003.jpg

Цим Порядком визначається механізм відшкодування витрат на копіювання, сканування (цифрове копіювання) або друк документів, що надаються за запитами на інформацію відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Рішення