004.jpg

Депутати міської ради під час чергової сесії 23 травня затвердили Концепцію індустріального парку «Суми».

Серед іншого у документі зазначається, що метою створення індустріального парку «Суми» є забезпечення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку міста, функціонування та розвитку промислових підприємств, поліпшення інвестиційної привабливості міста, активізація економічного та промислового розвитку, створення нових робочих місць, зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів, а також розвиток сучасної виробничої та ринкової інфраструктури.

На території індустріального парку можуть бути розміщені підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідну діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій та відносяться до ІV-V класу шкідливості.

Індустріальний парк «Суми» створюється строком на 30 років, який може бути продовжено відповідно до потреб ініціатора створення, керуючої компанії та учасників індустріального парку. Загальна площа індустріального парку – 23,45 га, яка може бути поділена на шість-вісім майданчиків, площа яких залежатиме від потреб учасників. Загальна площа виробничих приміщень – 48 тис. м2. Очікувана кількість робочих місць – 1 150.

Департамент фінансів, економіки та інвестицій має підготувати та подати до уповноваженого державного органу пакет документів для включення індустріального парку «Суми» до Реєстру індустріальних парків.