007.jpg

Основними завданнями управління є:

 1. Реалізація державної та міської політики в галузі будівництва та дорожнього господарства.
 2. Координація на території міста Суми діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови міста.
 3. Участь у розробці відповідних містобудівних програм, іншої містобудівної документації.

Основні функції управління:

 1. Здійснює повноваження замовника з організації будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів комунального господарства та соціально – культурного призначення, житлового фонду; будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт доріг міського значення та інженерних споруд на них, внутрішньо - квартальних доріг.
 2. Розглядає і вносить до відповідних органів виконавчої влади пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території міста.
 3. Залучає на договірних засадах підприємства, установи та організації незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії, у будівництві, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування.
 4. Здійснює повноваження замовника капітального ремонту, реконструкції та нового будівництва об’єктів дорожнього господарства комунальної форми власності. Формує титульні списки по вказаним напрямкам робіт, попередньо погоджуючи їх із постійними комісіями з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв’язку Сумської міської ради, а також з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради.
 5. Розміщує замовлення на проектно – вишукувальні роботи, укладає з проектними і вишукувальними організаціями договори (додаткові угоди) на розробку проектно – кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом.
 6. Забезпечує в установленому порядку своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно – розвідувальних робіт і будівництва об’єктів відповідно до титульних списків споруд та укладених договорів .
 7. Розміщує замовлення на капітальне будівництво (складає протоколи намірів, проводить торги), укладає з будівельними організаціями договори, разом з підрядними організаціями визначає і погоджує договірні ціни на будівництво об’єктів відповідно до чинних нормативних документів, укладає договори з підприємствами, організаціями та органами виконавчої влади на передачу коштів на будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об’єктів комунального господарства та соціально – культурного призначення, житлових будинків; будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт доріг міського значення та інженерних споруд на них, внутрішньо- квартальних доріг.
 8. Здійснює перспективне планування капітального ремонту об’єктів дорожнього господарства комунальної власності міста Суми.
 9. Розробляє зведений кошторис бюджетних асигнувань, контролює хід його виконання.
 10. Забезпечує геодезичну основу для будівництва.
 11. 1Надає для реєстрації в управління державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок будівельно – монтажних робіт.
 12. Отримує в управлінні державного архітектурно-будівельного контролю дозволи на ведення будівельно-монтажних робіт.
 13. Здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам.
 14. Перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проектних, вишукувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг.
 15. Здійснює розрахунки з підрядниками та іншими підприємствами, установами, організаціями за виконані роботи та надані послуги.
 16. Забезпечує контроль за виконанням пусконалагоджувальних робіт і підготовкою об’єктів до експлуатації.
 17. Передає завершені будівництвом та введені в експлуатацію об’єкти підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію.
 18. У разі відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності придбає житло за бюджетні кошти для наступної передачі у власність громадянам, які проживають у будинках, що підлягають знесенню; у встановленому чинним законодавством України порядку відшкодовує громадянам у разі знесення вартість господарських будівель, що перебувають у власності громадян, а також вартість вилучених плодово-ягідних насаджень та посівів.
 19. За погодженням з міським головою на договірних засадах, надає послуги замовника підприємствам і організаціям, незалежно від форм власності та окремим громадянам; здійснює господарську та посередницьку діяльність, яка передбачена чинним законодавством України.
 20. Веде бухгалтерський і статистичний облік, складає звіти у визначені строки, подає у встановленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженими формами, несе відповідальність за їх достовірність.
 21. Самостійно розпоряджається коштами, що передбачені у вартості будівництва об’єктів на здійснення функцій замовника та коштами, що надходять від іншої діяльності.
 22. Здійснює, у межах повноважень, договірну роботу щодо договорів, угод, контрактів, стороною яких виступає Управління, Сумська міська рада її виконавчий комітет та Сумський міський голова.
 23. За дорученням керівника аналізує матеріали, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.
 24. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.
 25. За дорученням Сумського міського голови працівники Управління представляють інтереси Сумської міської ради, виконавчого комітету Сумської міської ради та Сумського міського голови в місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судах та у Верховному Суді, у тому числі у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності з питань, які належать до меж повноважень Управління у встановленому нормативно-правовими актами порядку.
 26. Придбає житло за рахунок державного та місцевого бюджетів.
 27. Несе зобов’язання по сплаті коштів, стягнутих за судовими рішеннями з Сумської міської ради, виконавчого комітету Сумської міської ради та Сумського міського голови, по оплаті судового збору, виконавчого збору, витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, штрафів та інших зобов’язань, пов’язаних з діяльністю Управління.
 28. Відкриває валютні рахунки у банках України для зарахування кредитних, грантових та інших коштів, що надходять від міжнародних організацій, донорських установ, урядів іноземних держав тощо у рамках міжнародних проектів, програм та технічної допомоги.

