003.jpg

Робота з розгляду звернень громадян, організації особистого прийому у виконавчих органах міської ради здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації та рішень виконавчого комітету міської ради з даного питання.

З метою поліпшення умов реалізації конституційного права громадян на звернення постійно забезпечується кваліфікований та своєчасний розгляд письмових звернень, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян, надання відповідей у встановлені чинним законодавством терміни.

Аналіз роботи зі зверненнями громадян свідчить про зменшення кількості звернень громадян в 2014 році в порівнянні з 2013 роком. Так, за звітній період до Сумської міської ради надійшло 2670 звернень громадян, що на 982 звернення (або на 27%) менше, ніж у 2013 році.

 

Порівняння загальної кількості звернень за 2013 та 2014 роки

 

 

Дещо змінилась структура звернень. Із загальної кількості звернень 523 (20%) становлять звернення громадян на особистих прийомах керівництва, 2147 (80 %) - письмові звернення. Тоді, як в 2013 році з загальної кількості звернень лише 284 (8%) становили звернення на особистих прийомах керівництва, а 3368 (92%) – письмові звернення.

 

Структура звернень в 2013 та 2014 роках 

 

Більш наочним є показник зведеної кількості звернень громадян в розрахунку на 10 тис. населення. В 2014 році даний показник склав 100 звернень на 10 тис. населення, тоді як в 2013 році цей показник становив 136.

За результатами моніторингу кількості звернень громадян серед міст обласного значення місто Суми має найменший показник кількості звернень на 10 тис. населення.

 

Кількість звернень громадян у розрахунку на 10 тис. населення серед міст обласного значення

 

Серед найбільших промислово та інфраструктурно розвинених міст Сумської області м. Суми виглядає наступним чином.

 

Кількість звернень у розрахунку на 10 тис. населення серед міст Сумської області

 

Одним із факторів зменшення кількості звернень громадян є прозорість та відкритість органів місцевого самоврядування.

Керівництвом міської ради проводяться зустрічі з представниками громадськості щодо обговорення найбільш актуальних питань, а саме: обґрунтування тарифів на житлово-комунальні послуги, пасажирські перевезення, вивезення твердих побутових відходів та інше.

Таким чином мешканці, маючи вільний доступ до інформації, менше звертаються до органів місцевого самоврядування за роз’ясненнями з тих чи інших питань.

Усі звернення громадян, що надійшли до Сумської міської ради в 2014 році вміщують 2894 питання різної тематики.

 

Структура питань, що порушувались у зверненнях

 

Найбільшу частку в структурі питань, з якими звертались громадяни в 2014 році, як і впродовж останніх років, займають питання житлово-комунального господарства, їх кількість склала 1530, що становить 53% від загальної кількості. Слід зазначити, що в порівнянні з минулим роком звернень з питань житлово-комунального господарства надійшло на 612 (29%) менше. Найчастіше громадяни порушували питання проведення ремонтів покрівель, мереж водопостачання, водовідведення та теплопостачання, ремонту та утримання доріг і тротуарів, благоустрою прибудинкових територій. За звітний період позитивно вирішено 34 % питань житлово-комунального господарства.

Залишаються актуальними для мешканців міста питання земельних відносин. Їх кількість порівняно з минулим роком залишилась майже без змін та склала 201 питання (в 2013 році - 192). Здебільшого це питання надання земельних ділянок.

Зменшилась кількість питань архітектури та будівництва з 260 в 2013 році до 174 за звітний період. Переважно це питання незгоди з проведенням будівельних робіт, питання присвоєння поштової адреси, тощо.

Поряд з тим, кількість звернень з питань поліпшення житлових умов за звітний період зросла з 168 до 183. Більшість звернень з питань поліпшення житлових умов порушують пільгові категорії населення: багатодітні родини, особи, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інваліди, тобто особи, які потребують особливої уваги з боку органів влади щодо задоволення їх повсякденних запитів та життєвих проблем.

Аналіз роботи зі зверненнями громадян свідчить, що повторних звернень за звітний період не надходило, тоді як загальна кількість колективних звернень в 2014 році склала 363, що в порівнянні з минулим роком на 80 звернень більше. Кількість підписів громадян під колективними зверненнями становить 4869.

 

Колективні звернення в 2013 та 2014 роках

 

Значно зменшилась кількість звернень, що надійшли на розгляд з обласної державної адміністрації. Так, в 2014 році надійшло 180 таких звернень, тоді як в 2013 році – 446, що на 266 звернень (або на 60%) менше.

На особливому контролі знаходяться звернення, які надійшли з Верховної Ради України, Адміністрації Президента та Кабінету Міністрів України, проводиться моніторинг результативності розгляду цих звернень.

