0012.jpg

Найбільш ефективним засобом регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працюючих, роботодавців та уповноважених ними органів залишається колективний договір. Розробляють і укладають колективний договір з урахуванням вимог Кодексу законів про працю України, Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про відпустки» та галузевих нормативно-правових актів.

Підприємства незалежно від форм власності або ФОП, які використовують найману працю, мають витрачати на охорону праці не менш ніж 0,5% фонду оплати праці за попередній рік (ст. 19 Закону України "Про охорону праці").

За крок до трагедії: типові порушення під час виконання земляних робіт та спорудження об’єктів

Без захисних огорож, касок, сигнальних жилетів, інших засобів індивідуального та колективного захисту, виконувати роботи на висоті небезпечно для життя та здоров’я працівників і довколишніх. Проте так думають не всі.

Випадки нехтування вимогами безпеки трапляються часто, тому ми продовжуємо застерігати від таких дій як виконавців, так і керівників робіт, роботодавців. Останні несуть персональну відповідальність за забезпечення на робочих місцях додержання встановлених правил і норм безпеки (ст. 13 Закону України "Про охорону праці").

Заява-розрахунок для надання допомоги за листками непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання, а також деяких виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України з 01 жовтня 2018 року може бути подана страхувальником (роботодавцем) у електронному вигляді. Відповідне положення затверджено постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 12.

З 1 жовтня 2018 року набуває чинності система інформування роботодавцями про здійснення виплат застрахованим особам.

У середу, 22 серпня 2018 року під головуванням заступника міського голови Альони ДМІТРЄВСКОЙ відбулося планове засідання міської комісії з питань забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, реалізації державної політики щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

Колективний договір – це нормативно-правовий договір, що укладається між трудовим колективом підприємства та роботодавцем з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів обох сторін. Розробляють і укладають колективний з урахуванням вимог Кодексу законів про працю України, Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про відпустки» та галузевих нормативно-правових актів.

У середу, 30 травня 2018 року під головуванням заступника міського голови Альони ДМІТРЄВСКОЇ відбулося засідання міської комісії з питань забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, реалізації державної політики щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Цього разу у засіданні комісії взяли участь і представники робочої групи обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

У квітні 2017 р. набрали чинності Зміни до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Усунуто обмеження в організації навчання, скасована обов’язкова видача посвідчень, усім посадовим особам дозволено навчатися на інших підприємствах та вільно обирати суб’єкт господарювання, який надаватиме таку послугу.

Заробітна плата – це винагорода за працю, яка в обов’язковому порядку має бути виплачена, а своєчасність її одержання – конституційне право громадянина, яке захищається законом.

Кодекс законів про працю закріплює основні права працівників. Серед них – право на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру. Стаття 43 Конституції України, в свою чергу, закріплює право саме на своєчасне одержання винагороди за працю, яке захищається законом.