0012.jpg

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2023 № 340 внесені зміни до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, а саме щодо призначення допомоги на дітей одиноким матерям, та до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Основні зміни стосуються обмежень щодо майнового стану: купівлі рухомого та нерухомого майна, грошових активів, товарів довгострокового вжитку та валюти, депозитних вкладів та платежів.

Допомога на дітей одиноким матерям та державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям не призначається, якщо особи які входять до складу сім’ї, протягом 12 місяців перед місяцем звернення за призначенням допомоги здійснили покупку на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень:

  • земельної ділянки
  • будинку, квартири (крім житла, отриманого або придбаного за рахунок державного чи місцевого бюджету), іншого нерухомого майна
  • транспортного засобу (механізму)
  • цінних паперів, віртуальних активів
  • будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або одноразово оплатили будь-які роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлових)безготівкової та/або готівкової іноземної валюти (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних та/або освітніх послуг), а також банківських металів.

Також, допомога не призначається, якщо протягом 12 місяців перед місяцем звернення за призначенням допомоги здійснено платіж, що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування) на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень, або були внесені внески до статутного капіталу, благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів) та надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги чи позики.

Допомога не призначається, якщо особи, які входять до складу сім’ї, на 1 число місяця, з якого призначається державна соціальна допомога, мають на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень, про що зазначається в декларації.

Проте, відтепер допомога на дітей одиноким матерям та державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям призначається:

  • у разі, якщо купівлю будинку (квартири) було здійснено протягом 6 місяців після продажу іншого будинку (або квартири), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтверджених документів. При цьому доходи від такого продажу не враховуються до сукупного доходу сім’ї.
  • якщо у складі сім’ї є особа, яка перебуває в трудових відносинах, яка не сплатила або за неї не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, у зв’язку з наявною заборгованістю роботодавця із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або ж вона отримувала допомогу по частковому безробіттю.

Інформацію про порядок призначення допомоги можна отримати, звернувшись до працівників Громадської приймальні департаменту (вул. Харківська, 35), або за (050)4078199, (050)4078002, 788-888 (багатоканальний).