006.jpg

Відповідно до частини дев’ятої статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, Положення про відділ охорони здоров’я Сумської міської ради, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 19 червня 2013 року № 2479-МР (зі змінами), Порядку призначення на посаду керівників комунальних закладів м. Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 25 квітня 2018 року № 3362-МР (зі змінами), наказу відділу охорони здоров’я Сумської міської ради від 08.04.2019 № 75 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» Сумської міської ради», наказу відділу охорони здоров’я Сумської міської ради від 07.02.2019 № 35 «Про затвердження порядку відбору представників трудового колективу, складу та положення постійно діючої конкурсної комісії відділу охорони здоров’я Сумської міської ради», наказу відділу охорони здоров’я Сумської міської ради від 22.04.2019 № 88 «Про включення до складу постійно діючої конкурсної комісії відділу охорони здоров’я Сумської міської ради представників трудового колективу», Протоколу № 11 засідання конкурсної комісії на зайняття вакантної посади головного лікаря комунальної установи «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» від 23 квітня 2019 року, відділ охорони здоров’я Сумської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» Сумської міської ради.

Найменування: комунальне некомерційне підприємство «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» Сумської міської ради (далі – Підприємство).

Юридичне та фактичне місцезнаходження Установи: 40022, м. Суми, вул. Троїцька, 20.

Основні напрями діяльності Підприємства:
- своєчасне та кваліфіковане обстеження населення, яке приходить до Підприємства з метою уточнення діагнозів, отримання висновків і рекомендацій щодо проведення лікувально-оздоровчих заходів;
-  своєчасна госпіталізація і спеціалізоване стаціонарне лікування хворих з попереднім максимальним їх обстеженням на догоспітальному етапі в умовах поліклініки за місцем проживання та додатково в жіночій консультації Установи;
- організація, формування та видача рекомендацій з проведення відновлювального лікування хворих після виписки зі стаціонару;
- проведення медичної експертизи захворювань, визначення необхідності, звільнення від роботи самого хворого, опікунів або інших близьких родичів, видача і продовження листків непрацездатності з догляду і медичних довідок, своєчасна видача медичних висновків про інвалідність в консультативному порядку;
- надання кваліфікованої і спеціалізованої допомоги вагітним та гінекологічним хворим: стаціонарної, амбулаторної і допомоги на дому;
- інші напрями діяльності, визначені в статутних документах Підприємства.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення Підприємства:
КПКВК 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» – 38 765 616 грн., у тому числі загальний фонд –
37 728 216 грн., спеціальний фонд – 37 400 грн., 1 000 000 грн.(бюджет розвитку).
Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватись до
23 травня 2019 року (до 1715) у приймальні відділу охорони здоров’я Сумської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Леваневського, 26.
Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (0542) 787-000, 0958161042, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вимоги до претендентів:

- громадянство України;

- вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я»;

- післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» або освіта за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент організацій і адміністрування».

- стаж роботи керівних посадах — не менше 5 років;

- вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів);

- здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки; 

- високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:
- план реформування закладу протягом одного року;
- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Перелік документів, що подаються особисто (надсилаються поштою конкурсній комісії) претендентом для участі у конкурсі:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію;
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідку МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;
11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Неподання всіх вищенаведених документів тягне за собою рішення конкурсної комісії про недопущення до участі у конкурсі.
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:
1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;
3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Умови оплати праці керівника Підприємства:
За виконання обов’язків, передбачених контрактом, Керівникові Підприємства нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України у межах кошторису витрат і видатків Підприємства відповідно до виділених бюджетних асигнувань та згідно із штатним розписом.
Встановлення розміру премій та надбавок Керівникові Підприємства здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці.

Додаток 1_Заява про участь у конкурсі
Додаток 2_ Згода на обробку персональних даних
Додаток 3_Попередження стосовно встановлених вимог та обмежень
Додаток 4_Заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів
Додаток 5_Статут Підприємства
Додаток 6_Структура Підприємства