007.jpg

Основними завданнями департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради відповідно до Положення є забезпечення на території Сумської міської територіальної громади реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціального обслуговування населення, у тому числі Захисників та Захисниць України, які брали участь у заходах, пов’язаних із забезпеченням оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членів добровольчих формувань територіальних громад та інших воєнізованих формувань, учасників антитерористичної операції/осіб, які брали та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, осіб, які перемістились/переміщуються з територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з питань сім’ї та пенсійного забезпечення.

До основних завдань відносяться питання надання за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади та благодійних надходжень додаткових гарантій щодо соціального захисту населення, у тому числі надання пільг, компенсацій та матеріальної допомоги особам, що знаходяться у складних життєвих обставинах, у вигляді грошової або натуральної допомоги.

Функції департаменту:

У сфері соціально-трудових відносин та зайнятості:

 • забезпечує співробітництво органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;
 • забезпечує реалізацію повноважень органів місцевого самоврядування у сфері повідомної реєстрації територіальних угод та колективних договорів, в тому числі здійснює: прийом на повідомну реєстрацію територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них (далі – угоди (договори), внесення відповідних записів до реєстру територіальних угод та колективних договорів, змін і доповнень до них; письмове інформування суб’єктів про реєстрацію угоди (договору); оприлюднення на власному офіційному веб-сайті та щомісячне оновлення реєстру територіальних угод та колективних договорів, змін і доповнень до них, їх текстів, рекомендацій щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності); зберігання примірника угоди (договору), поданого на повідомну реєстрацію в паперовій або електронній формі до заміни новою угодою (договором);
 • бере участь у розробленні програми зайнятості населення Сумської міської територіальної громади та у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці.
 • організовує та здійснює роботу в межах своєї компетенції щодо видачі довідок про розмір заробітної плати для призначення пенсії, за умови відсилання, згідно з чинним законодавством до такої правосуб’єктності, що здійснюється на рівні виконавчих органів міської ради, за виключенням правомочностей, вирішення яких покладено на інші структурні підрозділи міської ради.

З питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

 • організовує в межах своєї компетенції роботу щодо прийому населення з питань оформлення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, а також забезпечує в межах власних повноважень роботу з надання інших пільг, передбачених законодавством України та пільгового проїзду окремим категоріям громадян тощо;
 • організовує та здійснює роботу в межах своєї компетенції щодо складання актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи за умови відсилання, згідно з чинним законодавством до такої правосуб’єктності, що здійснюється на рівні виконавчих органів міської ради та/або щодо яких передує звернення уповноваженого державного органу із відповідною предметністю порушених питань, за виключенням правомочностей, вирішення яких покладено на інші структурні підрозділи міської ради;
 • організовує роботу із відповідними категоріями населення щодо отримання ними окремих видів гуманітарної допомоги;
 • організовує у межах власних повноважень прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, в тому числі додаткової, фінансування якої здійснюється за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади, та послуг, забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;
 • здійснює призначення та виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з особою з інвалідністю I та II групи внаслідок психічного розладу, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, компенсації витрат, що пов’язані з безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб, матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, а також інших видів державної соціальної допомоги відповідно до законодавства України;
 • сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів соціальних гарантій;
 • формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів окремих видів державних соціальних допомог;
 • проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують окремі види соціальних допомог, компенсації та/або пільг за рахунок коштів бюджету територіальної громади в установленому законодавством порядку;
 • організовує роботу «мобільного соціального офісу»;
 • здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання окремих видів державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;
 • організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;
 • здійснює оформлення та видачу довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.

У сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

 • організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;
 • здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;
 • видає відповідні посвідчення/довідки категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;
 • організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
 • організовує виконання заходів із соціальної та професійної адаптації Захисників та Захисниць України (крім військовослужбовців, звільнених у запас або відставку).

У сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг:

 • організовує роботу з визначення потреби у соціальних послугах згідно з розподілом повноважень у цій сфері у межах територіальної юрисдикції Сумської міської територіальної громади, з урахуванням чого готує та подає пропозиції щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями;
 • у межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
 • організовує в межах власної компетенції у встановленому законодавством порядку вирішення питань встановлення опіки та піклування над повнолітніми особами;
 • сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

У сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

 • здійснює облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
 • здійснює роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;
 • здійснює підготовку документів для оформлення направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;
 • здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України та/або відповідними рішеннями Сумської міської ради;
 • визначає потребу у забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України;
 • інформує осіб з інвалідністю про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;
 • інформує Сумську філію Сумського обласного центру зайнятості та Сумське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів про осіб з інвалідністю, які виявили бажання працювати;
 • бере участь у заходах щодо створення безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення Сумської територіальної громади.

