007.jpg

Робота з розгляду звернень громадян, організації особистого прийому у виконавчих органах міської ради здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпоряджень голови облдержадміністрації та рішень виконавчого комітету міської ради з даного питання.

З метою поліпшення умов реалізації конституційного права громадян на звернення постійно забезпечується кваліфікований та своєчасний розгляд письмових звернень, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян, надання відповідей у встановлені чинним законодавством терміни.

За 2013 рiк до Сумської міської ради надійшло 3652 звернення громадян, що на 2428 звернень (або на 40%) менше, ніж у 2012 році.

  • 284 або 8 % - становлять звернення отримані на особистих прийомах керівництва.
  • 3368 або 92 % - становлять письмові звернення.

Усі звернення громадян вміщують 3885 питань різної тематики.

Категорії питань, з якими найчастіше звертаються громадяни міста за аналізований період порівняно з 2012 роком майже не змінились.

Як і впродовж останніх років, у зверненнях мешканців міста найчастіше постають проблеми житлово-комунальної сфери, кількість їх склала 2142 (55% від загальної кількості звернень). В порівнянні з 2012 роком це на 925 звернень менше.

Найчастіше порушувалися питання обслуговування житлових будинків, ремонту та утримання доріг і тротуарів, благоустрою прибудинкових територій, тарифів на житлово-комунальні послуги.

Вирішити їх через недостатність коштів позитивно і відразу не завжди було можливо, тому терміни виконання таких звернень продовжувалися та вони включалися до плану роботи на наступний період. У той же час міською владою було задоволено значну кількість скарг з питань житлово-комунального господарства, їх відсоток складає 40% від загальної кількості.

Актуальними для мешканців мiста залишаються питання соціальної сфери. В 2013 роцi таких звернень надiшло 355 (9% від загальної кількості). Здебільшого це питання надання матеріальної допомоги або отримання різних видів соціальної допомоги. З даним питанням здебільшого звертаються найменш захищені категорії населення, зокрема інваліди, пенсіонери, ветерани війни та праці, які потребують особливої уваги з боку органів влади щодо задоволення їх повсякденних запитів та життєвих проблем.

Значно зменшилась кількість звернень з питань архітектури та будівництва. Так за 2012 рік таких звернень надійшло 835, а за звітний період – 260.

Зменшилась кількість звернень з питань земельних відносин з 329 за 2012 рік до 192 за 2013 рік. В основному це питання надання земельних ділянок.

Майже вдвічі зменшилась кількість питань щодо поліпшення житлових умов з 329 - за 2012 рік до 168 - за 2013 рік.

Зменшилась також кількість звернень з питань транспорту та зв’язку, охорони здоров’я.

Аналіз роботи зі зверненнями громадян свідчить, що повторних звернень за звітний період не надходило, тоді як загальна кількість колективних звернень за 2013 рік склала 283, що в порівнянні з 2012 роком на 209 звернень менше. Кількість підписів громадян під колективними зверненнями становить 3947.

Структурними підрозділами Сумської міської ради за звітний період розглянуто 446 звернень (12 % від загальної кількості), що надійшли з обласної державної адміністрації, це на 151 звернення або 34 % менше, ніж за 2012 рік.

На особливому контролі знаходяться звернення, які надійшли з Верховної Ради України, Адміністрації Президента та Кабінету Міністрів України, проводиться моніторинг результативності розгляду цих звернень.

Так, за 2013 рiк таких звернень надійшло 62, з них 15 (21%) вирішено позитивно, на інші надані роз’яснення згідно з вимогами чинного законодавства.

З метою поглибленого вивчення та вирішення існуючих проблем мешканців міста вiдповiдно до затвердженого графіку керівництвом мiської ради ведеться прийом громадян з особистих питань. За звітний період було проведено 163 прийоми. У 2013 році на особистий прийом до міського голови та його заступників звернулось 372 мешканці міста. Всього громадянами було порушено 320 питань, з них 98 - вирішено позитивно, що становить 31 %.

Працівники сектору по роботі зі зверненням громадян щоденно ведуть консультативний прийом.

Управління документообігу та технічного забезпечення через місцеві аудіовізуальні та друковані засоби масової інформації постійно інформує територіальну громаду міста про порядок прийому громадян керівниками органів влади.