Так, в 2014 році таких звернень надійшло 15, з них 7 (41%) вирішено позитивно, на інші надані роз’яснення згідно з вимогами чинного законодавства.

Звернення жінок, яким присвоєне почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу міський голова розглядає особисто. За звітний період таких звернень надійшло 6, на всі звернення надані ґрунтовні роз’яснення.

Звертається особлива увага на звернення від найменш захищених категорій населення, зокрема інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС.

 

Структура звернень від найменш захищених категорій населення

 

В 2014 році від даної категорії громадян надійшло 253 звернення. Ця категорія громадян найчастіше звертається з питаннями збільшення розміру пенсій, призначення субсидій на оплату комунальних послуг, надання допомоги в проведенні лікування, придбання ліків, забезпечення житлом тощо.

Забезпечується уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

В 2014 році 152 громадянам міста, які опинились в складних життєвих обставинах, з міського бюджету надано матеріальну допомогу на суму 181110 грн.

З метою поглибленого вивчення та вирішення існуючих проблем мешканців міста вiдповiдно до затвердженого графіку керівництвом мiської ради ведеться прийом громадян з особистих питань. За звітний період було проведено 92 прийоми. В 2014 році на особистий прийом до міського голови та його заступників звернулось 704 мешканці міста. Всього громадянами було порушено 558 питань, з них 171 - вирішено позитивно, що становить 31 %.

Міським головою Лисенком О.М в 2014 році проведено 23 прийоми громадян з особистих питань, на яких отримано 171 звернення та прийнято 265 громадян. Слід зазначити, що із загальної кількості звернень, отриманих на особистих прийомах керівництва міської ради, особисто міським головою прийнято 33% звернень.

Громадянами здебільшого порушувались питання житлово-комунального господарства, а також питання незгоди з будівництвом багатоквартирних будинків, поліпшення житлових умов та інше.

Всі мешканці, які звернулись на особистий прийом до міського голови, отримали компетентні відповіді та ґрунтовні роз’яснення щодо порушених ними питань. На звернення, які потребують додаткового вивчення та вирішення міським головою надані доручення відповідним структурним підрозділам міської ради.

В 2014 році позитивно вирішено 57 питань (31%), порушених мешканцями міста на особистому прийомі міського голови.

Окремі питання, порушені у зверненнях мешканців міста, вирішити через недостатність коштів позитивно і відразу, на жаль, не було можливості, тому вони включені до плану роботи на наступний період та перебувають на довгостроковому контролі.

Працівники відділу звернень громадян щоденно ведуть консультативний прийом.

Департамент комунікацій та інформаційної політики постійно інформує територіальну громаду міста про порядок прийому громадян керівниками органів влади.

З метою вдосконалення проведення особистого прийому громадян керівниками окремих структурних підрозділів здійснюються прийоми громадян за місцем проживання та роботи.

Стан виконавської дисципліни у виконавчому комітеті Сумської міської ради знаходиться на належному рівні. Порушень термінів розгляду звернень громадян у 2014 році структурні підрозділи не допустили. Проте потребує покращення якість розгляду звернень громадян та відповідей на них. Спостерігаються випадки відсутності вичерпної, аргументованої відповіді. Такі відповіді, як правило, повертаються міським головою та його заступниками на доопрацювання.

У разі, коли звернення потребують додаткового опрацювання або виділення додаткових коштів із місцевого бюджету для вирішення питань, порушених в них, строки розгляду подовжуються. У цьому випадку заявникам надаються додаткові відповіді. У більшості випадків це стосується заяв, в яких порушуються питання житлово-комунального господарства (встановлення дитячих майданчиків, ремонт під’їздів у будинках, капітальні ремонти покрівель та ін.). Такі заяви залишаються на контролі до остаточного їх вирішення.

Щоквартально проводиться аналіз роботи зі зверненнями громадян та вживаються відповідні заходи реагування для вирішення нагальних потреб мешканців міста. Інформація про розгляд звернень громадян виконавчими органами Сумської міської ради щоквартально розміщується на офіційному сайті міської ради.

У напрямку вдосконалення роботи зі зверненнями громадян та підвищення ефективності їх розгляду в квітні 2014 року проведено навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування з питання «Про стан виконання структурними підрозділами Сумської міської ради Закону України «Про звернення громадян».

Крім того, стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах міської ради обговорювався на апаратній нараді при міському голові у серпнi 2014 року.

Питання роботи зі зверненнями громадян залишається одним із пріоритетних напрямків у діяльності виконавчих органів Сумської міської ради.