007.jpg

Протягом звітного періоду виконавчим комітетом Сумської міської ради проведено значну роботу із пропозиціями, заявами та скаргами громадян, яких надійшло у 2012 році 6080 (що на 25% більше, ніж в 2011 році).

Результатом цієї роботи є позитивно вирішені питання, порушені у 1595 зверненнях або 25% від загальної їх кількості.

Аналіз роботи зі зверненнями громадян свідчить, що зменшилася кількість повторних звернень (відповідно 65 проти 131 за 2011 рік), тоді як загальна кількість колективних звернень за 2012 рік склала 492, що в порівнянні з 2011 роком на 50 звернень більше. Кількість підписів громадян під колективними зверненнями становить 4920.

Усі звернення громадян вміщують 6382 питань різної тематики. Найбільш актуальними у 2012 році продовжують залишатися питання комунальної сфери, їх кількість склала 3067, що становить 48% всіх питань. Найчастіше порушувалися питання, що стосувалися проведення ремонтів під’їздів, покрівель, внутрішньобудинкових мереж водопостачання, водовідведення та теплопостачання, ремонту та утримання доріг і тротуарів, благоустрою прибудинкових територій, тарифів на житлово-комунальні послуги.

На другому місці за кількістю звернень постають питання архітектури та будівництва (835 звернень). Серед них 494 звернення - це повідомлення про початок будівельних робіт та введення об’єкта в експлуатацію, які не перебували на контролі і носять характер повідомлення, незгода з будівництвом нових споруд – 171 та інші.

Актуальними залишаються питання соціального характеру (405 звернень, або 6% від загальної кількості), що у порівнянні з минулим роком на 127 звернень більше. В основному це питання надання матеріальної допомоги (76%), решта - це питання оформлення субсидії, соціальної допомоги. Ці питання порушують у своїх зверненнях в основному соціально незахищені верстви населення (одинокі матері, пенсіонери, сім’ї, у яких виховуються діти-інваліди).

Значно збільшилась кількість звернень з питань транспорту. Так за 2011 рік таких звернень надійшло 165, а за звітний період – 263. В основному це питання, викликані зміною маршрутів руху пасажирського транспорту по місту Суми, а також невиконання водіями правил перевезення пасажирів, порушення розкладу руху міського пасажирського транспорту.

Зросла кількість звернень з питань земельних відносин з 271 за 2011 рік до 329 за 2012 рік. В основному це питання надання земельних ділянок.

Майже вдвічі зменшилась кількість питань охорони здоров’я з 132 - за 2011 рік до 70 - за 2012 рік.

Зменшилась також кількість звернень з питань поліпшення житлових умов з 409 за 2011 рік до 329 за звітний період.

До збільшення кількості звернень приводить надання обіцянок виконати ті чи інші роботи в певний термін, які потім не завжди виконуються. Тому потрібно надавати правдиву, об’єктивну відповідь.

Слід зазначити, що з 27 червня 2012 року при Сумській обласній державній адміністрації розпочала свою роботу Державна Установа «Сумський обласний контактний центр». До виконавчого комітету Сумської міської ради за 2012 рік через Державну Установу надійшло 1291 звернення (21% від загальної кількості звернень).

Звернення жінок, яким присвоєне почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу міський голова розглядає особисто. Протягом 2012 року таких звернень надійшло 55, з них 18 - вирішено позитивно. В основному це питання надання допомоги в ремонті будинків, прочищенні каналізації.

Від інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій, ветеранів праці, пенсіонерів, багатодітних сімей, одиноких матерів, осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС надійшло 993 звернення, що становить 15% від загальної кількості (за 2011 рік надійшло 227 звернень). Ця категорія громадян найчастіше звертається з питаннями збільшення розміру пенсій, призначення субсидій на оплату комунальних послуг, надання допомоги в проведенні лікування, придбання ліків, забезпечення житлом, тощо.

З метою вдосконалення порядку та підвищення ефективності здійснення особистого прийому громадян керівництвом міської ради та її виконавчого комітету затверджено графік та порядок проведення особистого прийому громадян. Так, прийом мешканців міста проводиться керівниками міської ради, її виконавчого комітету щоденно, крім середи (депутатський день). За звітний період було проведено 160 прийомів. У 2012 році на особистий прийом до міського голови та його заступників звернулось 347 мешканців міста, що на 32 менше, ніж за відповідний період минулого року.

