003.jpg

Центр професійного розвитку педагогічних працівників допомагає освітянам Сумської міської територіальної громади отримувати нові знання.

Так, днями відбувся онлайн-спринт «Діяльнісно-компетентісний підхід до викладання предметів початкової школи», до якого долучилося 80 педагогів Сумської міської територіальної громади.

Консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників ЦПРПП Лілія САМОЙЛЕНКО висвітлила питання діяльнісного підходу, який найбільш ефективно сприяє розвитку учня, передбачає зорієнтованість освітнього процесу безпосередньо на особистість молодшого школяра та потребує врахування його індивідуальних особливостей. Консультант проаналізувала суть діяльнісного підходу, його спрямованість на розвиток ключових компетентностей і наскрізних умінь учнів.

Педагоги поділилися досвідом роботи щодо упровадження діяльнісно-компетентісного підходу. Марина КОБИЛЕЦЬКА, учитель початкових класів ССШ № 1, представила реалізацію діяльнісної складової під час вивчення української мови в початкових класах, розкрила сутність комунікативної компетентності, презентувала практичні вправи: роботу в парах, малих групах, інтерактивні ігри, мовні ігри «Поукраїнимо», «Виправ мене», «Рафт», «Мапа думок», ігрові ситуації, використання QR-кодів, акцентувала увагу на прищепленні любові до спілкування державною мовою.Наталія КРИВОМАЗ, учитель початкових класів ССШ № 1, висвітлила питання «Формування математичної компетентності учнів у сучасному світі шляхом використання ігрових ситуацій». Педагог зазначила, що під час гри найповніше розкривається індивідуальні особливості, інтелектуальні та пізнавальні можливості дитини. Представила приклади використання математичних ігор у 1–4-х класах з використанням ІКТ, цеглинок LEGO-duplo, математичних планшетів, танграмів. Людмила ЗАЯЦ, учитель початкових класів СПШ № 11, розкрила суть STEM-освіти, проінформувала, як створити «розумний кабінет» у початковій школі. На світлинах презентації розкрила родзинки STEM-навчання: інтегровані уроки, проєкти, екскурсії. Ірина ТУТОВА, учитель англійської мови ЗОШ № 6, презентувала прийоми інтерактивного методу навчання дітей: гру «Влучити в ціль», «Рухливий диктант», «Магічний об’єкт».

Для молодих вихователів-методистів закладів дошкільної освіти Центр професійного розвитку педагогічних працівників започаткував Фабрику професійної адаптації. Під час спілкування НАТАЛІЯ ЗАЙЧЕНКО, консультант установи, висвітлила питання професійної та соціально-психологічної адаптації молодого вихователя-методиста, передумов успішної педагогічної діяльності, необхідності постійного розвитку в новому освітньому середовищі. Надала коментар щодо підготовки й проведення педагогічної ради як колегіального постійно діючого органу управління закладом дошкільної освіти, окреслила управлінські дії щодо підготовки засідання педагогічної ради, звернула увагу слухачів на основні та уточнювальні запитання під час формулювання управлінського рішення, розглянула повноваження педагогічної ради відповідно до статті 20 «Управління та громадське самоврядування закладу дошкільної освіти» Закону України «Про дошкільну освіту». Вихователь-методист ЗДО № 17 Лілія КОБА, презентувала алгоритм планування освітньо-пізнавальної діяльності за освітніми напрямами Базового компоненту дошкільної освіти, представила шапку-хедер перспективного плану за видами діяльності.