004.jpg

Вже давно маєте бажання перейти на українську у спілкуванні та побуті, але не знаєте, як це краще зробити?

Пропонуємо до вашої уваги покрокову інструкцію.

Це не складно. Зробіть перший крок!

За ініціативи міського голови Олександра Лисенка у м.Суми запроваджені безоплатні курси з вивчення української мови для дорослих.

До реалізації долучились Комісія з питань упровадження державної мови в місті Суми, управління освіти і науки, департамент комунікацій та інформаційної політики.

ІНТЕРНЕТ-САЙТИ

Офіційний сайт української мови

На сайті є правила правопису, пунктуації, правильних наголосів, а також словник синонімів. У розділі «Антисуржик» можна дізнатися, чи вдасться вийти на «слідуючій остановці» та «захлопнути двері».

 ЛІНК

«Словотвір»

Інтернет-платформа, на якій можна знайти українські переклади запозичених слів. Ресурс допомагає збагатити лексику: зареєстровані учасники пропонують варіанти перекладу та голосують за найкращі. На сайті є різні переклади, наприклад, «віп-зона» – панський кут, а «барбершоп» – голярня.

 ЛІНК

 

Мотречко

Віра Володимирівна

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,

голова комісії;

Антоненко

Андрій Геннадійович

начальник відділу організаційно-кадрової роботи, заступник голови комісії;

Кругляк

Наталія Іванівна

завідувач виховним відділом Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради, секретар комісії;

Члени комісії:

Басова

Аліна Леонідівна

головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськістю управління комунікацій та інформаційного забезпечення департамент комунікацій та інформаційної політики;

Бондаренко

Ольга Олегівна

заступник начальника управління архітектури та містобудування;

Галицький

Максим Олегович

депутат Сумської міської ради IIV скликання (за згодою);

Казбан

Віктор Павлович

голова Конгресу Української інтелігенції Сумщини (за згодою);

Лада

Віталій Борисович

член правління Сумського обласного Товариства «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка (за згодою);

П’ятаченко

Сергій Васильович

доцент Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка  (за згодою);

Пявка

Юлія Миколаївна

завідувач сектором обліково-інформаційної роботи правового управління Сумської міської ради;

Ревякіна

Світлана Павлівна

голова обласної організації Всеукраїнської правозахисної організації «Меморіал» імені Василя Стуса
(за згодою);

Цибульська

Наталія Олексіївна

начальник відділу культури та туризму Сумської міської ради;

Шевченко

Олексій Григорович

голова Сумського обласного Товариства «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка (за згодою).

Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 11.07.2018 № 254-Р

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань упровадження державної мови в місті Суми

1. Комісія з питань упровадження державної мови в місті Суми (далі – Комісія) є консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті Сумської міської ради, створеним з метою координації роботи щодо упровадження та утвердження державної мови в місті Суми.
2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, Законами України, іншими чинними нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
3.1. Зміцнення статусу української мови як державної.
3.2. Об’єднання зусиль органів міської влади, місцевого самоврядування, громадськості та фахівців, спрямованих на всебічний розвиток, функціонування та утвердження державної мови в усіх сферах суспільного життя міста. Створення умов для розуміння її важливості, вивчення та засвоєння мешканцями міста.
3.3. Забезпечення використання державної мови в діяльності Сумської міської ради та її структурних підрозділів, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, розташованих на території міста Суми.
3.4. Сприяння всебічному висвітленню в засобах масової інформації матеріалів, які б пояснювали важливість підтримки рідної мови та культури, українських національних інтересів стану використання державної мови, задоволення мовно-культурних прав та потреб українців, підтримки українських національних інтересів.
3.5. Запобігання порушенню чинного законодавства про мови в топоніміці міста, при оформленні рекламних оголошень, плакатів, афіш та іншої візуальної інформації.
3.6. Організація та стимулювання роз’яснювальної роботи щодо важливості підтримки українських національних інтересів, зокрема державної мови, української культури та українського товаровиробника.
4. Комісія має право:
4.1. Отримувати в установленому законодавством порядку від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, громадських об’єднань інформацію, що відноситься до компетенції комісії.
4.2. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників структурних підрозділів Сумської міської ради, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, розташованих на території міста, з питань, віднесених до компетенції.
4.3. Залучати до роботи на громадських засадах фахівців з питань, що відносяться до компетенції комісії, а також громадський актив для збору інформації, участі в заходах моніторингу та для виконання інших завдань, визначених комісією.
4.4. Приймати звернення від громадськості з питань забезпечення виконання мовного законодавства.
4.5. Виносити на розгляд Сумської міської ради, її виконавчого комітету та адміністративної комісії при виконавчому комітеті пропозиції щодо усунення порушень вимог мовного законодавства, ігнорування мовно-культурних прав і потреб українців, ігнорування державної мови та українських національних інтересів.
4.6. Здійснювати вивчення (моніторинг) стану упровадження державної мови на підприємствах, в установах, організаціях, що розташовані на території міста Суми.
5. Комісія діє у складі голови, заступника голови, секретаря, членів комісії. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням Сумського міського голови. Головою Комісії призначається заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
6. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за необхідністю, але не рідше, ніж один раз на квартал. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини її складу.
7. Комісія може здійснювати вивчення (моніторинг) стану упровадження державної мови в місті Суми. Порядок проведення моніторингу затверджується міським головою.
8. Комісія здійснює свою діяльність згідно з річними планами, які затверджуються її головою.
9. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість її членів, присутніх на засіданні. При рівному розподілі голосів, голос голови комісії вважається вирішальним. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою (заступником голови) та секретарем комісії.
10. Рішення комісії, прийняті в межах її повноважень, мають рекомендаційний характер і повинні розглядатися структурними підрозділами Сумської міської ради, підприємств, установ, організацій міста усіх форм власності.