Всього громадянами було порушено 430 питань, з них 131 - вирішено позитивно, що становить 30%.

Працівники сектору по роботі зі зверненням громадян щоденно ведуть консультативний прийом.

В основному на особистий прийом до міського голови та його заступників звертаються мешканці, які не задоволені відповідями на попередні звернення і не мали змоги вирішити питання при зверненні у структурні підрозділи Сумської міської ради.

Тому вважаю за доцільне, керівникам структурних підрозділів та працівникам бути більш уважними до розгляду звернень громадян, надавати вичерпні відповіді та розгорнуті консультації.

Управління інформаційно-аналітичної роботи через місцеві аудіовізуальні та друковані засоби масової інформації постійно інформує територіальну громаду міста про порядок прийому громадян керівниками органів влади.

Досить важливою у вирішення актуальних питань мешканців є on line приймальня міського голови, яка діє з серпня 2006 року на веб-сайті міської ради. Щодня міський голова особисто розглядає звернення, які надійшли до on line приймальні та надає відповіді заявникам, що значно спрощує процедуру звернення і забезпечує швидке реагування на ті чи інші питання, порушені мешканцями міста. Звернення, які потребують додаткового вивчення та вирішення, беруться на контроль, по них даються доручення відповідним структурним підрозділам міської ради.

Протягом 2012 року через on line приймальню до міського голови надійшло 542 звернення, для вирішення яких були надані відповідні доручення виконавчим органам міської ради. Найбільше звернень надійшло з питань житлово-комунального господарства - 335, а зокрема – благоустрою території, ремонту місцевих доріг – 115, ремонт будинків та внутрішньобудинкових мереж – 135, з питань архітектури, будівництва – 53 (здебільшого це питання незаконного розміщення тимчасових споруд, встановлення дитячих майданчиків), транспортного сполучення – 55 звернень та інші.

Продовжується впровадження автоматизованої реєстрації кореспонденції. Застосування програмного забезпечення з документообігу дозволяє оперативно контролювати діяльність структурних підрозділів щодо розгляду звернень громадян, проводити аналіз роботи зі зверненнями мешканців міста.

Так, у І кварталі поточного року управлінням архітектури та містобудування міської ради були допущені порушення термінів розгляду звернень громадянина К. (вул. Засумська, 11) та громадянина Ш. (пр. Лушпи, 23).

Потребує покращення якість розгляду звернень громадян та відповідей на них. Спостерігаються випадки відсутності вичерпної, аргументованої відповіді. Такі відповіді, як правило, повертаються міським головою та його заступниками на доопрацювання.

Окремі питання, порушені у зверненнях мешканців міста, вирішити через недостатність коштів позитивно і відразу, на жаль, не було можливості, тому вони включені до плану роботи на наступний період та перебувають на довгостроковому контролі. Так, на даний час на довгостроковому контролі перебуває 115 звернень.

Для більш дієвого контролю за їх виконанням управлінням направляються листи-нагадування до структурних підрозділів щодо інформування заявників про результати проведеної роботи по вирішенню питань, порушених у зверненнях мешканців.

Слід зазначити, що з квітня 2012 року працівниками сектору по роботі зі зверненнями громадян відділу документообігу управління проводяться вибіркові перевірки вирішення проблем, порушених у зверненнях мешканців міста.

При вибірковій перевірці достовірності наданих відповідей встановлено, що всі питання, порушені у зверненнях дійсно були вирішені структурними підрозділами міської ради та комунальними службами міста, надані відповіді відповідають дійсності.

Щоквартально проводиться аналіз роботи зі зверненнями громадян та вживаються відповідні заходи реагування для вирішення нагальних потреб мешканців міста. Інформація про розгляд звернень громадян виконавчими органами Сумської міської ради щоквартально розміщується на офіційному сайті міської ради.

У напрямку вдосконалення роботи зі зверненнями громадян та підвищення ефективності їх розгляду в січні 2012 року було проведено навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування з питання «Про стан виконання структурними підрозділами Сумської міської ради Закону України «Про звернення громадян».

Крім того, стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах міської ради обговорювався на апаратній нараді при міському голові у липні 2012 року.

Аналіз роботи зі зверненнями мешканців міста свідчить про необхідність посилення уваги посадових осіб до виконання вимог Закону України «Про звернення громадян».