006.jpg

Згідно з пп. 11.2 п. 11 конкурсної документації для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Суми, затвердженої рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.06.2018 № 343 (зі змінами від 21.05.2019 № 306) (далі – конкурсна документація), надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації, у тому числі проведення зборів учасників конкурсу з метою надання таких роз’яснень, організатор конкурсу покладає на конкурсну комісію.

Конкурсна комісія з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Суми (далі – конкурсна комісія) за результатами засідань від 04.06.2019, від 07.06.2019, від 14.06.2019 та від 24.06.2019 роз’яснює таке:

 1. Щодо виключення з обєктів конкурсу багатоквартирних будинків, співвласники яких обрали форму управління цими будинками після затвердження конкурсної документації.

П. 15 рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.03.2018 № 126 «Про організацію проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Суми» (зі змінами) установлено: у разі якщо на дату проведення конкурсу співвласниками обрано управителя будинку чи створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), дане рішення на такі будинки не розповсюджується.

У зв’язку з цим п. 4 рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.06.2018 № 343 «Про затвердження конкурсної документації та інші організаційні питання проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Суми» (зі змінами) конкурсну комісію уповноважено своїм рішенням виключати з об’єктів конкурсу багатоквартирні будинки, співвласники яких до дати проведення конкурсу в установленому законодавством порядку визначилися з формою управління і подали виконавчим органам міської ради відповідні документи.

Звертаємо увагу, що згідно з рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 09.10.2018 № 525 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 19.04.2016 № 198 «Про зберігання заяв та протоколів співвласників багатоквартирних будинків та їх оприлюднення» повноваження щодо зберігання протоколів зборів співвласників з питань визначення управителя та його відкликання, затвердження, зміни умов договору з управителем; обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням передано від департамента інфраструктури міста Сумської міської ради до правового управління Сумської міської ради.

У зв’язку з цим при отриманні виконавчими органами міської ради вищезазначених протоколів зборів співвласників або документів, які підтверджують створення ОСББ, кожний такий будинок, щодо якого оголошено конкурс, виключався за рішенням конкурсної комісії з об’єктів конкурсу, а про прийняте рішення повідомлялося на офіційному веб-сайті Сумської міської ради.

Так, станом на 14.06.2019 конкурсна комісія прийняла рішення (протокол від 07.06.2019 № 16 та від 14.06.2019 № 17) про виключення з об’єктів конкурсу таких багатоквартирних будинків:

№ з/п

 

Адреса будинку

Поверховість будинку

Обєкт конкурсу, з якого виключений будинок

1.       

пр-кт М.Лушпи, 7

9

об’єкт конкурсу № 1

2.       

вул. Харківська, 3

9

об’єкт конкурсу № 1

3.       

вул. Харківська, 94

2

об’єкт конкурсу № 2

4.       

вул. Холодногірська, 33/1

9

об’єкт конкурсу № 4

5.       

вул. Супруна, 3

5

об’єкт конкурсу № 5

6.       

вул. Супруна, 6

5

об’єкт конкурсу № 5

7.       

вул. Горького, 23/2

5

об’єкт конкурсу № 5

8.       

вул. Горького, 41

5

об’єкт конкурсу № 5

9.       

вул. Леваневського, 26

9

об’єкт конкурсу № 5

10.   

вул. Троїцька, 13

3

об’єкт конкурсу № 5

11.   

пр-кт М.Лушпи, 5/25

10

об’єкт конкурсу № 7

12.   

пр-кт М. Лушпи, 5/27

11

об’єкт конкурсу № 7

13.   

пр-кт М.Лушпи, 44

9

об’єкт конкурсу № 7

         

Станом на 14.06.2019 конкурсна комісія прийняла рішення (протокол від 14.06.2019 № 17) про виключення з об’єктів конкурсу таких багатоквартирних будинків:

№ з/п

 

Адреса будинку

Поверховість будинку

Обєкт конкурсу, з якого виключений будинок

1.       

вул. Харківська, 7

9

об’єкт конкурсу № 1

2.       

пров. Пляжний, 6

2

об’єкт конкурсу № 1

3.       

