005.jpg

Відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»:

  • звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в жилих будинках усіх форм власності в межах встановлених норм, передбачених законодавством;
  • особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, надається 50-відсоткова знижка плати за встановлення і користування квартирним телефоном.

Консультацію з питання надання пільг можна отримати за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 35, каб. 135, робоче місце № 16, режим роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-00, в п’ятницю – до 16-00, тел. для довідок 60-44-25, 60-44-67.

Відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни» (далі – Закон) дітям війни 25% плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією тощо) у межах середніх норм споживання надається за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, що у 2017 році становить 2240 грн.

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» (далі – Закон) багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, знижка плати за житлово-комунальні послуги, абонентної плати за користування телефоном, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, що у 2016 році становить 1930 грн.

Також, Законом передбачено право дітей з багатодітних сімей на безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів, за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Відповідно до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389, для визначення права на вказані пільги, пільговики подають до управління соціального захисту населення декларацію про доходи своєї сім’ї, а також довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період.

З 01.01.2016 змінено умови надання окремих видів соціальної допомоги.

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме надаватиметься з урахуванням матеріального стану сім’ї, в якій виховується дитина та виплачуватиметься у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, тобто максимальний розмір допомоги становитиме:

  • на дітей до 6 років - з 01.01.2016 - 583,50 грн., з 01.05.2016 - 614 грн., з 01.12.2016 - 656,50 грн.;
  • на дітей віком від 6 до 18 років: з 01.01.2016 - 727,50 грн., з 01.05.2016 - 765,50 грн., з 01.12.2016 – 818,50 грн.

Найближчим часом будуть внесені зміни в діючий порядок призначення цього виду допомоги.

Допомога на дітей одиноким матерям надаватиметься у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, тобто максимальний розмір допомоги становитиме:

  2016
з січня, грн. з травня, грн. з грудня, грн.
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
  344,50 362,50 387,50
Допомога при народженні дитини 41280,0
одноразова виплата: 10320,0
щомісячна виплата: 860,00
 
Допомога до досягнення дитиною трирічного віку Особам, які на 30 червня 2014 р. мали право на отримання допомоги при народженні (усиновленні) дитини у розмірі, встановленому на першу дитину, після досягнення дитиною двох років на наступні 12 місяців призначається щомісячна допомога у розмірі 130 грн.
Допомога на дітей одиноким матерям
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців
на дітей віком: максимальний
до 6 років 1167 1228 1313
  максимальний
від 6 до 18 років 1455 1531 1637
  максимальний
від 18 до 23 років 1378 1450 1550
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
на дітей віком: максимальний
до 6 років 2334,0 2456,0 2626,0
від 6 до 18 років 2910,0 3062,0 3274,0
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців
на дітей віком: максимальний
до 6 років 583,5 614,0 656,5
від 6 до 18 років 727,5 765,5 818,5
Державна соціальна допомога на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
на дітей віком: максимальний
до 6 років 2334 2456 2626
від 6 до 18 років 2910 3062 3274
від 18 до 23 років 2756 2900 3100

Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет на 2016 рік» установлено, що у 2016 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 1 330 гривень, з 1 травня – 1 399 гривень, з 1 грудня – 1 496 гривень, а для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

  • дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1 167 гривень, з 1 травня - 1 228 гривень, з 1 грудня -1 313 гривень;
  • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 1 455 гривень, з 1 травня - 1 531 гривня, з 1 грудня -1 637 гривень;
  • працездатних осіб: з 1 січня – 1 378 гривень, з 1 травня - 1 450 гривень, з 1 грудня -1 550 гривень;
  • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1 074 гривні; 1 травня - 1 130 гривень, з 1 грудня - 1 208 гривень;

Мінімальна заробітна плата становить: з 01.01.2016 - 1378,0 грн.; з 01.05.2016 - 1450,0 грн.; з 01.12.2016 - 1550,0 грн.

Статтею 46 Конституції України громадянам держави гарантовано право на соціальний захист. Відповідно до ст.7 Закону України «Про охорону праці» працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, мають право на пільгову пенсію, додаткову оплачувану відпустку, оплату праці в підвищеному розмірі, скорочення тривалості робочого часу, безкоштовне отримання лікувально-профілактичного харчування, інші пільги та компенсації, передбачені чинним законодавством. Соціальні гарантії за роботу у важких та шкідливих умовах праці надаються за результатами атестації робочих місць за умовами праці, порядок її проведення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству (організації), в строки передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

Для отримання консультацій та методичної допомоги з питань проведення атестації робочих місць за умовами праці необхідно звернутись до управління соціального захисту населення Сумської міської ради (вул. Харківська, буд.35, каб.212, т. 60-44-48).