004.jpg

Сумське об’єднане управління Пенсійного фонду України Сумської області наголошує на тому, що кожен сумчанин може реалізувати своє право на звернення до суду за захистом порушених прав.

Це є однією із найважливіших конституційних гарантій забезпечення та захисту прав та свобод громадян. Пенсійники підкреслюють, що ст. 55 Конституції України встановлено, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Цивільне процесуальне законодавство передбачає і коло осіб, за заявою яких може бути порушена цивільна справа в суді. Суб'єктами права звернення до суду є особи, які звертаються до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів (ст. 3 ЦПК), а також у випадках, передбачених законом: прокурор, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які звертаються до суду із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб, або державних чи суспільних інтересів (ст. 45 ЦПК).

Одним із основних завдань юридичних служб управлінь органів Пенсійного фонду України є організація правової роботи, що спрямована на представлення інтересів управління в судових справах за позовами пенсіонерів або ж осіб, які саме через суд бажають довести своє право на пенсію, а також відновлення порушених інтересів Пенсійного фонду щодо стягнення з боржників витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, наукових пенсій, інших боргів, недопущення випадків призначення (перерахунку) та виплати пенсій з порушенням норм чинного законодавства.

Напрямок роботи з представлення (захисту) інтересів Пенсійного фонду та його органів в судах під час розгляду правових питань і спорів, що стосуються інтересів Пенсійного фонду та застрахованих осіб вимагає від спеціалістів юридичних служб забезпечення правильного застосування законодавства при оформленні процесуальних документів, які подаються до суду.

Крім того, є необхідність в постійному вдосконаленні своїх професійних навичок, в тому числі – шляхом повсякденного моніторингу як спеціального, пенсійного законодавства, так і судової практики, яка досить часто змінюється. Зважаючи на те, що однією з гілок влади є саме судова влада, то й реалізація громадянами нашої держави їх права на судовий захист здійснюється шляхом звернення їх до органів суду з позовними заявами.