Надрукувати
Перегляди: 1986

Працюючи протягом повного робочого дня у шкідливих, небезпечних або специфічних умовах, кожен громадянин має право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Для цього Міністерством праці та соціальної політики України розроблений Порядок застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, чинні в період роботи особи. До пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями, незалежно від дати їх внесення до Списків, за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21.08.1992 р. та за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Сама ж атестація проводиться у строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Її результати застосовуються при обчисленні стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, за умови, якщо впродовж цього часу на даному підприємстві не змінювались докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце), що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

У протилежному випадку для підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах має бути проведена позачергова атестація.

Для підтвердження стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці необхідно подати трудову книжку із оформленими належним чином записами про займану посаду і період виконуваної роботи, виписку із наказу по підприємству про проведення атестації на відповідному робочому місці та, у разі відсутності у трудовій книжці відомостей, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, уточнюючу довідку, яка підтверджує пільговий трудовий стаж. У такій довідці повинна підтверджуватися зайнятість повний робочий день, а також мають бути зазначені: період роботи, що зараховується до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування Списків або їх номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання робіт, на підставі яких видана зазначена довідка.

Слід звернути увагу на те, що у разі неритмічної роботи підприємства чи організації підрахунок пільгового стажу здійснюється в такому порядку: загальна кількість днів, протягом яких працівник повний робочий день був зайнятий на роботах із шкідливими умовами праці, ділиться на 25,4 - при шестиденному робочому тижні і на 21,2 - при п'ятиденному робочому тижні.

Видавати довідки мають право винятково підприємства, на яких працювала особа, або їх правонаступники та лише на підставі первинних документів.