005.jpg

Положення про звання «Почесний громадянин міста Суми»

(затверджене рішенням Сумської міської ради «Про Положення про звання «Почесний громадянин міста Суми» від 27 квітня 2016 року № 657-МР)

 

1. Загальні положення

1.1. Звання «Почесний громадянин міста Суми» присвоюється мешканцям міста Суми, регіонів України, громадянам інших країн, які зробили видатний внесок у розвиток міста Суми та піднесення його статусу, враховуючи світову та вітчизняну практику відзначення видатних осіб.

1.2. Підставами для присвоєння звання «Почесний громадянин міста Суми» є:
– видатні заслуги в галузі науки, техніки, культури, мистецтва, фізичної культури та спорту, виховання та освіти, охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки, зміцнення миру та міжнародного співробітництва, розвитку економіки та виробництва, містобудування та архітектури, охорони правопорядку та громадської безпеки, укріплення демократії та захисту прав людини і громадянина та в інших галузях;
– особиста мужність та героїзм, проявлені під час виконання службового та громадянського обов’язку на благо міста Суми та України;
– творча діяльність, що сприяє розвитку міста Суми, просуванню його позитивного іміджу в Україні та за кордоном.

1.3. Звання «Почесний громадянин міста Суми» присвоюється виключно рішенням Сумської міської ради.

1.4. Звання «Почесний громадянин міста Суми» присвоюється лише раз і є довічним. Пільги, компенсації та гарантії громадянам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Суми» є прижиттєвими.

1.5. Церемонія присвоєння звання відбувається в обстановці урочистості та широкої гласності. Рішення Сумської міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Суми» набуває чинності з моменту його прийняття.

1.6. Особам, яким присвоюється звання «Почесний громадянин міста Суми», вручається пам’ятний колар та посвідчення «Почесний громадянин міста Суми».

1.7. Звання «Почесний громадянин міста Суми» може бути присвоєно посмертно.

 

 2. Порядок представлення до присвоєння звання «Почесний громадянин міста Суми» та прийняття рішень

2.1. Право висування кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Суми» належить:
– міському голові міста Суми;
– виконавчому комітету Сумської міської ради;
– постійним комісіям Сумської міської ради;
– юридичним особам (незалежно від форми їх власності);
– трудовим колективам, зборам громадян (за умов підтвердження легітимності зборів колективів, громадян);
– фізичним особам (за умов підтримки їх клопотання юридичними особами, громадськими об’єднаннями чи організаціями, тощо).

2.2. Самовисування на звання «Почесний громадянин міста Суми» не розглядаються.

2.3. При висуванні кандидатури для розгляду до міської ради подаються документи-клопотання, які мають містити:
– вичерпні біографічні дані про кандидата;
– обґрунтування особливого вкладу кандидата у розвиток міста або визнання його визначних заслуг;
– відгуки-клопотання юридичних, фізичних осіб, трудових колективів та зібрань громадян, які підтримують висування цієї кандидатури.

2.4. Акумуляція клопотань про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Суми» здійснюється до 31 травня. Клопотання про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Суми» та всі супутні документи через відділ з організації діяльності ради передаються на розгляд постійних комісій Сумської міської ради.

2.5. Відділ організаційно-кадрової роботи, після отримання позитивних висновків розгляду клопотань від усіх постійних комісій Сумської міської ради готує проект рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Суми» на сесію Сумської міської ради у липні поточного року.

 

 3. Порядок вручення колару, посвідчення до звання «Почесний громадянин міста Суми»

3.1. Громадянам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Суми», вручається пам’ятний колар і посвідчення в обстановці урочистості та широкої гласності, як правило на день міста.

3.2. Відзнаку вручає міський голова або за його дорученням один із заступників міського голови.

3.3. У разі присвоєння звання «Почесний громадянин міста Суми» посмертно, родині чи близьким особам загиблого вручається посвідчення, без колару.

3.4. Повідомлення про присвоєння цього звання оприлюднюється в засобах масової інформації та на офіційному сайті Сумської міської ради.

3.5. Рішення міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Суми» надсилається за місцем роботи або служби нагородженого. У трудовій книжці нагородженого робиться відповідний запис.

