0012.jpg

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” Сумською міською радою вживалися заходи для підвищення ефективності роботи із забезпечення всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них проблем, оперативного їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян.

Всього у 2021 році до Сумської міської ради надійшло 3786 звернень, що на 180 звернень або 4,5% менше ніж в аналогічному періоді минулого року.

Із загальної кількості звернень: 59 (1,6%) - отримані на особистих прийомах керівництва, 582 (15,4%) - за допомогою засобів телефонного зв’язку, 857 (22,6 %) - за допомогою мережі Інтернет («електронне» звернення), решта 2288 (60,4%) - письмові звернення.

Усі звернення громадян, що надійшли до Сумської міської ради у 2021 році вміщують 3842 питання різної тематики. У звітному періоді позитивно вирішено 45 % порушених питань.

Головними серед порушених питань є:

Зміст питання

2020 рік

2021 рік

+, -

%

Комунальне та дорожнє господарство

1905 (47,5%)

1505 (39,2%)

-8,3

Транспорт та перевезення пасажирів

238 (5,9%)

412 (10,7%)

+4,8

Земельні відносини

228 (5,7%)

400 (10,4%)

+4,7

Поліпшення житлових умов

366 (9,1%)

301 (7,8%)

-1,3

Соціальний захист

333 (8,3%)

260 (6,8%)

-1,5

Найбільшу частку в структурі питань, з якими звертались громадяни у 2021 році продовжують займати питання комунального господарства. За звітний період їх надійшло 1505, що становить 39,2% від загальної кількості. Найчастіше громадяни порушували питання, що стосувалися проведення ремонту житлового фонду, благоустрою прибудинкових територій, ремонту та утримання доріг і тротуарів.

Проте, у 2021 році спостерігається зменшення питомої ваги звернень громадян з питань комунального та дорожнього господарства в загальній структурі звернень на 8,3%, з питань поліпшення житлових умов – на 1,3%, соціального захисту – на 1,5%.

Поряд з тим зросла питома вага звернень з питань транспорту та перевезення пасажирів на 4,8%. У 2021 році надійшло 412 звернень даної тематики (10,7% від загальної кількості). Переважно це питання щодо якості перевезень, порушень умов договору на перевезення пасажирів маршрутними таксі.

Також збільшилась питома вага звернень з питань земельних відносин в загальній структурі звернень на 4,7%. У звітному періоді надійшло 400 таких звернень, що становить 10,4% від загальної кількості порушених питань. Здебільшого це питання пов’язані наданням дозволів на розробку проєкту землеустрою.

У 2021 році надійшло 439 колективних звернень (12% від загальної кількості). В порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість колективних звернень зменшилась на 85 (16%). Кількість підписів громадян під колективними зверненнями становить 11552. Здебільшого, у колективних зверненнях громадяни порушують питання відновлення благоустрою прибудинкових територій, ремонту покрівель та інженерних мереж.

Звертається особлива увага на звернення від найменш захищених категорій населення, зокрема інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС, одиноких матерів, учасників бойових дій та членів їх сімей, внутрішньопереміщених осіб та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

У 2021 році від даної категорії громадян надійшло 364 звернення (10% від загальної кількості). Ця категорія громадян найчастіше звертається з питаннями поліпшення житлових умов, призначення субсидій на оплату комунальних послуг, надання допомоги в проведенні лікування, придбання ліків тощо.

Слід зазначити, що з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 робота зі зверненнями громадян здійснювалась в режимі, організованому в умовах карантину. Письмові звернення приймалися поштою, через електронні сервіси та спеціальні скриньки, встановлені на вході до адміністративної будівлі. Усні звернення від громадян приймалися за допомогою засобів телефонного зв’язку. Вказані звернення записувались працівниками відділу звернень громадян та передавались на розгляд керівництву.

За звітний період отримано 582 телефонних звернення, що на 17%(101 звернення) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Кількість звернень, надісланих за допомогою електронних сервісів залишилась на рівні минулого року і становить 857 (2020 рік - 860 «електронних» звернень).

Зважаючи на карантинні обмеження, пов’язані з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 особисті прийоми відбувались з використанням сучасних засобів комунікацій, або при посилених засобах безпеки в умовах карантину. У звітному періоді керівництвом міської ради проведено 35 прийомів громадян з особистих питань, на яких розглянуто 64 питання, позитивно вирішено 31 питання (48,4%).

Таким чином, не зважаючи на введення карантинних обмежень, були вжиті всі заходи для забезпечення конституційного права громадян на звернення.

Працівниками відділу звернень громадян постійно надаються консультації мешканцям міста в телефонному режимі.

Систематично проводиться аналіз роботи зі зверненнями громадян та вживаються відповідні заходи щодо підвищення результативності розв'язання питань, порушених у зверненнях мешканців міста, налагодження ефективної роботи з розгляду звернень громадян.

Звернення, що потребують додаткового опрацювання або виділення додаткових коштів з місцевого бюджету для вирішення порушених у них питань, залишаються на контролі до остаточного їх вирішення.

У випадку неможливості позитивного розв'язання питання громадянам надаються письмові роз’яснення.

Керівникам структурних підрозділів необхідно звертати увагу на повне вирішення питань, порушених у зверненнях, не допускати випадків надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей, вживати вичерпних заходів щодо позитивного вирішення питань та надання остаточної відповіді заявнику, посилити роботу з недопущення перебування звернень на контролі тривалий час.

З метою підвищення персональної відповідальності посадових осіб за результати розгляду звернень громадян у березні 2021 року на засіданні виконавчого комітету було заслухано питання по розгляду звернень громадян за 2020 рік та ухвалено відповідне рішення, затверджені заходи щодо покращення цієї роботи.

Крім того, стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах міської ради систематично обговорюється на апаратних нарадах при міському голові.   

Так, у лютому 2021 року на апаратній нараді при міському голові було заслухано питання про стан роботи зі зверненнями громадян у департаменті інфраструктури міста Сумської міської ради, у квітні 2021 року – в управлінні архітектури та містобудування Сумської міської ради, у вересні 2021 року - у відділі транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради

Одним із методів підвищення прозорості діяльності органу місцевого самоврядування є налагодження ефективного зворотного зв’язку з мешканцями міста. З цією метою та задля зняття соціальної напруги серед населення постійно проводиться планомірна робота щодо інформування населення з питань актуальних проблем життєдіяльності міста.

Питання роботи зі зверненнями громадян було і залишається одним із пріоритетних напрямків у діяльності виконавчих органів Сумської міської ради.