вул. Н.Сироватська, 52

5

об’єкт конкурсу № 2

4.       

вул. Іллінська, 12/2

9

об’єкт конкурсу № 6

5.       

вул. Іллінська, 40

5

об’єкт конкурсу № 6

6.       

вул. Ярослава Мудрого, 52

5

об’єкт конкурсу № 6

         

Станом на 24.06.2019 конкурсна комісія прийняла рішення (протокол від 20.06.2019 № 18) також про виключення з об’єктів конкурсу таких багатоквартирних будинків:

№ з/п

 

Адреса будинку

Поверховість будинку

Обєкт конкурсу, з якого виключений будинок

1.       

вул. Кузнечна, 5а (5)

5

об’єкт конкурсу № 1

2.       

вул. Прокоф’єва, 22

14

об’єкт конкурсу № 1

3.       

вул. Реміснича, 19

9

об’єкт конкурсу № 4

4.       

пр-кт Т. Шевченка, 34

9

об’єкт конкурсу № 5

5.       

вул. Бельгійська, 34

5

об’єкт конкурсу № 5

6.       

вул. Леваневського, 28

9

об’єкт конкурсу № 5

7.       

вул. Лермонтова, 13

9

об’єкт конкурсу № 6

8.       

вул. Шевченка, 2 кв.179-249

9

об’єкт конкурсу № 6

         

Перелік об’єктів конкурсу та технічні характеристики багатоквартирних будинків об’єктів конкурсу №№ 1-7 (додатки 2, 3 до конкурсної документації) станом на 24.06.2019, а також сам зміст конкурсної документації зі змінами оприлюднений на офіційному веб-сайті Сумської міської ради (Оголошення щодо проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Суми в підрубриці «Інформаційні матеріали з питань ЖКГ» рубрики «Інформаційні матеріали» розділу «Городянину» або за посиланням в підрубриці «Оголошення» розділу «Новини»). Також усім учасникам конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію, письмово повідомлено про вищезазначені зміни.

За сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій припиняється прийняття рішень про виключення будинків з об’єктів конкурсу. Тобто учасники конкурсу проводять розрахунки по тим багатоквартирним будинкам, які включені в об’єкти конкурсу станом на 24.06.2019.

У подальшому конкурсна комісія рекомендуватиме виконавчому комітету Сумської міської ради при прийнятті рішення про призначення управителів багатоквартирних будинків у місті Суми не укладати за результатами проведення конкурсу договори про надання послуги з управління тими багатоквартирними будинками, співвласники яких на момент укладення цих договорів створили об’єднання співвласників багатоквартирних будинків чи прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

 1. Щодо проведення розрахунку ціни послуги з управління багатоквартирним будинком по тим складовим (видам робіт), норми витрат часу та матеріально-технічних ресурсів на які не визначені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2013 № 603 «Про затвердження норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій» (зокрема, регулювання триходових кранів внутрішньобудинкових систем теплопостачання і гарячого водопостачання; очищення від накипу запірної арматури внутрішньобудинкової системи теплопостачання; технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем зливової каналізації та газопостачання).

Згідно зі ст. 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» ціна послуги з управління багатоквартирним будинком є договірною. Законом не передбачено механізмів державного регулювання ціни на цю послугу.

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.07.2018 № 190 визначено, що технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, газопостачання належить до обов’язкового переліку робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території. Роботи з регулювання триходових кранів внутрішньобудинкових систем теплопостачання та гарячого водопостачання; з очищення від накипу запірної арматури внутрішньобудинкової системи теплопостачання; з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання та зливової каналізації відповідають примірному переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 10.08.2004 № 150.

Отже, чинним законодавством на управителя покладається обов’язок здійснювати технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем, у т.ч. шляхом виконання вищезазначених робіт (послуг). Витрати на ці роботи (послуги) повинні включатися до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, а отже і до ціни послуги з управління.

Норм розрахунків цих витрат законодавством на разі не встановлено. Їх розрахунки необхідно проводити на основі економічно обгрунтованих планових витрат, пов’язаних з наданням відповідних послуг (робіт) (додатково див. п. 3 цих роз’яснень).

