001.jpg

Управління освіти і науки Сумської міської ради
Інформаційно-методичний центр
Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27,
м. Суми, Сумської області


Проект
«Мовне сміття навколо нас»


Підготували: учитель української мови та літератури Сумської ЗОШ №27 Лисенко Т.В.,
учениця 11-А класу Сумської ЗОШ №27
Гуріна Олена


Суми 2010

«Мовне сміття навколо нас»

Проект

Назва проекту «Мовне сміття навколо нас»
Вид проекту - за формою проведення: мультимедійна презентація;
- за тривалістю: середньої тривалості;
- за предметною галуззю: українська мова;
- за основною діяльністю: дослідницько-пошуковий, інформаційний;
- за кількістю учасників: парний «учитель-учень»; груповий.


Команда проекту

Керівник (ПІБ, посада) учитель української мови та літератури Сумської ЗОШ №27 Лисенко Т.В.
Член команди (ПІБ, клас) учениця 11-А класу Сумської ЗОШ №27 Гуріна Олена та п’ять дослідницьких міні-груп класу.
Панченко 
Сергій Михайлович
заступник міського голови, голова комісії
Шульчевська 
Світлана Єгорівна
32-67-73
головний спеціаліст управління освіти і науки Сумської міської ради, заступник голови комісії
Міщенко 
Світлана Миколаївна
начальник організаційного відділу Ковпаківської районної в місті Суми адміністрації, секретар комісії
Бондаренко 
Ольга Олегівна 
700-100
заступник начальника управління архітектури та містобудування Сумської міської ради
Верьовкін 
Сергій Васильович 
620-823
спеціаліст І категорії правового управління Сумської міської ради
Чабада 
Віктор Миколайович 
607-643
заступник головного редактора газети «Суми і сумчани»
Рибалко
Юрій Анатолійович
620-857
головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи Сумської міської ради
Стрижова 
Алла Вікторівна
610-618
заступник начальника управління підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради
Подус
Андрій Вікторович
326-583
начальник відділу по роботі з територіальної громадою Зарічної районної в м. Суми адміністрації
Таранець
Наталія Анатоліївна 
620-347
головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичної роботи Сумської міської ради
Цибульська 
Наталія Олексіївна 
770-118
начальник відділу культури та туризму Сумської міської ради
Шевченко
Олексій Григорович
голова Сумського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» (за згодою)
Артюх 
В’ячеслав Олексійович
член правління Сумського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» (за згодою)
Тищук 
Юрій Миколайович
член правління Сумського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» (за згодою)
Кондратенко
Юрій Миколайович
член правління міського товариства «Просвіта» (за згодою)
Шевченко
Ганна Євгенівна
заступник головного редактора газети «Ярмарок» (за згодою)

