0012.jpg

Документу надано статус "Конфіденційний" згідно статей 11, 21 Закону України "Про інформацію" та він не підлягає оприлюдненню, бо містить конфіденційну інформацію (інформацію про особу).

Збирання, зберігання, використання та поширення інформації про особу, без її попередньої згоди, крім випадків, визначених законом, забороняється. (офіційне тлумачення див. в Рішенні Конституційного Суду України N 5-зп від 30.10.97).