Штатний розпис управління капітального будівництва та
дорожнього господарства Сумської міської ради

Найменування підрозділу (відділу, сектору)

Найменування посади

ПІБ посадової особи

Керівництво

начальник

Шилов Віталій Володимирович

заступник начальника

Щербаченко Ігор Дмитрович

головний спеціаліст

Колодка Віта Миколаївна

головний спеціаліст - юрисконсульт

Кривцова Ірина Володимирівна

Плановий відділ

начальник

Шкиря Юрій Іванович

головний спеціаліст

Білопільська Олександра Олександрівна (за трудовим контрактом)

спеціаліст І категорії

Попела Алевтина Олександрівна

інспектор

Никонець Ольга Григорівна

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

начальник

Кошман Людмила Віталіївна

спеціаліст І категорії

Суярова Тетяна Олександрівна

головний спеціаліст

Іллєнко Ганна Олександрівна

головний спеціаліст

Вячеславова Ірина Миколаївна

Виробничо-технічний відділ

начальник відділу

Анцибор Сергій Анатолійович

головний спеціаліст

Горецька Юлія Олександрівна

інспектор

Максимовський Олег Федорович

Відділ технічного нагляду

начальник

Гуцалюк Тетяна Володимирівна

(за трудовим контрактом)

завідувач сектором

Маслій Олексій Анатолійович

головний спеціаліст

Латковська Олена Миколаївна

інспектор

Снітко Валерій Петрович

Працівники

водій  

Неговелов Андрій Юрійович

 

прибиральниця   службових приміщень                                              

Лазоренко Любов Павлівна

 

Графік особистого прийому громадян начальником

управління капітального будівництва та дорожнього господарства 

Посада Прізвище, ім'я, по-батькові Телефон Дні прийому
Начальник управління ШИЛОВ Віталій Володимирович 22-55-86
22-20-73
Вівторок
з 09.00 до 12.00
П'ятниця
з 13.00 до 18.00

 

Рішення Сумської міської ради від 14.11.2018 року № 4085-МР "Про положення про управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради" (зі змінами)

Рішення Сумської міської ради від 30.03.2016 року № 528-МР "Про Положення про управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради"

Колективний договір

Бюджетні запити на 2022-2024 роки

Бюджетні запити на 2021-2023 роки

Уточнений бюджетний запит на 2021-2023 роки

Інформація про бюджет за бюджетними програмами за 2021 рік

Аналітична інформація про виконання бюджетних програм за 2021 рік

Аналітична інформація про виконання бюджету за 2020 рік

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік

Бюджетні запити на 2020 - 2022 роки

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2020 рік

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами від 10.03.2020) та Наказ про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами від 30.03.2020)

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами від 03.07.2020)

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами від 06.08.2020) та Наказ про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік

Наказ та паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами від 30.09.2020)

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2019 рік

Інформація про виконання бюджетних програм за 2018 рік

Звіт про роботу управління за 2016 рік

 

Адреса: вул. Петропавлівська, 91, каб. № 1, І поверх

Телефон: 225-586

E-mail: ukb@smr.gov.ua

Відкриті дані: http://data.gov.ua/users/1918

Начальник: Шилов Віталій Володимирович

Графік роботи: Понеділок – четвер з 8:00 до 17:15, п`ятниця з 8:00 до 16:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00, субота та неділя – вихідні дні

PROZORRO ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

Єдиний веб-портал використання публічних коштів