003.jpg

Відповідно до частини дев’ятої статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 (зі змінами), Положення про управління охорони здоров’я Сумської міської ради, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 86-МР, Порядку призначення на посаду керівників комунальних закладів м. Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 25 квітня 2018 року № 3362-МР (зі змінами), наказу Управління охорони здоров’я Сумської міської ради від 07.07.2021 № 95 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня № 4» Сумської міської ради», наказу Управління охорони здоров’я було Сумської міської ради № 100 від 23.07.201 «Про затвердження складу та положення конкурсної комісії управління охорони здоров’я Сумської міської ради» Управління охорони здоров’я оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня № 4» Сумської міської ради.

Найменування: комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня № 4» Сумської міської ради (далі – Підприємство).

Юридичне та фактичне місцезнаходження Установи: 40004, м. Суми, вул. Праці, буд. 3.

Основні напрями діяльності Підприємства:

Головним завданням Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством, а також:

- надання пацієнтам відповідно до законодавства послуг вторинної/спеціалізованої, третинної/високоспеціалізованої кваліфікованої амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної медичної допомоги, у тому числі невідкладної, необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, допомоги вдома, зменшення рівня захворюваності та підвищення якості медичної допомоги, а також здійснення консультативного прийому населення;

- планування, організація, участь в проведенні профілактичних оглядів, надання невідкладної допомоги, профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, надання медичної допомоги вдома, зменшення рівня захворюваності та підвищення якості медичної допомоги;

- надання паліативної та хоспісної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань/станів, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

- надання широкого спектру реабілітаційних послуг населенню;

- проведення експертизи тимчасової та стійкої втрати працездатності відповідно до вимог чинного законодавства;

- інші напрями діяльності, визначені в статутних документах Підприємства.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення Підприємства:

КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» – 7 549 789 грн., КПКВК 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» – 2 730 000 грн., КПКВК 0717322 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» – 7 024 661 грн.

Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватись до 26 серпня 2021 року (до 17:15 години) у приймальні управління охорони здоров’я Сумської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Леваневського, 26.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (0542) 787-000, 0958161042, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Вимоги до претендентів:

- громадянство України;

- вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я»;

- післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» або освіта за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Державне управління»;

- стаж роботи за основною спеціальністю не менше 5-ти років;

- вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів);

- здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

- високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Перелік документів, що подаються особисто (надсилаються поштою конкурсній комісії) претендентом для участі у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Неподання всіх вищенаведених документів тягне за собою рішення конкурсної комісії про недопущення до участі у конкурсі.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Умови оплати праці керівника Підприємства:

Умови оплати праці визначаються контрактом та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівнику Підприємства нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, виходячи з установлених: посадового окладу, визначеного колективним договором; премії; надбавок; гарантійних і компенсаційних виплат; передбачених законодавством.

Встановлення розміру премій та надбавок Керівникові Підприємства здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці.

Преміювання керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу управління закладами охорони здоров’я у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам Підприємства, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

У разі неналежного виконання умов контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.

Заява про участь у конкурсі.
Згода на обробку персональних даних.
Попередження стосовно встановлених вимог та обмежень.
Заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів.
Статут Підприємства.
Структура Підприємства.