004.jpg

У 2019 році до Сумської міської ради надійшло 4409 звернень громадян, що на 4% менше порівняно з аналогічним періодом 2018 року (4606).

Усі звернення громадян, що надійшли до Сумської міської ради у 2019 році, вміщують 4470 питань. Позитивно у звітному періоді вирішено 1723 питань (39%), без урахування звернень на розгляді зазначений показник становить 44%.

У своїх зверненнях мешканці міста порушують переважно питання комунального та дорожнього господарства, поліпшення житлових умов, соціального захисту тощо.

Зміст питання

2018

2019

+, -

Комунальне та дорожнє господарство

2462 (52,9%)

2201 (49,2%)

-3,6

Поліпшення житлових умов

358 (7,7%)

532 (11,9%)

+4,2

Соціальний захист

450 (9,7%)

369 (8,3 %)

-1,4

Торгівлі і громадського харчування

194 (4,2 %)

275 (6,2 %)

+2,0

Аграрна політика і земельні відносини

245 (5,3 %)

233 (5,2 %)

-0,1

Транспорт і зв’язок

229 (4,9%)

195 (4,4 %)

-0,6

Найбільшу частку в структурі питань, з якими звертались громадяни у 2019 році продовжують займати питання комунального господарства. За звітний період їх надійшло 2201, що становить 49,2% від загальної кількості. Найчастіше громадяни порушували питання проведення ремонту покрівель, доріг, мереж водопостачання, водовідведення та теплопостачання, відновлення роботи ліфтів, інше.

Проте, у 2019 році спостерігається зменшення питомої ваги звернень громадян з питань комунального та дорожнього господарства в загальній структурі звернень на 3,6%, з питань соціального захисту – на 1,4 %, транспорту та зв’язку - на 0,6 %, аграрної політики і земельних відносин – на 0,1%.

Поряд з тим зросла питома вага звернень з питань поліпшення житлових умов – на 4,2%, торгівлі і громадського харчування – на 2,0%.

В Сумській міській раді реалізовано вимоги чинного законодавства та запроваджено можливість надання громадянами електронних петицій.

Робота з електронними петиціями здійснюється з використанням Єдиної системи місцевих петицій - портал http://www.e-dem.in.ua/sumy. Дана система інтегрована в сайт Сумської міської ради.

У 2019 році через ЄСМП до міської ради надійшло 662 таких електронних звернення. По 405 петиціях тривав збір підписів. Необхідну кількість підписів (250) набрали 126 петицій, на 119 з яких вже надані відповіді, що містили як роз’яснення стосовно порушених у петиціях питань, так і конкретні кроки влади щодо їх вирішення. По деяких з них були підготовлені проєкти рішень виконавчого комітету та Сумської міської ради. По 32 петиціях триває збір підписів.

Електронні петиції, які в установлений строк не набрали необхідної кількості голосів, розглянуті як звичайні звернення. Таких у 2019 році було 256.

Відповідно до рекомендацій постанови Кабінету Міністрів України
від 24.08.2008 № 858 для ведення обліку звернень громадян застосовується Класифікатор звернень громадян.

За суб’єктом звернення в 2019 році надійшло 3609 індивідуальних звернення, 772 колективних та 28 звернень, що не підлягає розгляду, повернуто автору.

Здебільшого колективно громадяни звертаються з питань благоустрою прибудинкових територій, ремонту житлового фонду.

Кількість підписів громадян під колективними зверненнями становить 13158.

Звертається особлива увага на звернення від найменш захищених категорій населення, зокрема інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС, одиноких матерів, учасників бойових дій та членів їх сімей, внутрішньопереміщених осіб та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

В 2019 році від даної категорії громадян надійшло 1606 звернень. Ця категорія громадян найчастіше звертається з питаннями поліпшення житлових умов, призначення субсидій на оплату комунальних послуг, надання допомоги в проведенні лікування, придбання ліків тощо.

З метою поглибленого вивчення та вирішення існуючих проблем мешканців міста ведеться прийом громадян з особистих питань. Графік прийому громадян розміщений на сайті Сумської міської ради та інформаційних стендах.

Слід зазначити, що в непоодиноких випадках прийом громадян протягом робочого часу здійснюється, незалежно від затвердженого графіка, що значною мірою сприяє запобіганню виникненню скарг.

Під час проведення прийомів забезпечений першочерговий прийом пільгових категорій громадян. За пропозиціями керівництва до проведення прийомів залучаються керівники департаментів, управлінь та відділів, а також комунальних підприємств міста.

Працівниками департаменту комунікацій та інформаційної політики здійснюється організаційно-технічна підготовка особистих прийомів міського голови, секретаря Сумської міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету.

У 2019 році проведено 188 прийомів, на яких розглянуто 521 проблемне питання. Позитивно вирішено 237 питань (45%).

Працівниками відділу звернень громадян здійснюється щоденний консультативний прийом громадян. Мешканцям надаються консультації, як при безпосередньому зверненні до відділу, так і в телефонному режимі.

До кожного громадянина забезпечується уважне та шанобливе ставлення, використовується індивідуальний підхід. Під час прийому звернень від мешканців працівниками відділу не допускається створення черги.

Стан виконавської дисципліни у виконавчому комітеті Сумської міської ради знаходиться на належному рівні. Систематично проводиться аналіз роботи зі зверненнями громадян та вживаються відповідні заходи щодо підвищення результативності вирішення питань, порушених у зверненнях мешканців міста, налагодження ефективної роботи з розгляду звернень громадян.

Звернення, що потребують додаткового опрацювання або виділення додаткових коштів з місцевого бюджету для вирішення порушених у них питань, залишаються на контролі до остаточного їх вирішення.

У випадку неможливості позитивного вирішення питання громадянам надаються письмові роз’яснення.

Керівникам структурних підрозділів необхідно посилити роботу з недопущення перебування звернень на контролі тривалий час, звертати увагу на повне вирішення питань, порушених у зверненнях, та надання остаточної відповіді заявнику, не допускати випадків надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей, вживати вичерпних заходів щодо позитивного вирішення питань, порушених у зверненнях.

Одним із методів підвищення прозорості діяльності органу місцевого самоврядування є налагодження ефективного зворотного зв’язку з мешканцями міста. З цією метою та задля зняття соціальної напруги серед населення постійно проводиться планомірна робота щодо інформування населення з питань актуальних проблем життєдіяльності міста. Інформаційна політика реалізується через впровадження практики брифінгів для представників ЗМІ, виїзних брифінгів, прямих ефірів на радіо та телебаченні, офіційного веб-сайту міської ради.

З метою підвищення персональної відповідальності посадових осіб за результати розгляду звернень громадян у березні 2019 року на засіданні виконавчого комітету було заслухано питання по розгляду звернень громадян за 2018 рік, затверджено Положення про порядок роботи зі зверненнями та організації особистого прийому громадян у Сумській міській раді та її виконавчих органах, ухвалені відповідні рішення, затверджені заходи щодо покращення цієї роботи.

Крім того, стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах міської ради систематично обговорюється на апаратних нарадах при міському голові.      

У Сумській міській раді та її виконавчих органах і надалі буде здійснюватися робота із забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, об’єктивної, неупередженої та вчасної перевірки фактів, викладених у зверненнях, а також посилення персональної відповідальності керівників виконавчих органів за вирішення питань, що порушуються у зверненнях мешканців міста, особливо найменш соціально-захищених категорій громадян.