0012.jpg

Департаментом продовжується робота по призначенню (відновленню) усіх соціальних виплат, в тому числі і пенсій, внутрішньо переміщеним особам, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365.
Cтаном на 06.10.2016 проведено 13 засідань Комісії по розгляду заяв громадян з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (далі – комісія), утвореної рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 05.07.2016 № 362. З початку роботи комісії було розглянуто 716 справ.

З 1 жовтня 2016 року набрала чинності постанова Уряду від 08.09.2016 № 635, якою удосконалено порядок надання населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг з метою підвищення їх ефективності.
До уваги пенсіонерів! У разі коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який не має інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.
Заробітна плата не враховується!!! Перерахунок діючих субсидій проводиться за заявою заявника.
До сукупного доходу не враховуються вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків.

Департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради продовжується видача путівок учасникам бойових дій та інвалідам війни з числа учасників антитерористичної операції, відповідно до раніше поданих заяв та медичних довідок за місцем реєстрації.

Відповідно до Порядку здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» від 08.06.2016 року за № 365, передбачено проведення перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи державним соціальним інспектором не рідше, ніж один раз на шість місяців, із складанням акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.
Звертаємо увагу, що соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам припиняються у разі:

  • встановлення факту відсутності внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем проживання згідно з актом обстеження матеріально-побутових умов сім’ї;
  • отримання рекомендацій Мінфіну щодо фактів, виявлених під час здіснення верифікації соціальних виплат;
  • скасування довідки внутрішньо переміщеної особи з підстав, визначених статтею 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
  • отримання інформації від Держприкордонслужби, МВС, СБУ, Мінфіну, Національної поліції, ДМС, Держфінінспекції, Держаудитслужби та інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Уряд удосконалив систему призначення (відновлення) та здійснення контролю за соціальними виплатами внутрішньо переміщеним особам. Ухваленою постановою Кабінету Міністрів від 8 червня 2016 року № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» передбачено здійснення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення перевірки наведених у довідці про взяття на облік відомостей про фактичне місце проживання внутрішньо переміщеної особи та складання акта обстеження матеріально-побутових умов сім'ї.

Повідомляємо, що урядом були внесені зміни до постанови від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» (надалі-Постанова).
Відповідно до внесених змін (постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 352 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509») довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (надалі-Довідка) діє безстроково.

Відповідно до Рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради „Про порядок надання грошової допомоги на проведення поховання деяких категорій осіб” ( зі змінами ) від 24.04.2007 року № 177 з 01.06.2016 року документи для отримання допомоги приймаються спеціалістом департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради в приміщенні управління «Центр надання адміністративних послуг у м.Суми», яке розташоване за адресою: вул. Горького, 21, каб. 107. понеділок, середа, четвер з 8ºº до 1715, перерва на обід з 12ºº до 13ºº.

Забезпечено функціонування Центру реінтеграції бездомних осіб (далі - Центр), на утримання якого з міського бюджету передбачено 1 479,0 тис. грн.
Центром надано комплекс соціально – побутових, медичних послуг 243 особам відповідної категорії, в тому числі 5 особам, звільненим з місць позбавлення волі. Серед осіб, які звертаються за послугами до Центру, переважає кількість осіб працездатного віку (95 %).

З 01 травня 2016 року набрали чинності зміни до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу (далі – Порядок), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 № 319), а саме:

  • до сукупного доходу сім’ї пільговика додатково включається нарахована допомога по безробіттю та інші виплати, що здійснюються фондами соціального страхування (до цього часу вказані виплати не враховувалися);
  • у разі коли середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, пільговик має право на отримання пільг протягом дванадцяти місяців з місяця визначення відповідного права, а у разі визначення права у липні - вересні 2015 р. - протягом дванадцяти місяців починаючи з 1 липня 2015 року (раніше було 6 місяців).

Відповідно до Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 24.12.15 №911-VIII та постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” від 25.12.2015 року № 1181 змінено порядок призначення тимчасової допомоги дітям батьки, яких ухиляються від сплати аліментів та допомоги на дітей одиноким матерям з 1 січня 2016 року, а саме:

  • надання тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців;
  • допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім′ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.