005.jpg

Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» визначено право таких осіб на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2023 році розміри допомоги становлять:

  • особам І групи – 2093,00 гривень (100% прожиткового мінімуму)
  • особам ІІ групи – 1674,40 гривень (80% прожиткового мінімуму)
  • особам ІІІ групи – 1255,80 гривень (60% прожиткового мінімуму)
  • дітям – 1465,10 гривень (70% прожиткового мінімуму)

Допомогу в грошовій формі отримує дієздатна особа, яка проживає разом із особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу і потребує стороннього догляду. Виплата щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу припиняється, якщо:

Діти з інвалідністю та діти віком до 18 років, відповідно до Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби, їх переліку (далі-Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 (зі змінами), мають право на безоплатне забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) (далі-ТЗР), а саме:

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, призначається відповідно до ПКМУ від 02.08.2000 № 1192.

Право на державну соціальну допомогу мають:

  • громадяни України,
  • іноземці та особи без громадянства,
  • особи, яким надано статус біженця

які мають інвалідність і не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, передбачені Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», та постійно проживають на території України.

Громадяни, які зареєстровані або постійно проживають на одній житловій площі з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, і здійснює догляд за нею, мають право на допомогу.

Про встановлення результатів конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської територіальної громади у 2022 році та ухвалення рішення щодо визначення переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу)

Про встановлення результатів конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської територіальної громади у 2022 році та ухвалення рішення щодо визначення переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу)

Для участі в конкурсі з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської територіальної громади у 2022 році було подано 2 конкурсні пропозиції.

Таке збільшення передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 79 «Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю».

Для дітей, хворим на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, а також на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, паліативної допомоги, і яким не встановлено інвалідність у 2022 році змінені розміри державних виплат: