0012.jpg

З 11 липня змінився Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 250.

Якщо в родині є безробітна особа, яка перебувала на обліку в центрі зайнятості, але її знято з реєстрації з причин, передбачених Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №198 (198-2013-п) (крім припинення реєстрації у разі працевлаштування самостійно), а саме:
- встановлення факту подання особою недостовірних даних та документів, на підставі яких прийнято рішення про надання їй статусу безробітного, призначення виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг, що мав місце протягом періоду реєстрації;
- припинення професійного навчання за направленням центру зайнятості без поважних причин;
- відмови від двох пропозицій підходящої роботи, в тому числі за набутою професією за направленням центру зайнятості, а для безробітного, який вперше шукає роботу та не має професії (спеціальності), відмови від двох пропозицій проходження професійного навчання у період з дня реєстрації (перереєстрації);
- смерті безробітного або визнання його за рішенням суду померлим, безвісти відсутнім, недієздатним чи обмежено дієздатним;
- подання безробітним заяви про бажання отримувати соціальні послуги та виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття в іншому центрі зайнятості;
- у разі невідвідування без поважних причин центру зайнятості,

допомога малозабезпеченим сім’ям припиняється з місяця, що настає за місцем, в якому припинено реєстрацію безробітного за інформацією центрів зайнятості.

Інформування органів соціального захисту населення стосовно дотримання безробітним працездатним членом малозабезпеченої сім’ї законодавства про зайнятість у частині сприяння своєму працевлаштуванню та припинення реєстрації як безробітної особи, яка включена до складу малозабезпеченої сім’ї, здійснюється центрами зайнятості до 10 числа місяця, що настає за звітним.