 1. Щодо переліку документів, які додаються до розрахунку ціни послуги з управління багатоквартирним будинком (додаток 4 до конкурсної документації), та необхідності надавати на кожний будинок детальний розрахунок ціни послуги, дефектні акти на проведення робіт поточного ремонту та локальні кошториси на будівельні роботи згідно з планом поточного ремонту.

У додатку 4 до конкурсної документації наведена форма зведеного розрахунку ціни послуги з управління багатоквартирним будинком по кожному багатоквартирному будинку, який входить в об’єкт конкурсу, у розрізі кожної складової послуги. При цьому ціна послуги повинна бути економічно обгрунтованою на підставі стандартів, нормативів, норм, порядків та правил у сфері житлово-комунальних послуг (абз. 2 критерію 1 пп. 9.1 п. 9 конкурсної документації). Тобто, здійснюючи розрахунок ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком, учасник конкурсу має враховувати витрати, необхідні для забезпечення належного утримання будинку (спільного майна) та прибудинкової території.

У зв’язку з цим окрім зведеної таблиці необхідно додатково надавати детальний розрахунок вищевказаних витрат по кожному багатоквартирному будинку та документи, які їх підтверджують: розрахунок заробітної плати технічного персоналу, що бере участь у наданні послуг (з врахуванням рівня мінімальної заробітної плати); розшифровка вартості матеріальних витрат на одного робітника; плановий розрахунок витрат на оплату послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку (що має базуватися на діючих тарифах на електроенергію); податку на додану вартість (або єдиного податку). Ці документи додаються в одному екземплярі, а в детальному розрахунку по будинках робиться лише посилання на них.

Документи, які підтверджують вартість інших витрат, додавати до конкурсної документації не обов’язково. Однак, конкурсна комісія має право запросити в учасника конкурсу пояснення з приводу проведених розрахунків по кожній із складових послуги та документи, на підставі яких ці розрахунки проведені.

Звертаємо увагу, що підтверджувати витрати учасник конкурсу має на основі економічно обгрутнованих планових витрат, пов’язаних з наданням відповідних послуг (робіт), з урахуванням нормативів, стандартів та правил у сфері житлово-комунальних послуг (якщо такі встановлені). Наприклад, при розрахунку вартості робіт з технічного обслуговування ліфтів та обслуговування систем диспетчеризації необхідно керуватися вимогами наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.11.2006 № 369 «Про затвердження Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації», ДСТУ 36.1-006-98 «Ліфти пасажирські та вантажні. Методика розрахунку ціни на технічне обслуговування і ремонт ліфтів та диспетчерських систем» (абз. 20 пп. 8.3 п. 8 конкурсної документації).

Однак, не по кожній складовій послуги з управління нормативними актами визначені конкретні формули розрахунку витрат. Перехід на ринкові механізми формування ціни на житлові послуги в результаті реформування житлово-комунального сектору економіки призвів до втрати чинності ряду нормативів, на підставі яких суб’єкти господарювання розраховували вартість витрат на утримання будинку та прибудинкової території. Наприклад, 01.05.2019 набрали чинності зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869, згідно з якими виключено порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд.

У зв’язку з цим з метою недопущення обмеження прав учасників конкурсу у конкурсній документації не встановлено повний перелік документів, на підставі яких проводиться розрахунок. У разі відсутності встановлених нормативів з розрахунку тих чи інших складових послуги з управління, конкурсна комісія оцінюватиме надану учасником конкурсу цінову пропозицію на основі проведених учасником конкурсу планових витрат у вільній формі. Наприклад, для розрахунку вартості поточного ремонту спільного майна багатоквартирного будинку учасник конкурсу може опиратися на складені в 2019 році дефектні акти на проведення поточних ремонтних робіт, локальні кошториси на будівельні роботи згідно з планом поточного ремонту (додавати їх не потрібно, оскільки вони не визначені в конкурсній документації як обов’язкові додатки).

