006.jpg

У зв’язку з виникненням вакантної посади директора КНП «Клінічна лікарня № 4» СМР управлінням охорони здоров’я Сумської міської ради у відповідності до частини дев’ятої статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами), пункту 4.3.30 Положення про управління охорони здоров’я Сумської міської ради, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 86-МР, було прийнято рішення про проведення конкурсу на зайняття даної вакантної посади, яке було оформлене наказом від 07.07.2021 № 95 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня № 4» Сумської міської ради».

Інформацію щодо вимог до кандидатів та строку подання документів буде розміщено додатково після засідання конкурсної комісії на зайняття вакантної посади директора КНП «Клінічна лікарня № 4» СМР.

Також, з метою забезпечення прозорості та відкритості прийняття рішень щодо призначення керівника даного закладу запрошуємо долучитись до проведення конкурсів представників громадської ради органу управління або особи (за згодою), делегованої громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менше як за два роки до дати прийняття рішення про проведення конкурсу) та погоджених громадською радою при органі управління, - по одній особі від кожного громадського об’єднання.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

  • наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
  • накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
  • наявність конфлікту інтересів. 

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії, заяви та пакет підтверджуючих документів приймаються в управлінні охорони здоров’я Сумської міської ради (за адресою: м. Суми, вул. Леваневського, 26) до 22 липня 2021 року (включно). По завершення строку прийняття пропозицій Управлінням охорони здоров’я Сумської міської ради буде узагальнено пропозиції щодо кандидатур, відібрано та затверджено склад конкурсної комісії.