Щодо поліпшення становища сімей, попередження домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми:

 • реалізує заходи та програми, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає у межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань попередження домашнього насильства;
 • взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Сумської міської ради, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об’єднаннями громадян у сфері охорони здоров’я, освіти, міграційної служби, зайнятості, внутрішніх справ та іншими, недержавними організаціями з питань надання соціальної підтримки сім’ям та дітям, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми;
 • забезпечує виконання програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надає правову, методичну та організаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань гендерної рівності;
 • надає у межах своїх повноважень сім’ям та потребуючим громадянам методичну допомогу з питань попередження домашнього насильства;
 • забезпечує виконання програм та заходів щодо протидії торгівлі людьми, надає правову, методичну та організаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань протидії торгівлі людьми;
 • проводить відбір дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та яких направлятимуть для оздоровлення і відпочинку до дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія», складає списки таких дітей, формує пакет документів та вносить відповідні пропозиції Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації;
 • організовує відповідно до визначеного порядку та/або за координації департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації відпочинок і оздоровлення дітей разом з відповідними структурними підрозділами Сумської міської ради, комунальними установами, організаціями, підприємствами Сумської міської територіальної громади.

А також:

 • здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій Сумським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України стосовно осіб, які проживають в територіальних межах міста Суми, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;
 • забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Міністерством соціальної політики України, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Міністерства соціальної політики України та власний сегмент локальної мережі;
 • здійснює координацію роботи та організаційно-методичне забезпечення комунальної установи «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» та комунальної установи «Центр надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей» Сумської міської ради, контролює якість і своєчасність надання ними соціальних послуг.

Контактні телефони

керівників департаменту соціального захисту населення та підпорядкованих комунальних установ

Директор департаменту

Масік

Тетяна Олександрівна

787-100

Перший заступник директора департаменту

Маринченко

Світлана Борисівна

787-101

Заступник директора департаменту – начальник управління надання державної соціальної допомоги

Лагіренко

Ірина Анатоліївна

787-110

Заступник директора департаменту – начальник управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг

Лавринович

Наталя Миколаївна

787-129

Заступник директора департаменту – начальник управління у справах осіб з інвалідністю та соціального обслуговування громадян

Котляр

Алла Іванівна

787-137

Заступник директора департаменту – начальник управління соціально-трудових відносин

Бутова

Олена Василівна

787-145

Заступник начальника управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг

Куліш

Марина Володимирівна

787-129

Заступник начальника управління соціально-трудових відносин

Лаврик

Тетяна Юріївна

787-145

Заступник начальника управління надання державної соціальної допомоги – начальник відділу прийому громадян

Герасименко

Наталія Вікторівна

787-118

Заступник начальника управління у справах осіб з інвалідністю та соціального обслуговування громадян – заступник начальника відділу з організації соціальних послуг та роботи з інститутами громадянського суспільства

Литвиненко

Вікторія Анатоліївна

787-134

Начальник відділу фінансування соціальних програм із соціального захисту управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг

Давидова

Наталія Анатоліївна

787-130

Начальник відділу контролю за призначенням і виплатою пенсій управління соціально-трудових відносин

Олійник

Олена Григорівна

787-148

Начальник відділу юридичного забезпечення

Литвин

Ігор Юрійович

787-102

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

Сахненко

Тетяна Олексіївна

787-107

В.о. начальника відділу державних соціальних інспекторів – головного державного соціального інспектора

Рожнова

Лариса Вікторівна

787-114

Начальник відділу програмно-технічного забезпечення

Сєргєєв

Руслан Олегович

787-151

Завідувач сектору кадрової роботи та контролю

Ревенко

Тетяна Іванівна

787-104

Директор комунальної установи «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня»

Галіченко

Інна Федорівна

32-67-03

В.о. директора комунальної установи «Центр учасників бойових дій»

Конюхова

Ольга Володимирівна

050-107-94-53

 

Структура департаменту соціального захисту населення

Департамент соціального захисту населення здійснює координацію роботи та організаційно-методичне забезпечення наступних комунальних установ соціального захисту:

Положення про департамент соціального захисту населення (рішення Сумської міської ради № 4817-МР від 10.07.2024)