 1. Щодо відображення у складі конкурсної документації узагальненої інформації по будинкам, в яких пропонується однакова ціна послуги (абз. 16 пп. 8.3 п. 8 конкурсної документації).

Відповідно до п.п. 2, 3 р. IV Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 13.06.2016  № 150 (далі – Порядок), розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями здійснюється в присутності учасників конкурсу, що подали конкурсні пропозиції. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія оголошує ціну пропозиції щодо кожного багатоквартирного будинку, що входить до об’єкта конкурсу.

З метою економії часу, у зв’язку з тим, що кожен об’єкт конкурсу складається з великої кількості будинків і при розрахунку ціни по деяким з них можливо визначення однакової ціни послуги (наприклад, однотипні будинки однакової поверховості) у конкурсній документації визначено необхідність учасників конкурсу додатково до зведеної пропозиції ціни послуги подавати узагальнену інформацію по будинкам, в яких пропонується однакова ціна послуги.

Вказана інформація відображається у вигляді узагальненої таблиці в письмовій та електронній формі (формат Ехсеl), де біля ціни послуги зазначається перелік адрес усіх будинків, в яких при розрахунку була визначена така ціна. У вказаній таблиці дані бажано розміщувати в порядку зростання ціни послуги. У випадку якщо по кожному будинку об’єкта конкурсу визначена ціна послуги, яка не співпадає з жодною по іншим будинкам цього об’єкта, додатково узагальнену інформацію по будинкам, в яких пропонується однакова ціна послуги, подавати не потрібно.

 1. Щодо оцінки приміщень учасника конкурсу як однієї із складових матеріально-технічної бази (п. 2.1. кроку 2 критерію 2 пп. 9.1 п. 9 конкурсної документації).

Наявність приміщень у складі матеріально-технічної бази оцінюватиметься конкурсною комісією на предмет забезпечення розміщення необхідної для надання послуги з управління об’єктом конкурсу кількості робітників, транспорту, спеціалізованої техніки, обладнання, іншого майна учасника конкурсу та їх зберігання, виходячи саме із кількості транспорту, спеціалізованої техніки, обладнання, інвентаря та персоналу учасника конкурсу, зазначених у конкурсній пропозиції.

Тобто для отримання максимальної кількості балів за цим пунктом необхідна наявність трьох видів приміщень:

1) гаражів для розміщення вантажного та спеціалізованого транспорту;

2) підсобних, складських приміщень для розміщення спеціалізованої техніки, обладнання, інвентаря;

3) приміщень, які згідно з санітарними правилами та нормами з охорони праці придатні для перебування адміністративного та технічного персоналу.

Функціональне призначення приміщень буде визначатися конкурсною комісією на підставі копій витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно/свідоцтв про право власності на виробничі, адміністративні та інші приміщення учасника конкурсу, матеріалів технічної інвентаризації даних приміщень, договорів оренди та/або інших документів, що підтверджують речове право учасника конкурсу на дані приміщення, а також довідки учасника конкурсу довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою та підтверджує спроможність учасника виконувати роботи, які входять до визначеного конкурсною документацією переліку складових послуги з управління багатоквартирним будинком (зазначається кількість відповідних виробничих, адміністративних та інших приміщень, вантажних та спеціалізованих транспортних засобів, спеціалізованої техніки, обладнання, інвентарю тощо, які належать учаснику конкурсу; їх основні характеристики; речове право, на підставі якого вони належать учаснику конкурсу, тощо).

Площа вищевказаних приміщень повинна забезпечити розміщення не лише передбаченої конкурсною документацією мінімальної кількості транспорту, обладнання та робітників, а всієї тієї кількості, яку понад мінімальну норму учасник конкурсу зазначив у конкурсній пропозиції. У зв’язку з цим площа таких приміщень для одного об’єкта конкурсу може варіювати залежно від кількості наявного в учасника конкурсу персоналу, транспорту та обладнання, який він зазначив у конкурсній пропозиції.