Досить важливою у вирішенні актуальних питань мешканців є он-лайн приймальня міського голови. Звернення громадян через «електронну» приймальню є досить зручним для мешканців міста, так як громадяни мають можливість звернутись до міського голови з особистих питань в будь-який зручний для них час.

Щодня міський голова особисто розглядає звернення, які надійшли до он-лайн приймальні, та надає відповіді заявникам, що значно спрощує процедуру звернення і забезпечує швидке реагування на ті чи інші питання, порушені мешканцями міста. Звернення, які потребують додаткового вивчення та вирішення перебувають на контролі, по них даються доручення відповідним структурним підрозділам міської ради.

За звітний період через он-лайн приймальню до міського голови надійшло 689 звернення, позитивно вирішено 231 звернення (або 34%).

Звернення жінок, яким присвоєне почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу міський голова розглядає особисто. За звітний період таких звернень надійшло 16, з них 6 - вирішено позитивно.

На звернення інваліда Великої Вітчизняної війни Черненко А.Г. (просп. Шевченко, 18, кв. 14) з питання проведення ремонту даху в жовтні 2013 року було виконано частковий ремонт парапетів, внаслідок чого протікання усунуте.

Звертається особлива увага на звернення від найменш захищених категорій населення, зокрема інвалідів, пенсіонерів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС. За 2013 рік від даної категорії громадян надійшло 311 звернень. Ця категорія громадян найчастіше звертається з питаннями збільшення розміру пенсій, призначення субсидій на оплату комунальних послуг, надання допомоги в проведенні лікування, придбання ліків, забезпечення житлом тощо.

Забезпечується уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди та інші непрацездатні особи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

В 2013 роцi 164 громадянам міста, які опинились в складних життєвих обставинах, надано матеріальну допомогу на суму 116500 грн.

Окремі питання, порушені у зверненнях мешканців міста, вирішити через недостатність коштів позитивно і відразу, на жаль, не було можливості, тому вони включені до плану роботи на наступний період та перебувають на довгостроковому контролі. Так, станом на 01.01.2014 на розгляді перебуває 1132 звернення.

Порушення термінів розгляду звернень, визначених чинним законодавством, структурні підрозділи Сумської міської ради не допустили. Проте потребує покращення якість розгляду звернень громадян та відповідей на них. Спостерігаються випадки відсутності вичерпної, аргументованої відповіді. Такі відповіді, як правило, повертаються міським головою та його заступниками на доопрацювання.

При розгляді питання матеріального заохочення працівників заступником міського голови, керуючим справами виконавчого комітету Сумської міської ради, керівниками структурних підрозділів щомісячно враховується якість і своєчасність розгляду звернень громадян.

Так, у листопаді 2013 року начальнику відділу житлового господарства було зменшено розмір премії за неналежний розгляд звернень громадян.

Слід зазначити, що працівниками сектору по роботі зі зверненнями громадян відділу документообігу управління проводяться вибіркові перевірки вирішення проблем, порушених у зверненнях мешканців міста.

При вибірковій перевірці достовірності наданих відповідей встановлено, що всі питання, порушені у зверненнях дійсно були вирішені структурними підрозділами міської ради та комунальними службами міста, надані відповіді відповідають дійсності.

Щоквартально проводиться аналіз роботи зі зверненнями громадян та вживаються відповідні заходи реагування для вирішення нагальних потреб мешканців міста. Інформація про розгляд звернень громадян структурними підрозділамиСумської міської ради щоквартально розміщується на офіційному сайті міської ради.

У напрямку вдосконалення роботи зі зверненнями громадян та підвищення ефективності їх розгляду в січні 2012 року було проведено навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування з питання «Про стан виконання структурними підрозділами Сумської міської ради Закону України «Про звернення громадян».

Крім того, стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах міської обговорювався на апаратній нараді при міському голові у серпнi 2013 року.

Підсумки роботи із зверненнями громадян за 2013 рік свідчать, що відповідна робота залишається пріоритетним напрямком у діяльності виконавчих органів Сумської міської ради, проте потребує підвищення її ефективності. Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення реалізації і гарантування конституційного права громадян на звернення в 2014 році необхідно вжити додаткових заходів з підвищення результативності розгляду звернень, налагодження зворотного зв’язку з громадянами.