007.jpg
Сайт працює в тестовому режимі

Режим роботи відділу:

 • понедiлок,середа - з 8-00 до 17-15;
 • вiвторок, четвер - з 8-00 до 20-00;
 • п'ятниця - з 8-00 до 16-00;
 • субота - з 8-00 до 14-00.

 

40000 м. Суми, вул. Петропавлівська, 79

Контактні номери телефонів: (0542) 62-07-00, 62-03-11, 62-03-31

Зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в ЄДР, а саме зміни щодо імені фізичної особи, місця її проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків або номера та серії паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади і має відмітку у паспорті, набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця фізична особа - підприємець подає державному реєстратору особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

Форми реєстраційних карток можна переглянути на сайті Державної реєстраційної служби України

(переглянути)

Для проведення державної реєстрації засновник або уповноважена ним особа повинні особисто надати або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення державному реєстратору такі документи:

 1. заповнену реєстраційну картку ф.№1 на проведення державної реєстрації новоствореної юридичної особи або реєстраційну картку ф.№2на проведення державної реєстрації юридичної особи створеної шляхом реорганізації;
 2. примірник оригіналу або нотаріально посвідчену копію рішення засновника або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи;
 3. два примірники установчих документів;
 4. документ,що засвідчує внесення реєстраційного збору в сумі 170 грн.

Для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридична особа повинна надати або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення, такі документи:

 1. заповнену реєстраційну картку ф.№3 на проведення державної реєстрації змін;
 2. примірник оригіналу або нотаріально посвідчену копію рішення про внесення змін до установчих документів. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів;
 3. оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами або копія опублікованого в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату оригіналів установчих документів;
 4. два примірники змін до установчих документів юридичної особи в вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції;
 5. документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації в сумі 51 грн.

У разі якщо зміна відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР, не пов'язана із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, або не підлягає державній реєстрації, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), подає (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку ф. № 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу.

Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР, пов'язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає:

 1. заповнену реєстраційну картку ф. № 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу;
 2. примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення (наказ на призначення керівника);

Виконавчий орган юридичної особи або уповноважена ним особа зобов'язані подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи:

 

 • заповнену реєстраційну картку ф. № 5 про створення відокремленого підрозділу;
 • рішення органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу або повідомлення встановленого зразка про закриття відокремленого підрозділу.

 

В разі закриття відокремленого підрозділу державному реєстратору надається відповідне рішення уповноваженого органу та повідомлення про закриття відокремленого підрозділу наступного зразка.

Для внесення до ЄДР запису про рішення щодо припинення юридичної особи заявник повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи:

 

 • рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;

 

Для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації голова ліквідаційної комісії або уповноважена ним особа після закінчення процедури ліквідації, яка передбачена законом, але не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи:

Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем та має реєстраційний номер облікової картки платника податків, або уповноважена нею особа (далі - заявник) повинна подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу державному реєстратору за місцем проживання такі документи:

 1. заповнену реєстраційну картку ф. № 10 на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця;

   

 2. копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

   

 3. документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця – 34 грн.;

   

  ОДЕРЖУВАЧ : УК у м. Сумах

  Код 37970593

  Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області

  МФО БАНКУ ОДЕРЖУВАЧА: 837013

  РАХУНОК: 31112170700002

  Код платежу: 22010300

   

Для внесення до ЄДР запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа повинні подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

 • заяву про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем;

 

Для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації подає державному реєстратору особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу такі документи:

Травень 2017
Пн В Ср Ч Пт Сб Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31