Також звертаємо увагу на передбачене конкурсною документацією право конкурсної комісії перевірити надані учасником конкурсу дані щодо матеріально-технічної бази шляхом фізичного огляду її за місцем знаходження (абз. 2 критерію 2 та абз. 9 кроку 3 критерію 2 пп. 9.1, абз. 1 пп. 9.2 п. 9 конкурсної документації).

 1. Щодо можливості отримання максимальної кількості балів по п.п. 2.2 та 2.3 кроку 2 критерію 2 пп. 9.1 п. 9 конкурсної документації.

Визначена п.п. 2.2 та 2.3 кроку 2 критерію 2 пп. 9.1 п. 9 конкурсної документації мінімальна необхідна кількість вантажного та спеціалізованого транспорту і спеціалізованої техніки, обладнання, інвентаря при оцінці конкурсних пропозицій розцінюватиметься конкурсною комісією як така, що повністю забезпечує надання послуги з управління належної якості, і за умови належності її учаснику конкурсу на підставі речових прав, передбачених МТБ №1, надаватиме максимальну кількість балів (по пп. «а» п. 2.2 – 5 балів, по пп. «а» п. 2.3 – 3 бали).

Окремо зазначаємо, що наявність в учасника конкурсу одного екскаватора на прибирання внутрішньодворових доріг та прибудинкової території до 400 тис. кв.м. буде розцінюватися згідно з п. 2.2 кроку 2 критерію 2 пп. 9.1 п. 9 конкурсної документації аналогічно наявності одного трактора для даних цілей.

 1. Щодо оцінки дозвільних документів для виконання налагодження електричного устаткування електричних мереж (пп. «ґ» п. 2.4 кроку 2 критерію 2 пп. 9.1 п. 9 до конкурсної документації).

Згідно з Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (далі – Порядок № 1107), виконання робіт у діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти, повинно здійснюватися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

У зв’язку з тим, що виконання в багатоквартирних будинках визначених конкурсною документацією робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем електропостачання не підпадають під дію Порядку № 1107 (здійснюється з напругою до 1000 В), надавати такий документ у складі конкурсних пропозицій не потрібно. Конкурсна комісія не знижуватиме бали у разі його відсутності і буде рекомендувати виконавчому комітету Сумської міської ради внести відповідні зміни до конкурсної документації згідно з п. 10 р. ІІ Порядку (додатково див. п. 13 цих роз’яснень).

 1. Щодо фінансової звітності у складі конкурсної пропозиції.

Абз. 5 пп. 8.3 п. 8 конкурсної документації передбачається подача двох видів фінансової звітності:

1) засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період;

2) засвідчена учасником конкурсу копія проміжної фінансової звітності за останній місяць, що передує місяцю подачі конкурсної пропозиції.

Таким чином, учасник конкурсу повинен подати у складі конкурсної пропозиції:

1) фінансову звітність за останній звітний період (для учасників конкурсу, які згідно з законодавством подають звітність щоквартально – перший квартал 2019 року; для тих, які подають звітність щорічно – 2018 рік);

2) проміжну (попередню) фінансову звітність за червень 2019 року (у разі подачі конкурсних пропозицій 01.07.2019) або за травень 2019 року (у разі подачі конкурсної пропозиції в червні 2019 року).

 1. Щодо необхідної кількості малярів, штукатурів при оцінці конкурсних пропозицій (абз. 10 критерію 4 пп. 9.1 п. 9 конкурсної документації).

У Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010№ 327 (далі – КП), назва професії «маляр-штукатур» не передбачена. Ураховуючи це та вимоги п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58, вводити таку назву до штатного розпису неможна.

У той же час КП передбачає назви таких професій як «штукатур» (код 7133) та «маляр» (код 7141). Таким чином, роз’яснюємо, що при оцінці конкурсних пропозицій мінімально необхідною кількістю (абз. 10 критерію 4 пп. 9.1 п. 9 конкурсної документації) є не менше двох малярів або штукатурів на об'єктах конкурсу №№ 2-7; не менше чотирьох малярів або штукатурів на об’єкті конкурсу № 1.

 1. Щодо можливості отримання максимальної кількості балів по критерію 4 пп. 9.1 п. 9 конкурсної документації у разі оформлення певних працівників на умовах неповного робочого дня.