 

 4. Пільги, компенсації та гарантії громадянам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Суми»

Почесним громадянам міста Суми надаються такі пільги, компенсації та гарантії:

4.1. Компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування.
Для отримання компенсації Почесний громадянин надає управлінню соціального захисту населення Сумської міської ради заяву, медичну довідку за формою № 070/о, інформацію про особовий рахунок, відкритий в уповноваженій банківській установі, оригінали (пред’являються) та копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, а також документи, які підтверджують факт оплати та перебування в санаторно-курортному закладі (зворотний талон до путівки).
Компенсація виплачується у розмірі, що не перевищує п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законодавством на 1 січня року, в якому здійснено самостійне санаторно-курортне лікування.
Звернення за виплатою компенсації подається не пізніше 10 грудня поточного року.
У разі смерті Почесного громадянина, не одержана ним сума не виплачується.

4.2. 100 % пільги на оплату житлово-комунальних послуг без обмеження соціальною нормою житла та соціальними нормативами користування житлово-комунальними послугами, а саме:
- за користування житлом/утримання житла;
- з централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання);
- з централізованого постачання холодної води;
- з централізованого постачання гарячої води;
- з централізованого водовідведення;
- з газопостачання;
- з електропостачання;
- з вивезення твердих побутових відходів.
Зазначені в цьому пункті пільги надаються у порядку, визначеному Положенням про надання пільг за рахунок міського бюджету юридичним особам, фізичним особам – підприємцям і фізичним особам міста Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 13 серпня 2015 року № 689 – МР.

4.3. Щомісячна грошова винагорода у розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Для отримання щомісячної грошової винагороди Почесний громадянин подає до відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради заяву, довідку про доходи, оригінали (пред’являються) та копії паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, інформацію про особовий рахунок, відкритий в уповноваженій банківській установі.
Виплата щомісячної грошової винагороди припиняється у разі смерті Почесного громадянина з першого числа місяця, наступного за місяцем смерті.

4.4. Безоплатне поховання (ритуальна атрибутика, ритуальні послуги та поминальний обід) з відповідними почестями на почесному кварталі одного з міських кладовищ (за бажанням рідних) в межах суми, яка не перевищує 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня року, в якому здійснено поховання.
Відшкодування витрат підприємствам, які здійснюють організацію та проведення поховання померлого Почесного громадянина міста Суми, проводиться на підставі розпорядження Сумського міського голови, шляхом перерахування коштів на рахунки підприємств при наданні ними таких документів:
- копії свідоцтва про смерть;
- договорів на придбання ритуальної атрибутики, надання ритуальних послуг, проведення поминального обіду;
- накладної на придбання ритуальної атрибутики;
- актів виконаних робіт щодо наданих ритуальних послуг, проведення поминального обіду;
- відповідних рахунків на оплату.

4.5. Надання (незалежно від часу загибелі) одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих Почесних громадян міста Суми, яким це звання присвоєно посмертно, і які є Героями України на відшкодування фактичних витрат за виготовлення, становлення намогильної споруди та елементів благоустрою на могилах загиблих в розмірі, що не перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законодавством на 1 січня року загибелі.
Надання одноразової матеріальної допомоги проводиться на підставі звернення до Сумського міського голови.
Допомога виплачується одному із членів сім’ї загиблого за умови надання письмової згоди довільної форми про виплату одноразової матеріальної допомоги цій особі від інших членів сім’ї загиблої особи (далі – уповноважений представник сім’ї).
До членів сім’ї загиблого належать дружина та батьки (батько або мати).
Для отримання коштів уповноважений представник сім’ї надає управлінню соціального захисту населення Сумської міської ради погоджену Сумським міським головою заяву на ім’я останнього, оригінали та копії паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, інформацію про особовий рахунок, відкритий в уповноваженій банківській установі, документ, що підтверджує вартість виготовлення та встановлення намогильної споруди та елементів благоустрою.
Після встановлення намогильної споруди та елементів благоустрою уповноважений представник сім’ї надає управлінню соціального захисту населення Сумської міської ради документ про факт встановлення намогильної споруди та елементів благоустрою.
У разі не підтвердження факту (оплати) виготовлення та встановлення намогильної споруди та елементів благоустрою кошти повертаються на рахунок управління соціального захисту населення Сумської міської ради.

