002.jpg

Міська влада готова сприяти у вирішенні питання пестицидів колишнього КСП «Тепличне», не зважаючи на те, що ці хімікати не належать до власності територіальної громади міста.

Непридатні та заборонені до використання пестициди належали колективному сільськогосподарському підприємству «Тепличне» (НЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО Сумської міської ради, а колективне сільськогосподарське) та тривалий час зберігалися у складі цього підприємства.

Під час проведення ліквідаційної процедури КСП «Тепличне», яке ліквідовано як юридичну особу ухвалою господарського суду Сумської області від 24 липня 2003 року по справі № 3625/7/131, склад хімічних добрив на балансі банкрута не обліковувався, в інвентаризаційні описи не включався, будь-яким юридичним чи фізичним особам не продавався і не перепродавався.

Усвідомлюючи соціальну відповідальність перед громадою міста, з метою зменшення екологічного ризику та попередження негативного впливу на здоров’я населення від накопичених і непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, згідно з договором від 16 листопада 2009 року № 52 між державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Сумській області, виконавчим комітетом Сумської міської ради та ТОВ підприємством «Спецзахист», у рамках реалізації Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища Сумської області до 2015 року, за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища проведено перезатарювання вищезазначених пестицидів, що залишилися у складі ліквідованого КСП «Тепличне».Було перезатарено 21692 кг сипучих, рідких непридатних до використання й заборонених пестицидів та тари від них. Платником виступило Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Сумській області.

У 2013 році, склад, де тимчасово зберігались перезатарені непридатні та заборонені до використання пестициди, зруйновано невідомими особами, цеглу і плити вивезено у невідомому напрямку, залишено пестициди на земельній ділянці під уламками складу. Виконавчі органи Сумської міської ради неодноразово інформували Державну екологічну інспекцію у Сумській області, департамент екології паливно – енергетичного комплексу (нині - департамент екології та охорони природних ресурсів) Сумської обласної державної адміністрації про ситуацію, що склалась та неможливість здійснення заходів з інвентаризації, перезатарювання, утилізації пестицидів за кошти міського бюджету, у зв’язку з відсутністю обґрунтованих юридичних підстав (земельна ділянка, на якій знаходяться непридатні і заборонені до використання пестициди, має статус державної форми власності та розташована за межами міста Суми, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення (рілля), об’єкти нерухомого майна, які б належали до комунальної власності територіальної громади міста Суми на ній відсутні, пестициди власника не мають).

Із 1 січня 2013 року землі державної та комунальної власності розмежовані. Частиною 2 статті 83 Земельного кодексу України визначено, що у комунальній власності перебувають усі землі в межах населених пунктів, крім земельних ділянок приватної та державної власності, та земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна комунальної власності незалежно від місця їх розташування. Відповідно до пункту 4 статті 122 Земельного кодексу України органи місцевого самоврядування не мають повноважень розпоряджатися землями за межами населених пунктів.

За даними обліку та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будь-які об’єкти нерухомого майна комунальної власності на зазначеній земельній ділянці відсутні.

Згідно з положеннями частини 2 статті 9 Закону України «Про відходи», територіальні громади є власниками лише тих безхазяйних відходів, які знаходяться на їх території. Частиною 3 статті 9 Закону України «Про відходи» визначено, що держава є власником відходів, що утворюються на об’єктах державної власності чи знаходяться на території України і не мають власника або власник яких невідомий. У зв’язку з тим, що пестициди не належать до власності територіальної громади міста Суми і розміщені на землях державної власності, вирішення питання щодо подальшого поводження з ними належить до повноважень місцевих органів виконавчої влади.

У зв’язку з відсутністю порозуміння з департаментом екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації у питаннях поводження з забороненими та непридатними до використання пестицидами колишнього КСП «Тепличне», з метою набуття юридичних підстав для здійснення процедур щодо поводження з забороненими і непридатними до використання пестицидами та тарою від них, для попередження загрози здоров’ю населення та навколишньому середовищу, виконавчими органами Сумської міської ради неодноразово пропонувалося Головному управлінню Держгеокадастру в Сумській області передати земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної власності, на якій розміщені заборонені та непридатні до використання пестициди, у власність територіальної громади міста Суми (листи виконавчого комітету Сумської міської ради від 30 грудня 2016 року № 3369/03.02.02.17, від 30 січня 2018 року № 200/03.02.02-17).

Крім того, виконавчі органи Сумської міської ради пропонували Сумській обласній державній адміністрації передати субвенцію з міського бюджету міста Суми до обласного бюджету Сумської області для забезпечення перезатарення та утилізації непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин та тари від них (листи виконавчого комітету Сумської міської ради від 29 вересня 2017 року № 2056/03.02.02-17, від 06 листопада 2017 року № 233/03.02.02-17).

Станом на 9 лютого 2018 року відповідей по суті звернень від Головного управління Держгеокадастру в Сумській області та Сумської обласної державної адміністрації не отримано.

Вилучення, утилізація, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них здійснюється підприємствами – виробниками, іншими підприємствами, які мають ліцензію Міністерства екології та природних ресурсів України на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та у Порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 року № 354.
Відповідно до інформації Міністерства екології та природних ресурсів України підприємства, які б мали ліцензію та можливість утилізовувати небезпечні пестициди, гербіциди та тару від них в Україні відсутні, що фактично стримує розв’язання проблем заборонених і непридатних до використання пестицидів та отрутохімікатів.

Нові межі міста

Старі та нові межі міста

Відстань від меж міста до пестицидів

Документи