Для отримання максимальної кількості балів (15 балів) по критерію 4 конкурсної документації визначений у ньому необхідний штатний персонал (усі працівники незалежно від професій/посад) на разі повинен бути оформлений на умовах повного робочого дня («на повну ставку»).

Додатково повідомляємо, що конкурсна комісія ініціюватиме внесення змін до конкурсної документації в частині визначення можливості неповного робочого дня для інженера з охорони праці як мінімально необхідної (див. п. 13 цих роз’яснень).

 1. Щодо оцінки наявності персоналу (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) за критерієм 4 конкурсної документації на підставі договору про надання послуг іншою організацією, яка в повному обсязі компенсує відсутність персоналу учасника конкурсу.

Для оцінки конкурсних пропозицій за критерієм 4 учасник конкурсу повинен надати такі документи (абзаци 12-15 пп. 8.3 п. 8 конкурсної документації):

- засвідчена учасником конкурсу копія штатного розпису та оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, яка містить інформацію за останній місяць, що передує місяцю подачі конкурсної пропозиції, стосовно наявності персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід у сфері житлово-комунального господарства, з додаванням оригіналів письмових згод осіб на обробку персональних даних у разі їх зазначення (вказуються дані про кількість штатних працівників, у тому числі тих, хто працює на повну ставку, та осіб, які виконують роботи/надають послуги на підставі цивільно-правових угод; їх професію, кваліфікацію та досвід (стаж роботи);

- оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, яка містить інформацію за період протягом року до дати подачі конкурсної пропозиції стосовно середньооблікової кількості персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід у сфері житлово-комунального господарства, у розрізі штатних працівників (із зазначенням відсотку зайнятих на повну ставку) та осіб, які виконують роботи/надають послуги на підставі цивільно-правових угод;

- засвідчені учасником конкурсу копії документів, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для учасника конкурсу – юридичної особи);

- розрахунок кількості персоналу (у тому числі адміністративного, технічного тощо), що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід, достатнього для обслуговування всіх будинків об’єкту конкурсу згідно з встановленими нормативами.

Таким чином, подача договору про надання послуг іншою організацією, яка в повному обсязі компенсує відсутність персоналу учасника конкурсу, для оцінки конкурсних пропозицій за критерієм 4 не допускається. Цивільно-правовий договір буде розглядатися як договір щодо залучення співвиконавців лише у разі наявності в ньому вищезазначених даних (кількість осіб, які виконують роботи/надають послуги на підставі цивільно-правових угод; їх професію, кваліфікацію, досвід (стаж роботи) тощо). Надання копії такого цивільно-правового договору не достатньо для оцінки конкурсних пропозицій по критерію 4. Кожний учасник конкурсу має надати у складі конкурсної пропозицій увесь перелік документів, визначений пп. 8.3 п. 8 конкурсної документації.

 1. Щодо оцінки наявності досвіду роботи учасника конкурсу на основі відсутності невиконаних зобов’язань стосовно проведення перерахунку розміру плати по складовій витрат на поточний ремонт (абз. 2 критерію 2 пп. 9.1 п. 9 конкурсної документації).

У зв’язку з врахуванням виконавчим комітетом Сумської міської ради наданих суб’єктами господарювання пропозицій із бальної системи та методики оцінювання конкурсних пропозицій були виключені положення щодо перерахунку розміру плати по складовій витрат на поточний ремонт.

Таким чином, конкурсна комісія не братиме до уваги відсутність чи наявність заборгованості з перерахунку плати по складовій витрат на поточний ремонт при оцінці конкурсних пропозицій.

 1. Щодо внесення змін до конкурсної документації.

Відповідно до п. 10 р. ІІ Порядку виконавчий комітет міської ради як організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.

Отже, у разі внесення відповідних змін до конкурсної документації кожного учасника конкурсу, якому надіслано конкурсну документацію, буде повідомлено про ці зміни в установлений строк. Відповідне оголошення також буде розміщено на офіційному веб-сайті Сумської міської ради.