4.6. Догляд за могилами Почесних громадян міста Суми у разі встановлення факту утримання могили в неналежному естетичному і санітарному стані.

4.7. Для отримання пільг, компенсацій та гарантій, визначених в пунктах 4.1 - 4.3 розділу 4 цього Положення на наступний бюджетний період, громадяни, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Суми», подають заяву та необхідні документи на ім’я міського голови в період з 01 по 31 липня поточного року (по 31 серпня у разі присвоєння звання в поточному році).

4.8. Зазначені в пунктах 4.1 - 4.3 розділу 4 цього Положення пільги, компенсації та гарантії надаються за умови, що середньомісячний дохід за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, без врахування грошової винагороди, передбаченої пунктом 4.3. вказаного Положення, та грошового еквіваленту пільг за спожиті житлово-комунальні послуги, не перевищує величини шести прожиткових мінімумів, встановлених чинним законодавством на момент звернення для працездатних осіб, якщо інше не визначено рішенням Сумської міської ради про міський бюджет та про надання пільг окремим категоріям громадян за рахунок коштів міського бюджету на наступний рік.

4.9. Пільги, компенсації та гарантії надаються Почесним громадянам з 1 січня року, наступного за роком присвоєння звання «Почесний громадянин міста Суми».

4.10. Надання пільг, компенсацій та гарантій Почесним громадянам здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

 

5. Права почесних громадян міста Суми

5.1. Почесні громадяни міста Суми мають право бути присутніми на сесіях Сумської міської ради та брати участь в їх роботі.

5.2. Почесні громадяни міста Суми запрошуються до участі у заходах, присвячених державним та міським святам, інших урочистостях та заходах, організованих містом.

5.3. За рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради можуть відзначатись ювілеї осіб, удостоєних звання «Почесний громадянин міста Суми».

5.4. Особи, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Суми», мають право:
- за пред’явленням посвідчення Почесного громадянина міста Суми без перешкод проходити до приміщень Сумської міської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, підпорядкованих Сумській міській раді (за винятком об’єктів із спеціальним режимом доступу);
- першочергового прийому міським головою, секретарем міської ради, керівниками та посадовими особами виконавчих органів Сумської міської ради, підприємств, установ та організацій, підпорядкованих Сумській міській раді.

5.5. Особам, удостоєним звання «Почесний громадянин міста Суми», після смерті за рахунок коштів міського бюджету або залучених коштів встановлюються меморіальні дошки на будівлях, пов’язаних з життям та діяльністю цих осіб.

 

6. Позбавлення звання «Почесний громадянин міста Суми»

6.1. Питання щодо позбавлення звання «Почесний громадянин міста Суми» вирішує Сумська міська рада з попереднім погодженням постійних депутатських комісій у разі вчинення особою навмисного злочину проти громади міста чи народу України, при наявності вироку суду, який набрав законної сили, або інших дій, що не дають морального права носити це звання.

 

7. Опис колара до звання «Почесний громадянин міста Суми»

Центральним елементом колара є зірка, яку утворено з п’яти деталей: срібляста основа зірки, золотисті промені, лавровий вінок, медальйон з написом та герб.
Основою є восьмипроменева зірка сріблястого металу, між променями якої розташовано промені золотистого металу.
У центрі зірки розміщено медальйон золотого металу з написом «Почесний громадянин міста Суми» та зображення герба м. Суми – на срібному щиті три чорні суми. Колір емалі на медальйоні - синій. Медальйон обрамлений лавровим вінком золотистого металу.
Ланцюг колару складається з елементів двох типів:
– круглий медальйон сріблястого металу з зображенням герба м. Суми, розташований на лавровому вінку золотистого металу;
– декоративний рослинний орнамент золотистого металу.

 

8. Заключні положення

8.1. Облік громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Суми», здійснює структурний підрозділ Сумської міської ради, відповідальний за організаційно-кадрову роботу.

8.2. Збереження виготовлених пам’ятних коларів, посвідчень забезпечує структурний підрозділ Сумської міської ради, відповідальний за господарську діяльність.

8.3. У випадку втрати (псування) пам’ятного колару дублікат не видається.