Надрукувати
Перегляди: 1408

16 березня виконавчий комітет затвердив оновлений Порядок проведення міського конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства. Переможець такого конкурсу отримає фінансову підтримку з міського бюджету для виконання чи реалізації своєї ініціативи.

Пропонувати свої проекти мають інститути громадянського суспільства, тобто громадські об’єднання зі статусом юридичної особи та творчі спілки, які згідно із законодавством мають право на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів.

Відповідно до Порядку, конкурс проводиться після прийняття міського бюджету на бюджетний період. Оголошення про його проведення оприлюднюються організатором конкурсу за 30 днів до закінчення приймання документів.

Конкурсні пропозиції можуть подавати інститути громадянського суспільства, зареєстровані в установленому порядку не пізніше, ніж за два роки до оголошення конкурсу, виключно державною мовою.

Сам же конкурс проводиться у два етапи. На першому конкурсна комісія розглядає конкурсні пропозиції щодо їх відповідності вимогам затвердженого Порядку. За результатами розгляду конкурсних пропозицій та перевірки достовірності інформації, наведеної в них, комісія визначає ті пропозиції, які допускаються для участі у другому етапі конкурсу.

Далі конкурсна комісія проводить відкритий захист конкурсних пропозицій, на який запрошуються учасники, допущені до участі у другому етапі.

Конкурсна комісія оцінює пропозиції за такими критеріями: відповідність зазначеним у конкурсній документації цілям та пріоритетним завданням; відповідність запланованих заходів програми поставленій меті програми (проекту, заходу); ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування програми (проекту, заходу); повнота охоплення цільової аудиторії; очікувана результативність програми (проекту, заходу), у тому числі наявність конкретних результативних показників виконання програми; рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програми (реалізації проекту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері; наявність можливості продовження виконання програми (реалізації проекту, заходу) або здійснення подібних заходів після припинення фінансування за рахунок бюджетних коштів.

Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за кожним із передбачених цим Порядком критеріїв за шкалою від 0 до 5 балів.

Організатор конкурсу на підставі рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу приймає рішення щодо укладання договорів про виконання програми (реалізацію проекту, заходу).

Інститут громадянського суспільства, визнаний переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні програми у розмірі, встановленому організатором конкурсу (але не менш, як 25% необхідного обсягу фінансування).

Внесок для виконання програми (реалізації проекту, заходу) може здійснюватися переможцем конкурсу у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання.

Далі організатор конкурсу забезпечує прозорість та звітність при використанні коштів, що виділяються на виконання програм (реалізацію проектів, заходів).

Конкурсна комісія на підставі підсумкового висновку за результатами моніторингу і підсумкового звіту інституту громадянського суспільства може прийняти рішення про те, що програму (проект, захід) не виконано (не реалізовано). В такому разі інституту громадянського суспільства у тижневий строк має повернути бюджетні кошти.

Нагадаємо, Порядок проведення конкурсів діяв у міській раді з 2012 року, але через новації у законодавстві потребував оновлення.

 

Порядок

Заява

Опис проекту

Типовий договір