006.jpg

За січень–березень 2013р. підприємствами м.Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 1874,4 млн.грн.

За січень–квітень 2013р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 85,8 млн.грн., що становить 56,5% загального обсягу будівництва.

У січні–березні 2013р. прийнято в експлуатацію 15,1 тис.м2 загальної площі житла (з урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 24.06.2011р. №91), що на 15,5% менше, ніж за відповідний період попереднього року.

За січень-лютий 2013р. підприємствами м. Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 1165,4 млн. грн.

Протягом 2012р. інноваційну діяльність здійснювали 20 (у 2011р. – 17) промислових підприємств обласного центру або 34,5% (у 2011р. – 29,3%) загальної кількості обстежених, що в 1,9 раза вище середньообласного показника.

На технологічні інновації ними було витрачено 153793,0 тис.грн., що на 12,8% менше, ніж у 2011р.

За цей період підприємства Сум виконали будівельних робіт на суму 39,1 млн. грн.

У січні підприємствами міста реалізували промислової продукції (товарів, послуг) на суму 553,9 млн. грн.

За січень-лютий підприємства транспорту перевезли 361,9 тис. т вантажів та виконали вантажообіг в обсязі 567,7 млн. ткм, що становило 92% та 77% до січня-лютого 2012 р.

За 2012р. підприємствами м. Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 10006,0 млн.грн.

У січні 2013р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 18,0 млн.грн.

За 2012р. в обласному центрі прийнято в експлуатацію 111,0 тис.м2 загальної площі житла (з урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 24.06.2011р. №91), що на 22,7% більше, ніж за 2011р.

За січень–листопад 2012р. підприємствами м.Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 8671,9 млн.грн.

У 2012р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 397,0 млн.грн., що у порівнянних цінах становить 91,9% до обсягів 2011р.

За 2012р. підприємствами транспорту перевезено 2937,6 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 5024,2 млн.ткм, що відповідно на 31,8% та 11,7% більше 2011р.

Послугами пасажирського транспорту у 2012р. скористалися 58924,8 тис. пасажирів, пасажирська роботавиконана в обсязі 1396,4 млн.пас.км, що становить відповідно 86,1% та 83,7% проти 2011р.

За січень–жовтень 2012р. підприємствами м.Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 7835,6 млн.грн.

У січні–листопаді 2012р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 351,3 млн.грн., що у порівнянних цінах становить 95,0% до обсягів відповідного періоду попереднього року.

За січень–листопад 2012р. підприємствами транспорту перевезено 2680,0 тис.т вантажів та виконановантажооборот в обсязі 4654,5 млн.ткм, що відповідно на 32,3% та 14,8% більше січня–листопада 2011р.

Послугами пасажирського транспорту у січні–листопаді 2012р. скористалися 54274,5 тис. пасажирів, пасажирська робота виконана в обсязі 1307,1 млн.пас.км, що становить відповідно 85,9% та 85,3% січня–листопада 2011р.

За січень–вересень 2012р. підприємствами м. Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 6896,8 млн. грн.

У січні–жовтні 2012р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 302,3 млн. грн., що у порівнянних цінах становить 95,5% до обсягів відповідного періоду попереднього року.

У січні–вересні 2012р. в обласному центрі прийнято (введено) в експлуатацію 57,4 тис.м2 загальної площі житла,з урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 24.06.2011р. №91), що в 2,1 раза більше, ніж за відповідний період попереднього року.

За січень–жовтень 2012р. підприємствами транспорту перевезено 2401,7 тис.т вантажів та виконано вантажооборотв обсязі 4243,1 млн.ткм, що відповідно на 35,5% та 16,2% більше січня–жовтня 2011р.

За січень–серпень 2012р. підприємствами м.Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 6251,8 млн.грн.

У січні–вересні 2012р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 261,8 млн.грн., що у порівнянних цінах становить 99,5% до обсягів відповідного періоду попереднього року.

За січень–вересень 2012р. підприємствами транспорту перевезено 2092,4 тис.т вантажів та виконановантажооборот в обсязі 3795,3 млн.ткм, що відповідно на 38,5% та 13,5% більше січня–вересня 2011р.

Послугами пасажирського транспорту у січні–вересні 2012р. скористалися 44080,6 тис. пасажирів, пасажирська робота виконана в обсязі 1113,6 млн.пас.км, що становить відповідно 80,0% та 87,1% січня–вересня 2011р.

За січень–липень 2012р. підприємствами м.Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 5503,7 млн.грн.

У структурі реалізації найбільша частка припадає на продукцію підприємств машинобудування (41,8%), хімічної та нафтохімічної промисловості (29,4%), з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (11,9%), металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (9,1%).

У січні–серпні 2012р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 213,2 млн.грн., що у порівнянних цінах становить 97,4% до обсягів відповідного періоду попереднього року.

За січень–серпень 2012р. підприємствами транспорту перевезено 1833,8 тис.т вантажів та виконано вантажооборотв обсязі 3407,5 млн.ткм, що відповідно на 44,8% та 11,8% більше січня–серпня 2011р.

За січень–червень 2012р. підприємствами м.Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 4745,8 млн.грн.

У структурі реалізації найбільша частка припадає на продукцію підприємств машинобудування (43,6%), хімічної та нафтохімічної промисловості (27,0%), з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (12,9%), металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (8,7%).

У січні–липні 2012р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 170,0 млн.грн, що у порівнянних цінах становить 93,4% до обсягів будівництва відповідного періоду попереднього року.

У січні–червні 2012р. в обласному центрі прийнято (введено) в експлуатацію 36,6 тис.м2 загальної площі житла, що на 93,5% більше, ніж за відповідний період попереднього року.