Колективний договір

Прізвище, ім’я, по батькові;
посада
Дні прийомуГодини
1. Масік Тетяна Олександрівна
директор департаменту
Вівторок, четвер з 800 до 1800
2. Маринченко Світлана Борисівна
перший заступник директора департаменту
Понеділок, середа з 800 до 1800
3. Лавринович Наталя Миколаївна
заступник директора департаменту – начальник управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг
Вівторок, четвер з 800 до 1800
4. Котляр Алла Іванівна
заступник директора департаменту – начальник управління у справах осіб з інвалідністю та соціального обслуговування громадян
Середа
п’ятниця
з 800 до 1800
з 800 до 1700
5. Лагіренко Ірина Анатоліївна
заступник директора департаменту – начальник управління надання державної соціальної допомоги
Вівторок, четвер з 800 до 1800
6. Бутова Олена Василівна
заступник директора департаменту – начальник управління соціально-трудових відносин
Понеділок, четвер з 800 до 1800
 

Прізвище, ім’я по батькові, посада

Адреса проведення прийому

Дні

прийому

Години прийому

Управління надання державної соціальної допомоги  

Лагіренко

Ірина Анатоліївна,

заступник директора департаменту – начальник управління  

вул. Харківська, 35,

кабінет 316

телефон 787-110

вівторок

четвер

з 800 до 1800

Герасименко

Наталія Вікторівна,

заступник начальника управління – начальник відділу прийому громадян

вул. Харківська, 35,

кабінет 136

телефон 787-118

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Охмат

Ганна Іванівна,

заступник начальника відділу прийому громадян 

вул. Харківська, 35,

кабінет 137

телефон 787-124

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Сауляк Наталія Віталіївна, заступник начальника управління – начальник відділу прийняття рішень 

вул. Харківська, 35,

кабінет 428

телефон 787-113

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Сєдих Олена Дмитрівна, заступник начальника відділу прийняття рішень 

вул. Харківська, 35,

кабінет 428

телефон 787-113

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Довбиш

Микола Петрович,  

начальник відділу автоматизованої обробки інформації

вул. Харківська, 35,

кабінет 219

телефон 787-139

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ:

Інформатор: вул. Харківська, 35

(хол 1 поверху, праве крило)

Телефони для консультацій:

788-888 (багатоканальний), 787-123, 050-407-81-99, 050-407-80-02

Координатор прийому громадської приймальні: вул. Харківська, 35, кабінет 135

телефон 787-120

понеділок – четвер

п’ятниця

 

з 800 до 1715

 

з 800 до 1600

без перерви на обід

Управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг

Лавринович

Наталя Миколаївна, 

заступник директора департаменту – начальник управління

вул. Харківська, 35,

кабінет 320,

телефон 787-129

вівторок

з 800 до 1800

 четвер

з 800 до 1800

Куліш

Марина Володимирівна,

заступник начальника управління

вул. Харківська, 35,

кабінет 321,

телефон 787-129

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Біловоленко

Катерина Борисівна,

начальник відділу виплати усіх видів соціальної допомоги

вул. Харківська, 35,

кабінет 317,

телефон 787-131

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Давидова

Наталія Анатоліївна, 

начальник відділу фінансування програм та заходів із соціального захисту населення

вул. Харківська, 35,

кабінет 321,

телефон 787-130

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Управління соціально-трудових відносин

Бутова

Олена Василівна,

заступник директора департаменту – начальник управління

вул. Харківська, 35,

кабінет 210,

телефон 787-145

понеділок 

з 800 до 1800

четвер

з 800 до 1800

Пирогова Юлія Олександрівна,

завідувач сектору з питань опіки та піклування повнолітніх недієздатних осіб

вул. Харківська, 35,

кабінет 211,

телефон 787-147

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Олійник

Олена Григорівна, 

начальник відділу контролю за призначенням і виплатою пенсій

вул. Харківська, 35,

кабінет 212,

телефон 787-147

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Лаврик Тетяна Юріївна,

заступник начальника управління соціально-трудових відносин

вул. Харківська, 35,

кабінет 201,

телефон 787-112

понеділок 

з 800 до 1715

четвер

з 800 до 1600

Спеціалісти (питання колективно-договірного регулювання, проходження альтернативної (невійськової) служби)

 

 

Спеціалісти (питання сім’ї та оздоровлення дітей)

 

вул. Харківська, 35,

кабінет 211,

(телефон 787-147)

 

кабінет 202,

(телефон 787-112);

 