1. Міська комісія з питань контролю за дотриманням та впровадженням української мови в місті є консультативно-дорадчим органом при виконкомі міської ради, утворений з метою координації роботи щодо дотримання на території міста Суми вимог чинного законодавства про мови.
2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, Постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 №1546 «Про затвердження Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки», розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 14.01.04 №10 «Про затвердження обласної програми розвитку», а також цим Положенням.
3. Основними завданнями комісії з питань контролю за дотриманням та впровадженням української мови в місті є:
3.1. Зміцнення статусу української мови як державної.
3.2. Здійснення заходів щодо забезпечення в межах повноважень міської ради та виконкому виконання вимог мовного законодавства.
3.3. Об’єднання зусиль органів міської влади та місцевого самоврядування, спрямованих на всебічний розвиток і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя міста, створення умов для її вивчення і засвоєння мешканцями міста.
3.4. Забезпечення використання державної мови в діяльності міської ради та її виконавчого комітету, на підприємствах, установах та організаціях зв’язку, транспорту, освіти, торгівлі, охорони здоров’я, соціального захисту населення, інших установах та організаціях, що обслуговують населення.
3.5. Забезпечення права вільного розвитку, використання і захист мов національних меншин.
3.6. Сприяння всебічному висвітленню в засобах масової інформації стану виконання державних документів про мови.
3.7. Запобігання порушенню чинного законодавства про мови в топоніміці міста, при оформленні рекламних оголошень, плакатів, афіш.
4. Комісія з питань контролю за дотриманням та впровадженням української мови в місті має право:
4.1. Заслуховувати на своїх засіданнях інформації керівників установ, організацій, відділів та управлінь виконкому з питань їх діяльності щодо дотримання вимог мовного законодавства.
4.2. Входити до державних органів, а також до керівників громадських організацій з відповідними пропозиціями, які стосуються питань мовного законодавства.
4.3. Отримувати в установленому порядку від державних, громадських організацій інформацію, що відноситься до компетенції комісії.
4.4. Залучати до роботи на громадських засадах фахівців з питань, що відносяться до компетенції комісії.
4.5. Приймати звернення до громадськості з питань забезпечення виконання закону про мови.
4.6. Вносити на розгляд виконкому та сесії міської ради пропозиції щодо усунення порушень вимог мовного законодавства.
5. Комісія з питань контролю за дотриманням та впровадженням української мови в місті діє у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням міського голови. Головою комісії призначається заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Голова комісії у разі потреби може вносити зміни до персонального складу комісії.
6. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться за необхідністю, але не рідше як один раз у квартал. Засідання комісії вважається правочинним, якщо в ньому бере участь не менше половини її складу.
7. Комісія з питань контролю за дотриманням та впровадженням української мови в місті здійснює свою діяльність згідно з річними планами, які затверджуються її головою.
8. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість її членів, присутніх на засіданні. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою (заступником голови) і секретарем комісії.
9. Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, мають рекомендаційний характер і повинні враховуватися у діяльності відділів та управлінь виконкому, підприємств і організацій міста.
10. Членам комісії видається відповідного зразка документ.

З метою реалізації державної мовної політики та утвердження державного статусу української мови у місті Суми працює комісія з питань контролю за дотриманням та впровадженням української мови, створена відповідно до розпорядження міського голови від 16.10.07 №848-Р «Про міську комісію з питань контролю за дотриманням та впровадженням української мови в місті».

На розгляд комісії виносяться питання виконання вимог чинного законодавства щодо функціонування української мови в закладах культури міста, під час мистецьких та культурних заходів, використання державної мови в засобах масової інформації, рекламі, видавничій сфері, розвитку мовленнєвої компетенції молоді, стану дотримання мовного законодавства в закладах освіти міста.

У місті приведена у відповідність до мовного законодавства та національного складу населення мережа навчальних закладів. У 2011-2012 навчальному році у місті функціонує 38 навчальних закладів з українською мовою навчання. Для задоволення потреб національних меншин організовано роботу 6 навчальних закладів з російською мовою навчання (ЗОШ № 18,ССШ №30, Олександрівська гімназія, приватна гімназія «Просперітас», навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний заклад «Казка», приватний загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів «Свято-Миколаївська школа»). 

ЗОШ № 6 працює у двомовному режимі. Усього українською мовою навчається 21697 учнів, що становить 92% від загальної кількості дітей. 

У засобах масової інформації висвітлюються питання розвитку і функціонування української мови. На шпальтах газети «Суми і сумчани», офіційному сайті Сумської міської ради систематично розміщуються матеріали про проведення в місті конкурсів, фестивалів, конференцій та інших заходів з даної тематики.

Усі міські культурно-мистецькі заходи проводяться виключно державною мовою. У 2011 році у місті відбулися фестиваль народної творчості «Сумські зорі», пісенний фестиваль «Оспівую тебе, чарівне місто», традиційний фестиваль дитячої творчості «Зоряна надія». Такі заходи, як День міста, «Сумська масляна», Новорічні і Різдвяні свята популяризують народні традиції, звичаї рідного краю. На проведення мистецьких конкурсів, фестивалів та інших заходів протягом 2011 року виділено з міського бюджету 1062,5 тис. грн.

Бібліотеками міської центральної бібліотечної системи ведеться велика планова робота щодо популяризації рідної мови, традицій та культурної спадщини українського народу. З нагоди Дня української писемності і мови проведені конкурси, літературні свята «Барви рідного слова», «Краса і сила українського слова».

З метою поглиблення знань з української мови управління освіти і науки організовує участь педагогічних працівників у навчанні на курсах при обласному інституті підвищення кваліфікації.

