007.jpg

За січень–серпень 2012р. підприємствами м.Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 6251,8 млн.грн.

У січні–вересні 2012р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 261,8 млн.грн., що у порівнянних цінах становить 99,5% до обсягів відповідного періоду попереднього року.

За січень–вересень 2012р. підприємствами транспорту перевезено 2092,4 тис.т вантажів та виконановантажооборот в обсязі 3795,3 млн.ткм, що відповідно на 38,5% та 13,5% більше січня–вересня 2011р.

Послугами пасажирського транспорту у січні–вересні 2012р. скористалися 44080,6 тис. пасажирів, пасажирська робота виконана в обсязі 1113,6 млн.пас.км, що становить відповідно 80,0% та 87,1% січня–вересня 2011р.

За січень–липень 2012р. підприємствами м.Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 5503,7 млн.грн.

У структурі реалізації найбільша частка припадає на продукцію підприємств машинобудування (41,8%), хімічної та нафтохімічної промисловості (29,4%), з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (11,9%), металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (9,1%).

У січні–серпні 2012р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 213,2 млн.грн., що у порівнянних цінах становить 97,4% до обсягів відповідного періоду попереднього року.

За січень–серпень 2012р. підприємствами транспорту перевезено 1833,8 тис.т вантажів та виконано вантажооборотв обсязі 3407,5 млн.ткм, що відповідно на 44,8% та 11,8% більше січня–серпня 2011р.

За січень–червень 2012р. підприємствами м.Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 4745,8 млн.грн.

У структурі реалізації найбільша частка припадає на продукцію підприємств машинобудування (43,6%), хімічної та нафтохімічної промисловості (27,0%), з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (12,9%), металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (8,7%).

У січні–липні 2012р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 170,0 млн.грн, що у порівнянних цінах становить 93,4% до обсягів будівництва відповідного періоду попереднього року.

У січні–червні 2012р. в обласному центрі прийнято (введено) в експлуатацію 36,6 тис.м2 загальної площі житла, що на 93,5% більше, ніж за відповідний період попереднього року.

За січень–травень 2012р. підприємствами м.Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 4081,2 млн.грн.

У січні–червні 2012р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 138,1 млн.грн. Порівняно з січнем–червнем 2011р. обсяги будівництва зменшились на 7,5%.

За січень–червень 2012р. підприємствами транспорту перевезено 1399,1 тис.т вантажів та виконано вантажооборотв обсязі 2510,7 млн.ткм, що відповідно на 52,3% та 5,6% більше січня–червня 2011р.

Послугами пасажирського транспорту у січні–червні 2012р. скористалися 30168,2 тис. пасажирів, що становило 79,6% до січня–червня 2011р. Пасажирооборот склав 799,4 млн.пас.км, що становить 100,0% обсягів січня–червня 2011р.

За січень–квітень 2012р. підприємствами м.Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 3149,6 млн.грн.

У січні–травні 2012р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 106,0 млн.грн. Порівняно з відповідним періодом попереднього року обсяги будівництва зменшились на 7,2%.

За січень–травень 2012р. підприємствами транспорту перевезено 1157,1 тис.т вантажів та виконано вантажооборотв обсязі 2022,7 млн.ткм, що відповідно на 47,8% та 1,5% більше січня–травня 2011р.

Послугами пасажирського транспорту у січні–травні 2012р. скористалися 25490,6 тис. пасажирів, що становило 79,6% до січня–травня 2011р. Пасажирооборот склав 642,3 млн.пас.км, що на 3,6% більше обсягів січня–травня 2011р.

За січень–березень 2012р. підприємствами м.Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 2384,7 млн.грн.

У січні–квітні 2012р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 74,5 млн.грн. Порівняно з січнем–квітнем 2011р. обсяги будівництва зменшились на 17,8%.

У січні–березні 2012р. в обласному центрі введено в експлуатацію 17,9 тис.м2 загальної площі житла, що у 2,6 раза більше, ніж за відповідний період попереднього року.

За січень–квітень 2012р. підприємствами транспорту перевезено 899,4 тис.т вантажів, що на 48,0% більше січня–квітня 2011р. та виконано вантажооборот в обсязі 1582,5 млн.ткм, що становило 99,2% січня–квітня 2011р.

За січень–лютий 2012р. підприємствами м.Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 1431,3 млн.грн.

Протягом 2011р. інноваційну діяльність здійснювали 17 промислових підприємств обласного центру, або 29,3% загальної кількості обстежених, що в 1,7 раза вище середньообласного показника. На технологічні інновації ними було витрачено 176,4 млн.грн., що на 13,7% менше, ніж у 2010р.

Витрати на інновації підприємств м.Суми становили 42,4% (проти 93,6% у 2010р.) їх загального обсягу по області. Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності у 2011р. залишались власні кошти підприємств – 176,1 млн.грн. або 99,8% загальної суми витрат на інновації.

Повідомлення Головного управління статистики у Сумській області

За січень 2012р. підприємствами м.Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 608,0 млн.грн.

У січні–лютому 2012р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 29,1 млн.грн. Порівняно з січнем–лютим 2011р. обсяги будівництва зменшились на 22,6%.

За січень–лютий 2012р. підприємствами транспорту перевезено 393,4 тис.т вантажів, що у 1,6 раза більше січня–лютого 2011р. Обсяг виконаного вантажообороту склав 736,9 млн.ткм, що становило 98,5% до січня–лютого 2011р.

Повідомлення Головного управління статистики у Сумській області

За 2011р. підприємствами м.Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 8747,7 млн.грн.

У січні 2012р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 12,4 млн.грн. Порівняно з січнем 2011р. обсяги будівництва зменшились на 29,6%.

За 2011р. в обласному центрі введено в експлуатацію 90,5 тис.м2 загальної площі житла, що на 2,0% менше, ніж за 2010р.

За січень 2012р. підприємствами транспорту перевезено 192,0 тис.т вантажів, що становило 174,4% до січня 2011р.Вантажооборот збільшився на 2% і склав 378,0 млн.ткм.

Повідомлення Головного управління статистики у Сумській області

У 2011р. підприємствами м.Суми продовжувалось нарощування виробництва окремих видів промислової продукції.

За січень–листопад 2011р. підприємствами м.Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 7888,2 млн.грн.

За 2011р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 349,2 млн.грн. Порівняно з 2010р. обсяги будівництва зменшились на 4,7%.

За 2011р. підприємствами транспорту перевезено 2228,9 тис.т вантажів, що становило 102,4% до 2010р. Вантажооборот збільшився на 6,7% і склав 4497,4 млн.ткм.