005.jpg

За цей період підприємства Сум виконали будівельних робіт на суму 39,1 млн. грн.

У січні підприємствами міста реалізували промислової продукції (товарів, послуг) на суму 553,9 млн. грн.

За січень-лютий підприємства транспорту перевезли 361,9 тис. т вантажів та виконали вантажообіг в обсязі 567,7 млн. ткм, що становило 92% та 77% до січня-лютого 2012 р.

За 2012р. підприємствами м. Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 10006,0 млн.грн.

У січні 2013р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 18,0 млн.грн.

За 2012р. в обласному центрі прийнято в експлуатацію 111,0 тис.м2 загальної площі житла (з урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 24.06.2011р. №91), що на 22,7% більше, ніж за 2011р.

За січень–листопад 2012р. підприємствами м.Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 8671,9 млн.грн.

У 2012р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 397,0 млн.грн., що у порівнянних цінах становить 91,9% до обсягів 2011р.

За 2012р. підприємствами транспорту перевезено 2937,6 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 5024,2 млн.ткм, що відповідно на 31,8% та 11,7% більше 2011р.

Послугами пасажирського транспорту у 2012р. скористалися 58924,8 тис. пасажирів, пасажирська роботавиконана в обсязі 1396,4 млн.пас.км, що становить відповідно 86,1% та 83,7% проти 2011р.

За січень–жовтень 2012р. підприємствами м.Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 7835,6 млн.грн.

У січні–листопаді 2012р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 351,3 млн.грн., що у порівнянних цінах становить 95,0% до обсягів відповідного періоду попереднього року.

За січень–листопад 2012р. підприємствами транспорту перевезено 2680,0 тис.т вантажів та виконановантажооборот в обсязі 4654,5 млн.ткм, що відповідно на 32,3% та 14,8% більше січня–листопада 2011р.

Послугами пасажирського транспорту у січні–листопаді 2012р. скористалися 54274,5 тис. пасажирів, пасажирська робота виконана в обсязі 1307,1 млн.пас.км, що становить відповідно 85,9% та 85,3% січня–листопада 2011р.

За січень–вересень 2012р. підприємствами м. Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 6896,8 млн. грн.

У січні–жовтні 2012р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 302,3 млн. грн., що у порівнянних цінах становить 95,5% до обсягів відповідного періоду попереднього року.

У січні–вересні 2012р. в обласному центрі прийнято (введено) в експлуатацію 57,4 тис.м2 загальної площі житла,з урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 24.06.2011р. №91), що в 2,1 раза більше, ніж за відповідний період попереднього року.

За січень–жовтень 2012р. підприємствами транспорту перевезено 2401,7 тис.т вантажів та виконано вантажооборотв обсязі 4243,1 млн.ткм, що відповідно на 35,5% та 16,2% більше січня–жовтня 2011р.

За січень–серпень 2012р. підприємствами м.Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 6251,8 млн.грн.

У січні–вересні 2012р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 261,8 млн.грн., що у порівнянних цінах становить 99,5% до обсягів відповідного періоду попереднього року.

За січень–вересень 2012р. підприємствами транспорту перевезено 2092,4 тис.т вантажів та виконановантажооборот в обсязі 3795,3 млн.ткм, що відповідно на 38,5% та 13,5% більше січня–вересня 2011р.

Послугами пасажирського транспорту у січні–вересні 2012р. скористалися 44080,6 тис. пасажирів, пасажирська робота виконана в обсязі 1113,6 млн.пас.км, що становить відповідно 80,0% та 87,1% січня–вересня 2011р.

За січень–липень 2012р. підприємствами м.Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 5503,7 млн.грн.

У структурі реалізації найбільша частка припадає на продукцію підприємств машинобудування (41,8%), хімічної та нафтохімічної промисловості (29,4%), з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (11,9%), металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (9,1%).

У січні–серпні 2012р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 213,2 млн.грн., що у порівнянних цінах становить 97,4% до обсягів відповідного періоду попереднього року.

За січень–серпень 2012р. підприємствами транспорту перевезено 1833,8 тис.т вантажів та виконано вантажооборотв обсязі 3407,5 млн.ткм, що відповідно на 44,8% та 11,8% більше січня–серпня 2011р.

За січень–червень 2012р. підприємствами м.Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 4745,8 млн.грн.

У структурі реалізації найбільша частка припадає на продукцію підприємств машинобудування (43,6%), хімічної та нафтохімічної промисловості (27,0%), з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (12,9%), металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (8,7%).

У січні–липні 2012р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 170,0 млн.грн, що у порівнянних цінах становить 93,4% до обсягів будівництва відповідного періоду попереднього року.

У січні–червні 2012р. в обласному центрі прийнято (введено) в експлуатацію 36,6 тис.м2 загальної площі житла, що на 93,5% більше, ніж за відповідний період попереднього року.

За січень–травень 2012р. підприємствами м.Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 4081,2 млн.грн.

У січні–червні 2012р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 138,1 млн.грн. Порівняно з січнем–червнем 2011р. обсяги будівництва зменшились на 7,5%.

За січень–червень 2012р. підприємствами транспорту перевезено 1399,1 тис.т вантажів та виконано вантажооборотв обсязі 2510,7 млн.ткм, що відповідно на 52,3% та 5,6% більше січня–червня 2011р.

Послугами пасажирського транспорту у січні–червні 2012р. скористалися 30168,2 тис. пасажирів, що становило 79,6% до січня–червня 2011р. Пасажирооборот склав 799,4 млн.пас.км, що становить 100,0% обсягів січня–червня 2011р.

За січень–квітень 2012р. підприємствами м.Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 3149,6 млн.грн.

У січні–травні 2012р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 106,0 млн.грн. Порівняно з відповідним періодом попереднього року обсяги будівництва зменшились на 7,2%.

За січень–травень 2012р. підприємствами транспорту перевезено 1157,1 тис.т вантажів та виконано вантажооборотв обсязі 2022,7 млн.ткм, що відповідно на 47,8% та 1,5% більше січня–травня 2011р.

Послугами пасажирського транспорту у січні–травні 2012р. скористалися 25490,6 тис. пасажирів, що становило 79,6% до січня–травня 2011р. Пасажирооборот склав 642,3 млн.пас.км, що на 3,6% більше обсягів січня–травня 2011р.