Бібліотечні фонди міської централізованої бібліотечної системи у 2011 році поповнилися кращими творами національної та світової художньої літератури, довідковими, науково-популярними виданнями з різних галузей знань. З метою поповнення фондів бібліотечної системи з міського бюджету виділено 80 тис. грн. на придбання книжкової продукції.

Сумською міською централізованою бібліотечною системою у 2011 році оформлено передплату на україномовні періодичні видання на суму 160 тис. грн. Усього бібліотеки міста отримують 304 найменування газет та журналів українською мовою, серед яких: «Літературна Україна», «Дивослово», «Український тиждень», «Український історичний журнал», «Сучасність», «Дніпро», «Пам’ятки України: історія та культура», «Київська старовина».

ПОЛОЖЕННЯ
про міський конкурс "Мови чиста криниця"

I. Загальні положення

1.1. Міський конкурс "Мови чиста криниця" (далі - Конкурс) проводиттиметься з 10 лютого до 30 березня 2012року.
1.2. У Конкурсі можуть брати участь учні 3-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі - учасники Конкурсу). Участь у конкурсі може бути як індивідуальною, так і командною.

 


II. Мета Конкурсу

Метою Конкурсу є сприяння утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання в молодого покоління українців поваги до мови, прагнення свідомого дотримання чистоти української мови в побуті та повсякденному житті.

Про українську мову в закладах освіти

Загально відомо, що мова є не тільки найважливішим засобом спілкування, а й визначальною ознакою держави, безцінною й невичерпною скарбницею культурного надбання народу. Тому в навчальних закладах міста приділяється особлива увага вивченню української мови, утвердженню її державного статусу.

Сьогодні актуальним є питання підвищення мовної освіти школярів, тому на уроках української мови на основі теоретичних знань учителі розвивають в учнів практичну мовнокомунікативну компетенцію, формують особистість, яка б відзначалася свідомим ставленням до мови, мовленнєвою активністю, високою культурою спілкування. Педагоги використовують інноваційні технології навчання, що сприяє підвищенню інтересу учнів до вивчення предмета. 

Граматичне сміттяБезграмотність зовнішньої реклами поступово стає нормою. І сумчани поступово звикають до помилок, рекламні ляпи поступово приїдаються й стають мало не новим правилом. У нашому місті, яке, безперечно, буде краще, безмежний простір для буйної фантазії «русько-украйонських» креативщиків. У нас, виявляється, є вулиця Веретинівська й проспект Шевченко. Дзержинське відділення одного з банків на вже три роки як вулиці Троїцькій, очевидно, свято береже пам’ять про Фелікса Едмундовича. В центрі міста продається «пица» і «горячі пиріжки», які запропонує запити пивом «хмільний боченок». І зауважу, що на все це – «самі низькі ціни», «оторочка платежу», і, крім того, можливий «наловий і безналовий розрахунок». Ну просто «вишуканий смак срібного віку»! Для тих, хто втомився – мінеральної водиці в санаторії «дзюрчить криниця». А хто зможе пояснити це граматичне свавілля й виправити помилки (з допомогою 3G-інтернету) - тому «ЗАЧОТ». Що воно таке – незрозуміло, бо українською – залік, російською – зачёт…

Увесь цей граматичний бруд має ще один бік: він формує недбалість у відношенні до мови. Не лише у побутовому спілкуванні, а й у професійному. Поступово знижується авторитет професійних мовних продуктів, зникають еталони, на які можна рівнятися. Якщо безграмотність дозволяють собі автори шкільних підручників, диктори державних теле-і радіоканалів, відомі діячі культури, то що ж вимагати від нас, суржикомовних? Власне, це питання не пріоритету української чи російської мови, не цензури, а – культури. Такі помилки – як мутовані гени, поступово руйнують. Покоління, яке вже пише на стіні під’їзду: «Віктория, ти лудша».

Анна Коршунова

Вислови про мову

 

Знищити нашу мову неможливо – це те саме, що запломбувати Ніагару

Лесь Танюк

Мова зникає не тому, що її не вчать інші, а тому, що нею не говорять ті, хто її знає

Х.Арце

“Ти лиш храм збудуй, а люди в нього прийдуть”

 Ліна Костенко