0012.jpg

Із 2 серпня набирає чинності Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», яким запроваджується система моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання.

Відповідно до нього державною допомогою суб’єктам господарювання визнається підтримка у будь-якій формі суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності. Надавачами державної допомоги є органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, а також юридичні особи, що діють від їх імені, уповноважені розпоряджатися ресурсами держави чи місцевими ресурсами і ініціюють та/або надають державну допомогу.

Зазначеним Законом встановлено нову процедуру прийняття рішень щодо надання державної допомоги суб’єктам господарювання з обов’язковим завчасним повідомленням Уповноваженого органу.

Уповноваженим органом, до функцій якого, зокрема, належить надання обов’язкових для розгляду рекомендацій щодо державної допомоги та роз’яснень з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги, а також прийняття рішень про тимчасове припинення надання та повернення незаконної державної допомоги, визнаної недопустимою для конкуренції, визначено Антимонопольний комітет України.
Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» визначається обов’язок надавачів державної допомоги у визначений законодавством термін та спосіб повідомляти безпосередньо Антимонопольний комітет України, як Уповноважений орган з питань державної допомоги, про:

  • нову державну допомогу;
  • чинну державну допомогу;
  • існуючі програми державної допомоги, що діятимуть на 2 серпня 2017 року.

Порядок подання зазначених повідомлень регламентовано розпорядженнями Антимонопольного комітету України від 4 березня 2016 року № 2-рп «Про затвердження Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги» та від 28 грудня 2015 року № 43-рп «Деякі питання реалізації Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

Роз’яснення Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо впровадження системи моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання.