002.jpg

У Сумах відбулось публічне представлення Стратегії інтеркультурного розвитку міста, розробленої департаментом комунікацій та інформаційної політики та ГО «Центр освіти впродовж життя».

Директор департаменту комунікацій та інформаційної політики Антоніна КОХАН зазначила, що цей документ окреслює політику інтеркультурності міста, котра вкрай потрібна Сумам, адже місто не може залишатись осторонь процесів міжнародної міграції. За даними, що були зібрані в процесі роботи над Стратегією, наразі в Сумах постійно проживають представники 35 національних меншин. Тимчасово в місті перебувають представники майже 50 зарубіжних країн. Щороку обласний центр приймає близько 1300 нових студентів із 40 країн світу, разом зі студентами II-IV курсів – 3100 іноземних студентів.

Антоніна Кохан наголосила: «Підписаний Сумським міським головою Меморандум про вступ до Національної Мережі Інтеркультурних Міст ICC–UA, що діє в рамках програми Ради Європи Інтеркультурні Міста, надав Сумам нового статусу та зобов’язав провадити політику інтеркультурності. Особливостями такої політики є пошук зав’язків та спільностей серед розмаїття культур, релігій, етносів задля новацій та ідей, що забезпечить якісно новий управлінський підхід: сприймати різноманіття, як додатковий ресурс розвитку міста. Ми вдячні нашим зарубіжним партнерам за практичну за консультаційну та практичну допомогу. Міжнародним експертам – Полу ЧАПМАНУ з Лондона та координатору Національної мережі Ксенії РУБІКОНДО, які впродовж останніх трьох років провели значну роботу в межах нашого обласного центру: вивели для Сум індекс інтеркультурності, розробили опитування щодо інтеркультурного громадянства, які лягли в основу інтеркультурного профілю міста. Сумчани брали участь у семінарах та тренінгах з обміну кращими практиками та з опанування методиками написання Стратегії».

Говорячи про Стратегію інтеркультурного розвитку міста, один із розробників документа – Юрій ПЕТРУШЕНКО зауважив, що йдеться саме про інтеркультурність, яка, на відміну від мультикультурності, передбачає взаємообмін між представниками різних культур. Ще один співавтор документа – Ганна ШВІНДІНА наголосила на тому, що за основу взяті, так би мовити, «живі дані», зокрема ті, що були отримані в результаті соціалогічного дослідження, на зустрічах фокус-групи представників іноземних спільнот і за підсумками консультацій із громадськістю.

Згідно Стратегії інтеркультурного розвитку міста Суми, її комплексна та поступова реалізація повинна закласти основи стійких результатів, що сприятимуть розвитку міжнаціональної та міжкультурної співпраці між багатьма зацікавленими сторонами, зберігатимуть культурну різноманітність, захищатимуть рівні права та гідність для всіх, проживає на території ОТГ. Досягати цього розробники документа планують шляхом реалізації впровадження певних ініціатив за сімома напрямками: освіта (доступ до освіти, соціальна згуртованість через прийняття різноманітності); бізнес та працевлаштування (рівні права та доступ до залученості у бізнес-середовище); громадські місця та адміністративні послуги (покращення доступу до адміністративних послуг, культурна адаптація та зростання довіри); безпека та захист (покращення рівня безпеки для всіх національних культур, врегулювання конфліктів та антидискримінаційна політика); культура та спорт (культурне різноманіття та інтеркультурність); інтеркультурне врядування (інтеграція національних меншин містоутворення та мережу кроскультурного обміну для спільного взаємного розвитку та збагачення); комунікації та ЗМІ (розвиток сфери комунікації та ЗМІ через лінзу інтеркультурності, промоція міста як Форпосту інтеркультурності).

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету Степан ПАК подякував розробникам документа за роботу та наголосив на тому, що посили, які там закладені, мають бути донесені до якомога більшого числа людей, а сама Стратегія якнайшвидше затверджена виконавчим комітетом і міською радою і розпочата її реалізація.