005.jpg

Порядок денний засідання постійної комісії 9 грудня 2021 року був затверджений із 206 питань. Основну увагу при розгляді питань порядку денного депутати приділили питанню про надання Державному підприємству «Сумське лісове господарство» дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення лісового господарства.

Постійною комісією відмовлено Мартиненку Володимиру Євгеновичу в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: м. Суми, вул. Берегова, орієнтовною площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки вимогам чинних нормативно-правових актів та містобудівній документації, а саме:
- фактичним потраплянням земельної ділянки у межі території міського парку ім. І. Кожедуба, затверджені рішенням Сумської міської ради від 25.02.2009 № 2414-МР «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки міського парку ім. І. Кожедуба», якою встановлено, що земельна ділянка міського парку ім. І. Кожедуба є землями рекреаційного призначення, де розміщення ділянок для індивідуальної житлової забудови не передбачено;
- невідповідністю Схемі інженерно-будівельної оцінки території у складі генерального плану м. Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 19.12.2012 № 1943-МР, земельна ділянка знаходиться на території підтоплення з відмітками грунтових вод менше 2,5 м від поверхні, де розміщення нової ділянки для індивідуального житлового будівництва неможливе;
- пункту 7.4 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 № 173, згідно з яким розвиток населених пунктів при невирішених питаннях інженерного забезпечення забороняється;
- Історико-архітектурному опорному плану м. Суми, який є невід’ємною частиною Проекту внесення змін до генерального плану м. Суми, згідно з яким земельна ділянка знаходиться в зоні охоронюваного ландшафту, режим якого забороняє будівництво капітальних будівель.

Одноголосно погоджене питання відмови Красножону Віктору Олександровичу в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: м. Суми, по вул. Січова (згідно з наданим графічним матеріалом), орієнтовною площею 0,0700 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки Плану зонування території міста Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 06.03.2013 № 2180-МР та пункту 15.3 Державних будівельних норм України Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.04.2019 № 104, оскільки земельна ділянка потрапляє на вільну територію, яка передбачена для формування вуличної мережі як проїзд з поворотним майданчиком для автотранспорту, в тому числі службового (пожежного, комунального), прокладання та розміщення необхідних підземних інженерних комунікацій та об’єктів інженерної інфраструктури, де розміщення садибної житлової забудови не передбачено.

Постійною комісією відмовлено Федоренку Івану Ігоровичу в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої за межами населених пунктів, на території Сумської міської територіальної громади (Великочернеччинський старостинський округ), орієнтовною площею 2,0000 га, у зв’язку з тим, що запитувана у зверненні земельна ділянка належить на праві приватної власності іншій особі.

Депутатами погоджене питання надання Заїці Петру Костянтиновичу дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки за адресою: м. Суми, на території колишнього садівничого кооперативу «Олдиш-86», земельна ділянка № 49, орієнтовною площею до 0,0600 га для індивідуального садівництва.

Одноголосно погоджене питання затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, змінено її цільове призначення із земель сільськогосподарського призначення «для індивідуального садівництва» на землі житлової та громадської забудови «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» за адресою: м. Суми, обслуговуючий кооператив садівників «Монтажник», кадастровий номер 5910136600:07:028:0033, площею 0,0484 га, яка перебуває в приватній власності Пономаренко Олени Вікторівни майно про реєстрацію права власності № 274754617 від 14.09.2021, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 132715759101.

Загалом на засіданні постійної комісії 09.12.2021 року депутатами було розглянуто понад 50 питань порядку денного.