004.jpg

28.07.2021 проведено засідання комісії по розгляду заяв щодо надання цільової матеріальної допомоги для вирішення питань, пов’язаних з проведенням капітального ремонту власних житлових будинків (квартир) особами, які згідно із законодавством мають право на таку пільгу.
Комісією розглянуті документи та прийнято рішення про взяття на облік одну особу з інвалідністю внаслідок війни та про надання цільової матеріальної допомоги для вирішення питань, пов’язаних з проведенням капітального ремонту власних житлових квартир 2 особам з інвалідністю внаслідок війни, які перебували на обліку.

Засідання комісії з розгляду питань по визначенню прав осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, на отримання ними цільової грошової компенсації для набуття/заміни ними житла, до якого може бути чи вже забезпечено безперешкодний доступ

24.06.2021 о 13:00

м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб .59

Порядок денний:

1.1. Про осіб, які подали заяви на отримання цільової грошової компенсації для набуття/заміни житла, до якого може бути чи вже забезпечений безперешкодний доступ; відповідність поданих ними документів вимогам, визначеним Положенням про умови та порядок надання цільової грошової компенсації для набуття/заміни особами з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, житла, до якого може бути чи вже забезпечений безперешкодний доступ, затвердженим рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради від 29.01.2021 № 7 (далі - Положення); про наявність/відсутність у таких осіб права на отримання цільової грошової компенсації відповідно до пунктів 1.2, 1.7 Положення.

Про встановлення результатів конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської територіальної громади в 2021 році та ухвалення рішення щодо визначення переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

Про встановлення результатів конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської територіальної громади в 2021 році та ухвалення рішення щодо визначення переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

Особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю по зору та слуху передбачена виплата компенсації за самостійно придбані засоби орієнтування, спілкування та обміну інформацією (годинники, мобільні телефони, диктофони, планшети, аудіоплеєри).

Грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування виплачуються особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітям з інвалідністю, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення автомобілями. 

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни визначається статтею 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Посвідчення з написом «Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни» видається за місцем реєстрації громадян на підставі довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності.

Особам з інвалідністю внаслідок війни, у яких групу інвалідності встановлено без терміну перегляду, видаються безтермінові посвідчення, іншим - на період встановлення групи інвалідності. У разі продовження медико-соціальною експертною комісією терміну чи зміни групи інвалідності в посвідчення (на правій внутрішній стороні) вклеюється новий бланк, до якого вносяться відповідні записи.

Повідомляємо, що відповідно до внесених змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року № 309 починаючи з 2020 року діти з інвалідністю усіх нозологій мають право на забезпечення реабілітаційними заходами у реабілітаційних установах, закладах охорони здоров’я, перелік яких затверджений Фондом соціального захисту інвалідів та розміщений на сайті Міністерства соціальної політики України.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 №309 «Про Порядок використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу» департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради проводиться робота щодо направлення дітей зазначеної категорії на реабілітацію до реабілітаційних установ України.

У 2019 році Урядом запроваджено новий механізм забезпечення заходами з реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП за принципом «гроші ходять за людиною», що дозволить забезпечити адресність, прозорість та підвищити якість надання реабілітаційних послуг.