004.jpg

Протягом 2019 року під головуванням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради А.І. Дмітрєвскої проведено 19 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглянуто 572 питання, із них: 277 питань щодо надання дозволу на укладення майнових угод за участю малолітніх та неповнолітніх, 295 – спірних питань щодо захисту немайнових прав дітей, зокрема щодо: визначення способу участі одного із батьків у вихованні дітей – 22; надання повної цивільної дієздатності – 4; відібрання дітей від батьків у зв’язку із загрозою життю та здоров’ю – 4; визначення місця проживання дитини – 5; зміни прізвища дитини – 4; організації соціального супроводу – 25; завершення соціального супроводу – 39; неналежного виконання батьками батьківських обов’язків – 4; поселення до КУ «Центр матері та дитини» – 2; присвоєння прізвища дитині – 7; підтвердження місця проживання дитини, для виїзду за кордон – 59; надання статусу дітям, які постраждали в наслідок збройного конфлікту – 33, також інші питання.

Службою у справах дітей Сумської міської ради 22 січня 2019 року під головуванням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дмітрєвскої А.І. проведено чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини, на якому розглянуто 31 питання щодо реалізації прав дітей, із них: 11 питань щодо реалізації майнових прав при вчиненні правочинів за участю малолітніх та неповнолітніх, 20 – спірних питань, які потребували колегіального вирішення.

Службою у справах дітей Сумської міської ради 22 січня 2019 року під головуванням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дмітрєвскої А.І. проведено чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини, на якому розглянуто 31 питання щодо реалізації прав дітей, із них: 11 питань щодо реалізації майнових прав при вчиненні правочинів за участю малолітніх та неповнолітніх, 20 – спірних питань, які потребували колегіального вирішення.

Відповідно до завдань, покладених на службу у справах дітей спеціалісти служби беруть участь у судових засіданнях при розгляді справ стосовно дітей або з питань, що зачіпають права дітей, у тому числі справ про усиновлення.

Службою у справах дітей Сумської міської ради 20 лютого 2018 року проведено чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини, на якому розглянуто 40 питань щодо реалізації прав дітей, із них: 30 питань щодо реалізації майнових прав при вчиненні правочинів за участю малолітніх та неповнолітніх, 10 – спірних питань, які потребували колегіального вирішення.

Службою у справах дітей Сумської міської ради 25.01.2017 року на базі Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 10 проведено зустріч з опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, які виховують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Станом на 31.12.2017 року на обліку в службі перебувало 258 дітей даної категорії. З них 204 дитини проживало в сім’ях опікунів/піклувальників, 18 - влаштовані до прийомних сімей, 7 – до дитячого будинку сімейного типу.

Службою у справах дітей Сумської міської ради 05 грудня 2017 року проведено чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини.

На засіданні розглянуто 64 питань щодо реалізації прав дітей, із них: 39 питань щодо реалізації майнових прав при вчиненні правочинів за участю малолітніх та неповнолітніх, 25 – спірних питань, які потребували колегіального вирішення.

Служба у справах неповнолітніх Сумської міської ради була створена в 2005 році. Положення про службу у справах неповнолітніх було затверджено рішенням Сумської міської ради від 20 липня 2005 року № 1321-МР.

Рішенням Сумської міської ради від 22 лютого 2006 року № 1666-МР "Про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 20 липня 2005 року № 132-МР "Про Положення про службу у справах неповнолітніх Сумської міської ради" службі надано статус юридичної особи.

На виконання Постанови КМУ від 26.04.2007 року № 872 "Про внесення змін до деяких постанов КМУ України" в жовтні 2007 року рішенням Сумської міської ради № 837-МР назву служби було замінено на "Служба у справах дітей".

Рішенням Сумської міської ради від 2 вересня 2011 року № 745-МР затверджено  Положення про службу у справах дітей Сумської міської ради у новій редакції.

Служба у справах дітей Сумської міської ради є виконавчим органом міської ради, на яку покладається організація, координація та контроль діяльності щодо здійснення соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед дітей, в тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Служба утворюється міською радою, підзвітна і підконтрольна міській раді, підпорядкована виконавчому комітету міської ради та міському голові.

На обліку в службі перебуває 273 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, з них 210 дітей знаходяться під опікою;

В місті функціонує 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховуються 12 дітей та 16 прийомних сімей, до яких влаштовано 28 дітей.

На обліку дітей, які опинились в складних життєвих обставинах перебуває 49 дітей.

До сімейних форм виховання влаштовано 89% дітей, які перебувають на обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у службі у справах дітей Сумської міської ради.

Усиновлення - це прийняття усиновлювачем у свою сім'ю дитини на правах сина або дочки, що здійснене на підставі рішення суду
Шлях усиновлювача

 • Одержання консультації про усиновлення в службі у справах дітей за місцем свого проживання.
 • Збір документів.
 • Подання до служби у справах дітей за місцем свого проживання заяви про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі та відповідних документів.
 • Обстеження представником служби у справах дітей умов проживання майбутніх кандидатів в усиновлювачі.
 • Отримання висновку про можливість бути усиновлювачем.
 • Ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені.
 • Отримання направлення для знайомства та встановлення контакту з дитиною.
 • Знайомство та встановлення контакту з дитиною.
 • Подання заяви про усиновлення дитини до служби у справах дітей за місцем її проживання.
 • Отримання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.
 • Подання заяви та документів до суду, судове засідання щодо розгляду питання усиновлення.
 • Отримання рішення суду про усиновлення дитини.
 • Оформлення нового свідоцтва про народження дитини в органах РАЦСу за місцем реєстрації народження дитини.
 • Передача дитини усиновлювачам.
 • Здійснення працівниками служби у справах дітей контролю за умовами проживання і виховання усиновленої дитини (працівники служби у справах дітей щорічно відвідують сім'ю протягом перших трьох років після усиновлення, в подальшому - однин раз на три роки до досягнення дитиною повноліття).

 

СТВОРЕННЯ ПРИЙОМНОЇ СІМ’Ї ЧИ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ
Порядок створення прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу передбачений Сімейним кодексом України, Постановою Кабінету Міністрів України №565 від 26.04.2002  «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю», Постановою Кабінету Міністрів України №564 від 26.04.2002  «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», Постановою Кабінету Міністрів України №866 від 24.09.2008  «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини».
Прийомна сім’я – це сім’я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Дитячий будинок сімейного типу – це окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для забезпечення сімейним вихованням та спільного проживання не менш як п’яти  дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.