Додаток

ПОРЯДОК

проведення вивчення (моніторингу)
стану упровадження державної мови в м. Суми

1. Вивчення (моніторинг) (далі – моніторинг) проводиться з метою з’ясування стану використання державної мови у Сумах, ходу упровадження державної мови, виявлення проблемних питань та узагальнення кращих практик відповідної діяльності, здійснення аналізу впливу управлінських рішень на відповідну сферу суспільних відносин, формування пропозицій щодо удосконалення відповідної роботи.
2. Моніторинг здійснюється членами комісії з питань упровадження державної мови в м. Суми. До здійснення моніторингу у царині української мови можуть залучатися фахівці, необхідні для професійного виконання даної роботи та громадські активісти.
3. Моніторинг здійснюється згідно з планом проведення моніторингу на квартал, який формується та затверджується комісією з питань упровадження державної мови в м. Суми на підставі аналізу стану справ з відповідного питання у певній сфері
4. План проведення моніторингу доводиться до підприємств, установ, організацій включених до нього не пізніше як за 10 днів до початку проведення моніторингу.
5. Для проведення моніторингу комісією на її засіданні формуються моніторингові групи до складу яких входять: представник(и) комісії, представник(и) громадського активу (за потреби), фахівець та представник виконавчого органу Сумської міської ради до сфери управління якого відноситься підприємство, установа, організація у якій здійснюється моніторинг.
6. Керівники виконавчих органів Сумської міської ради всебічно сприяють моніторинговим групам.
7. Моніторинг проводиться шляхом візуального огляду об’єкта моніторингу, спілкування з персоналом та заповнення опитувального листа, чи анкети - спеціально створеної для кращого розуміння ситуації . Опитувальний лист розробляється та затверджується комісією.
8. Опитувальний лист заповнюється в двох екземплярах, один із яких залишається представнику об’єкту перевірки.
9. Результати моніторингу розглядаються на засіданні комісії. За результатами розгляду формуються відповідні пропозиції та надсилаються уповноваженим органам чи посадовим особам.

Управління освіти і науки Сумської міської ради
Інформаційно-методичний центр
Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27

Проект
«Мовне сміття навколо нас»

Підготували: учитель української мови та літератури Лисенко Т.В.,
учениця 11-А класу Гуріна Олена

Суми 2010

ПОЛОЖЕННЯ
про міський конкурс "Мови чиста криниця"

I. Загальні положення

1.1. Міський конкурс "Мови чиста криниця" (далі - Конкурс) проводиттиметься з 10 лютого до 30 березня 2012року.
1.2. У Конкурсі можуть брати участь учні 3-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі - учасники Конкурсу). Участь у конкурсі може бути як індивідуальною, так і командною.

 


II. Мета Конкурсу

Метою Конкурсу є сприяння утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання в молодого покоління українців поваги до мови, прагнення свідомого дотримання чистоти української мови в побуті та повсякденному житті.

Про українську мову в закладах освіти

Загально відомо, що мова є не тільки найважливішим засобом спілкування, а й визначальною ознакою держави, безцінною й невичерпною скарбницею культурного надбання народу. Тому в навчальних закладах міста приділяється особлива увага вивченню української мови, утвердженню її державного статусу.

Сьогодні актуальним є питання підвищення мовної освіти школярів, тому на уроках української мови на основі теоретичних знань учителі розвивають в учнів практичну мовнокомунікативну компетенцію, формують особистість, яка б відзначалася свідомим ставленням до мови, мовленнєвою активністю, високою культурою спілкування. Педагоги використовують інноваційні технології навчання, що сприяє підвищенню інтересу учнів до вивчення предмета. 

Граматичне сміття

Безграмотність зовнішньої реклами поступово стає нормою. І сумчани поступово звикають до помилок, рекламні ляпи поступово приїдаються й стають мало не новим правилом. У нашому місті, яке, безперечно, буде краще, безмежний простір для буйної фантазії «русько-украйонських» креативщиків. У нас, виявляється, є вулиця Веретинівська й проспект Шевченко. Дзержинське відділення одного з банків на вже три роки як вулиці Троїцькій, очевидно, свято береже пам’ять про Фелікса Едмундовича. В центрі міста продається «пица» і «горячі пиріжки», які запропонує запити пивом «хмільний боченок». І зауважу, що на все це – «самі низькі ціни», «оторочка платежу», і, крім того, можливий «наловий і безналовий розрахунок». Ну просто «вишуканий смак срібного віку»! Для тих, хто втомився – мінеральної водиці в санаторії «дзюрчить криниця». А хто зможе пояснити це граматичне свавілля й виправити помилки (з допомогою 3G-інтернету) - тому «ЗАЧОТ». Що воно таке – незрозуміло, бо українською – залік, російською – зачёт…

Увесь цей граматичний бруд має ще один бік: він формує недбалість у відношенні до мови. Не лише у побутовому спілкуванні, а й у професійному. Поступово знижується авторитет професійних мовних продуктів, зникають еталони, на які можна рівнятися. Якщо безграмотність дозволяють собі автори шкільних підручників, диктори державних теле-і радіоканалів, відомі діячі культури, то що ж вимагати від нас, суржикомовних? Власне, це питання не пріоритету української чи російської мови, не цензури, а – культури. Такі помилки – як мутовані гени, поступово руйнують. Покоління, яке вже пише на стіні під’їзду: «Віктория, ти лудша».

Анна Коршунова