понеділок – четвер

п’ятниця

з 800 до 1715

 800 - 1600

Управління у справах осіб з інвалідністю та соціального обслуговування громадян

Котляр

Алла Іванівна,

заступник директора департаменту – начальник управління

вул. Харківська, 35,

кабінет 123,

телефон 787-137

середа

з 800 до 1800

п’ятниця

 з 800 до 1700

Литвиненко

Вікторія Анатоліївна,

заступник начальника управління – начальник відділу з організації соціальних послуг та роботи з інститутами громадянського суспільства

вул. Харківська, 35,

кабінет 226,

телефон 787-134

понеділок - четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Пономаренко Олена Володимирівна,

начальник відділу з реалізації державних та місцевих соціальних програм

вул. Харківська, 35,

кабінети 124,

телефон 787-140

понеділок - четвер

з 800 до 1715

п'ятниця

з 800 до 1600

 

 

Спеціалісти

(питання забезпечення засобами реабілітації)

Спеціалісти

(питання надання соціальних послуг)

Спеціалісти

(питання санаторно-курортного забезпечення)

 

вул. Харківська,35

 • кабінет 126 та 104 телефон 787-142
 • кабінет 228

телефон 787-135

 • кабінет 122

телефон 787-138

понеділок – четвер

 

з 800 до 1715

 

 п’ятниця

 

з 800 до 1600

 

Спеціалісти

(питання надання матеріальної допомоги)

Спеціалісти

(питання роботи з постраждалими особами в наслідок ЧАЕС)

Спеціалісти

(питання соціальної підтримки Захисників та Захисниць України)

вул. Харківська, 35,

 • кабінет 125

телефон 787-141

 • кабінет 122

телефон 787-138

 • кабінети 101-103,

телефони 787-149, 787-150

понеділок – четвер

 

з 800 до 1715

 

п’ятниця

 

з 800 до 1600

 

Відділ державних соціальних інспекторів

Рожнова Лариса Вікторівна,

в. о. начальника відділу – головного державного соціального інспектора

вул. Харківська, 35, кабінет 302

телефон 787-114

понеділок – четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Державні соціальні інспектори

вул. Харківська, 35,

кабінет 302

телефон 787-114

понеділок – четвер

 

з 800 до 1715

 

п’ятниця

 

з 800 до 1600

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Сахненко

Тетяна Олексіївна,

начальник відділу – головний бухгалтер

вул. Харківська, 35,

кабінет 308, 

телефон 787-107

понеділок - четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Круподьорова

Людмила Іванівна,

заступник начальника відділу – заступник головного бухгалтера

вул. Харківська, 35,

кабінет 308, 

телефон 787-107

понеділок - четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Відділ юридичного забезпечення

Литвин

Ігор Юрійович,

начальник відділу

вул. Харківська, 35,

кабінет 311,

телефон 787-102

понеділок - четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Коваленко

Вікторія Віталіївна,

заступник начальника відділу юридичного забезпечення

вул. Харківська, 35,

кабінет 312,

телефон 787-103

понеділок - четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Відділ програмно-технічного забезпечення

Сєргєєв

Руслан Олегович, 

начальник відділу  

вул. Харківська, 35,

кабінет 201,

телефон 787-151

понеділок - четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Сектор кадрової роботи та контролю

Ревенко

Тетяна Іванівна,

завідувач сектору  

вул. Харківська, 35,

кабінет 314,

телефон 787-104

понеділок - четвер

з 800 до 1715

п’ятниця

з 800 до 1600

Інформація про роботу департаменту (підсумки)

Інформація про стан роботи зі зверненнями громадян

Фінансова звітність

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Паспорти бюджетних програм на 2019 рік

Інформація про виконання бюджетних програм за 2018 рік

Паспорти бюджетних програм на 2018 рік

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм 2018 року

 Звіти про виконання паспортів бюджетних програм 2017 року

masik

Адреса: вул. Харківська, 35, ліве крило, ІІІ поверх, каб. № 305

Телефон: Багатоканальний номер телефону – 788-888, приймальня директора – 787-100

E-mail: dszn@smr.gov.ua

Веб-ресурси: https://dszn.smr.gov.ua/

офіційна група у соціальній мережі Facebook

Відкриті дані: https://data.gov.ua

Директор: Масік Тетяна Олександрівна

Графік роботи: Понеділок – четвер з 8:00 до 17:15, п`ятниця з 8:00 до 16:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00, субота та неділя – вихідні дні

Громадська приймальня (вул. Харківська, 35, каб. 135) працює без обідньої перерви

PROZORRO ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

Реєстр адміністративних послуг структурного підрозділу

Єдиний веб-портал використання публічних коштів