005.jpg

За січень–липень 2012р. підприємствами м.Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 5503,7 млн.грн.

У структурі реалізації найбільша частка припадає на продукцію підприємств машинобудування (41,8%), хімічної та нафтохімічної промисловості (29,4%), з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (11,9%), металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (9,1%).

У січні–серпні 2012р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 213,2 млн.грн., що у порівнянних цінах становить 97,4% до обсягів відповідного періоду попереднього року.

За січень–серпень 2012р. підприємствами транспорту перевезено 1833,8 тис.т вантажів та виконано вантажооборотв обсязі 3407,5 млн.ткм, що відповідно на 44,8% та 11,8% більше січня–серпня 2011р.

Послугами пасажирського транспорту у січні–серпні 2012р. скористалися 39456,4 тис. пасажирів, пасажирська робота виконана в обсязі 1014,5 млн.пас.км, що становить відповідно 80,0% та 90,2% січня–серпня 2011р.

За січень–липень 2012р. підприємствами пошти та зв’язку надано послуг на 224,5 млн.грн., у т.ч. населенню – 70,9 млн.грн., іншим споживачам – 153,6 млн.грн. Загальний обсяг доходів від послуг пошти та зв’язку до січня–липня 2011р. збільшився на 2,3%, від послуг населенню – на 2,9%, іншим споживачам – на 2,0%.

Продаж сільськогосподарських продуктів на ринках обласного центру у серпні 2012р. порівняно з липнем 2012р. збільшився на 21,9% при зниженні цін на 9,5%.

Підприємствами, для яких надання послуг є основним видом діяльності, за січень–липень 2012р. реалізовано послуг усім категоріям споживачів (підприємствам та населенню) на суму 819,2 млн.грн.

За даними фінансової звітності за січень–червень 2012р. фінансовий результат (сальдо) до оподаткуваннявеликих та середніх підприємств міста (крім сільськогосподарських виробників, банків та установ, що утримуються за рахунок бюджету) становив 61,5 млн.грн. збитку. Розподіл виглядає таким чином: 58,9% підприємств одержали 464,0 млн.грн. прибутку, решта – 525,5 млн.грн. збитку.

Упродовж липня 2012р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) збільшилась на 9,6%, або на 2566,2 тис.грн. і на 1 серпня 2012р. становила 29228,4 тис.грн.

За січень–липень 2012р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії були призначені 4980 сім’ям на загальну суму 884,4 тис.грн.

Субсидії готівкою на відшкодування витрат, пов’язаних з придбанням скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, були призначені 16 сім’ям на загальну суму 14,7 тис.грн.

Загальна сума отриманих субсидій за січень–липень п.р. склала 11,2 тис.грн.

За січень–липень 2012р. населенням м.Суми сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 213,4 млн.грн.

Кількість зареєстрованих безробітних порівняно з даними на 1 липня 2012р. зменшилась на 0,7%, а з відповідною датою минулого року – на 13,6% і на 1 серпня 2012р. становила 2697 осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по місту на 1 серпня 2012р. становив 1,53% від кількості населення працездатного віку.

На 1 серпня 2012р. на території, підпорядкованій Сумській міськраді, за оцінкою, проживало 270,8 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2012р. чисельність наявного населення зменшилась на 1761 особу, у т.ч. за рахунок природного скорочення – на 112 осіб, за рахунок міграційного – на 1649 осіб.