4 Зарічний відділ міліції 69.3 33.8 -35.5
5 Ковпаківський відділ міліції 31.9 66.1 +34.2
6 Екологічна міліція 668.1 645.0 -23.1
7 Управління підприємництва,торгівлі, побуту та захисту прав споживачів 175.8 248.3 +72.5
8 Управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою 28.7 1.7 -27
9 Управління архітектури та містобудування 58.1 15.0 -43.1
  Разом 1413.3 1256.9 -156.4

 

  2009р. 2010 р. 2011р Порівняно 2011до 2010 р.
(в кількості)
Розглянуто справ 4316 3316 3687 +371
Попереджено
(чол.)
667 243 182 -61
Фактично надано до бюджету (грн.) 430000 1416123 1256900 - 156400

Аналізуючи роботу адміністративної комісії, враховуючи всі недоліки в роботі щопонеділка на апаратні нараді при заступнику міського голови з питань діяльностті виконавчих органів ради Бондаря А.П. відпрацьовуються всі проблемні питання діяльності адміністративної комісії, організацію проведення засідань адміністративної комісії повністю контролювалась головою комісії Бондарем А.П., в тому числі присутністю на трьох засіданнях та проведенню семінару – навчання, для посадових осіб, яким надано право на складання протоколів про адміністративні правопорушення з метою покращення роботи та не допущенню в майбутньому помилок.