004.jpg

З 1 жовтня 2018 року набуває чинності система інформування роботодавцями про здійснення виплат застрахованим особам.

У середу, 22 серпня 2018 року під головуванням заступника міського голови Альони ДМІТРЄВСКОЙ відбулося планове засідання міської комісії з питань забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, реалізації державної політики щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

Колективний договір – це нормативно-правовий договір, що укладається між трудовим колективом підприємства та роботодавцем з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів обох сторін. Розробляють і укладають колективний з урахуванням вимог Кодексу законів про працю України, Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про відпустки» та галузевих нормативно-правових актів.

У середу, 30 травня 2018 року під головуванням заступника міського голови Альони ДМІТРЄВСКОЇ відбулося засідання міської комісії з питань забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, реалізації державної політики щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Цього разу у засіданні комісії взяли участь і представники робочої групи обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

У квітні 2017 р. набрали чинності Зміни до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Усунуто обмеження в організації навчання, скасована обов’язкова видача посвідчень, усім посадовим особам дозволено навчатися на інших підприємствах та вільно обирати суб’єкт господарювання, який надаватиме таку послугу.

Заробітна плата – це винагорода за працю, яка в обов’язковому порядку має бути виплачена, а своєчасність її одержання – конституційне право громадянина, яке захищається законом.

Кодекс законів про працю закріплює основні права працівників. Серед них – право на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру. Стаття 43 Конституції України, в свою чергу, закріплює право саме на своєчасне одержання винагороди за працю, яке захищається законом.

Найбільш ефективним заходом регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працюючих, роботодавців та уповноважених ними органів залишається колективний договір, де встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо організації виробництва, праці, відпочинку, продуктивної зайнятості, нормування, оплати, умов та охорони праці, а також додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

Соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та несприятливими умовами праці, являється важливою складовою соціальної політики держави.

Відповідно до чинного законодавства України атестація робочих місць за умовами праці це сукупність заходів, які мають за мету комплексну оцінку кожного робочого місця на відповідність Системі стандартів безпеки праці, технічному і організаційному рівням. Це забезпечує поліпшення стану безпеки виробництва, якості продукції і головне, передбачає урегулювання відносин між роботодавцем та працюючим населенням в галузі безпечних і здорових умов праці.

Атестація робочих місць за умовами працi проводиться на підприємствах i в організаціях незалежно від форми власності і господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, устаткування, прилади, сировина та матеріали є потенційними шкідливими та небезпечними виробничими факторами, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також їх нащадків як зараз, так i в майбутньому.

Колективний договір – це нормативно – правовий договір, що укладається між трудовим колективом підприємства та роботодавцем з метою регулювання виробничих, трудових і соціально – економічних відносин і узгодження інтересів обох сторін підприємства, організації, установи.