003.jpg
 • Реалізація державної політики у галузі охорони здоров'я населення міста
 • Організація надання лікувально-профілактичної та невідкладної допомоги населенню
 • Керує закладами охорони здоров'я міського підпорядкування, вживає заходи щодо зміцнення їх матеріально-технічної бази, фінансового забезпечення.
 • Організовує лікувально-профілактичну і невідкладну допомогу населенню.
 • Розробляє і вживає заходи з питань охорони материнства і дитинства, з оздоровлення, фізичного та гігієнічного виховання дітей, здійснює контроль за станом здоров'я дітей у дитячих дошкільних і шкільних навчальних закладах незалежно від їх відомчого підпорядкування.
 • Організовує в лікувально-профілактичних закладах експертизу тимчасової непрацездатності, видачу лікарняних листків робітникам і службовцям. Проводить обов'язкові попередні, при вступі на роботу, і періодичні медичні огляди працівників на виробництвах.
 • Виявляє потреби закладів охорони здоров'я і населення у виробах медичного призначення, лікарських засобах, бактерійних і вірусних препаратах, окулярній оптиці, виробах медичної техніки, запасних частинах до неї та санітарних автомобілях. Забезпечує постачання ними лікувально-профілактичних закладів, організовує правильну експлуатацію та ремонт медичної техніки.
 • Проводить роботу по добору, розстановці і вихованню ме¬дичних кадрів, здійснює заходи по підвищенню професійних знань медичних працівників, проводить в установленому порядку їх атестацію.
 • Сприяє розвитку платних медичних послуг, залученню додаткових коштів та матеріальних цінностей, добровільних внесків від юридичних і фізичних осіб згідно з чинним законодавством.
 • Забезпечує надання платної медичної допомоги іноземним громадянам.
 • Затверджує штатні розклади лікувально-профілактичних закладів міста та подає на розгляд виконавчому комітету Сумської міської ради.
 • Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

 

в.о. начальника відділу

Чумаченко Олена Юріївна

650-553

 
заступник начальника відділу з лікувально-профілактичної роботи
головний спеціаліст Кіпенко Наталія Борисівна  
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Томашівський Олег Омелянович  
бухгалтерія Кукса Олександра Іванівна
 

 

Графік роботи:

Початок роботи – 8:00

закінчення роботи – 17:15

п’ятниця – 8:00 - 16:00

обідня перерва – 12:00 – 13:00

вихідні дні – субота, неділя

 


 


Адреса: вул. Леваневського, 26

Телефон: 650-553

E-mail: voz@smr.gov.ua

В.о. начальника: Чумаченко Олена Юріївна