005.jpg

За січень–лютий 2012р. підприємствами м.Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 1431,3 млн.грн.

Протягом 2011р. інноваційну діяльність здійснювали 17 промислових підприємств обласного центру, або 29,3% загальної кількості обстежених, що в 1,7 раза вище середньообласного показника. На технологічні інновації ними було витрачено 176,4 млн.грн., що на 13,7% менше, ніж у 2010р.

Витрати на інновації підприємств м.Суми становили 42,4% (проти 93,6% у 2010р.) їх загального обсягу по області. Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності у 2011р. залишались власні кошти підприємств – 176,1 млн.грн. або 99,8% загальної суми витрат на інновації.

Протягом 2011р. в промисловості обласного центру впроваджено 56 нових технологічних процесів (в 2,4 раза більше, ніж у 2010р.), освоєно виробництво 143 найменувань (на 30,2% менше) інноваційних видів продукції.

Обсяг реалізованої інноваційної продукції у 2011р. становив 2086,5 млн.грн. – це 91,6% обсягу реалізації такої продукції по області.

Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції по місту становила 23,5% (у 2010р. – 19,6%) при середньообласному показнику 12,4%.

Обсяг інвестицій в основний капітал, освоєних підприємствами і організаціями міста за 2011р., збільшився на 14,4% порівняно з 2010р.

У січні–березні 2012р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 46,8 млн.грн. Порівняно з січнем–березнем 2011р. обсяги будівництва зменшились на 24,7%.

За січень–березень 2012р. підприємствами транспорту перевезено 636,0 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 1188,5 млн.ткм, що відповідно на 46,7% та 1,6% більше січня–березня 2011р.

Послугами пасажирського транспорту у січні–березні 2012р. скористалися 15358,7 тис. пасажирів, що становило 79,9% до січня–березня 2011р. Пасажирооборот склав 354,1 млн.пас.км, що на 6,5% більше обсягів січня–березня 2011р.

За січень–лютий 2012р. підприємствами пошти та зв’язку надано послуг на 64,6 млн.грн., у т.ч. населенню – 21,1 млн.грн., іншим споживачам – 43,5 млн.грн.

Обсяг продажу сільськогосподарських продуктів на міських ринках за січень–березень 2012р. порівняно з січнем–березнем 2011р. зменшився на 6,1% при зростанні цін на 5,2%.

Підприємствами, для яких надання послуг є основним видом діяльності, за січень–лютий 2012р. реалізовано послуг усім категоріям споживачів (підприємствам та населенню) на суму 213,3 млн.грн.

Упродовж лютого 2012р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) збільшилась на 4,4%, або на 1278,5 тис.грн. і на 1 березня 2012р. становила 30351,1 тис.грн.

За січень–лютий 2012р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії були призначені 1,4 тис. сімей (96,8% від загальної кількості сімей, які за ними звернулись) на загальну суму 387,1 тис.грн.

За січень–лютий 2012р. населенням м.Суми сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 70,1 млн.грн. (81,2% до суми нарахованих платежів).

Заборгованість населення за житло та комунальні послуги з початку року збільшилась на 16,2 млн.грн. і на кінець лютого 2012р. становила 121,0 млн.грн. Це 51,1% від загальної суми заборгованості по області.

Кількість зареєстрованих безробітних порівняно з даними на 1 лютого 2012р. збільшилась на 4,5%, а з відповідною датою минулого року зменшилась на 23,3% і на 1 березня 2012р. становила 2845 осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття по місту за лютий зріс на 0,07 в.п. і на 1 березня 2012р. становив 1,58% від кількості населення працездатного віку.

На 1 березня 2012р. на території, підпорядкованій Сумській міськраді, за оцінкою, проживало 272,3 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2012р. чисельність наявного населення зменшилась на 210 осіб, у т.ч. за рахунок природного скорочення – на 20 осіб, за рахунок міграційного – на 190 осіб.