0010.jpg

Центр професійного розвитку педагогічних працівників Сумської міської ради провів логопедичний інтенсив, який об’єднав навколо себе 58 вчителів-логопедів закладів дошкільної освіти та продовжив роботу щодо підвищення професійного розвитку педагогів довжиною іще в один рік.

Керівник засідання професійної спільноти вчителів-логопедів, учитель-логопед ЗДО № 7 Оксана ЛОПАТКА ознайомила присутніх з планом роботи професійної спільноти вчителів-логопедів на 2021/2022 навчальний рік, нормативно-правовим забезпеченням та обліково-статистичною наповнюваністю логопедичного кабінету.

Наталія ЗАЙЧЕНКО, консультант Центру, висвітлила питання щодо здійснення комплексного підходу до організації корекційно-розвивальної роботи з дітьми груп компенсуючого типу. Наголосила, що пошуки ефективних прийомів і методів корекції звуковимови не втратили своєї актуальності й лише за умов планомірної, систематичної, динамічної, комплексної корекційно-розвивальної роботи з дітьми можна говорити про ефективність та результат співпраці.

Цікавою та практично зорієнтованою була презентація авторської методики фразового мовлення, представлена вчителями-логопедами Ларисою СТАХОВОЮ (СПШ № 32) та Іриною КРАВЦОВОЮ (ЗДО № 12), яка ґрунтується на основі формування складової структури слів і граматичної будови мовлення. У методиці використовуються букви у якості сполучників, прийменників, а також частково метод глобального читання Глена Домана.