003.jpg

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою реалізації принципів державної регуляторної політики виконавчими органами Сумської міської ради проводиться робота спрямована на:

 • вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між органом та посадовою особою місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання;
 • недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів;
 • зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання;
 • усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.

Станом на 01.01.2015 у загальному реєстрі діючих регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчого комітету налічується 80 діючих регуляторних акта (41 СМР, у тому числі 29 – базових, а решта – регуляторні акти, якими вносилися зміни до базових; 39 ВК, у тому числі 24 – базових, а решта – регуляторні акти, якими вносилися зміни до базових).

Згідно вимог статті 7 «Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням Сумської міської ради від 04.12.2013 № 2839-МР та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 19.11.2013 № 546 затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів відповідно Сумської міської ради та її виконавчих органів на 2014 рік.

Протягом 2014 року вносились зміни до планів регуляторної діяльності Сумської міської ради (доповнено 9 проектами регуляторних актів) та відповідно її виконавчих органів (доповнено 9 проектами регуляторних актів), які оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради в підрозділі «Планування регуляторної діяльності» розділу «Регуляторна діяльність». Таким чином, до планів (зі змінами) включено 21 проект регуляторних актів (11 СМР, 10 ВК). Фактично підготовлено та оприлюднено 24 проекти регуляторних акта: 11 СМР, 13 ВК (з одного питання, яке включено до плану виконавчих органів Сумської міської ради щодо перевезення пасажирів на міських маршрутках підготовлено і оприлюднено 4 проекти рішення), з яких прийнято - 16 (9 СМР, 7 ВК), скасовано - 2 (1 СМР, 1 ВК).

Стосовно кожного проекту регуляторного акта, що вноситься на розгляд міської ради або її виконавчого комітету, розробниками готуються повідомлення про оприлюднення, аналіз регуляторного впливу, які разом з проектом регуляторного акта оприлюднюються на офіційному сайті Сумської міської ради з метою одержання зауважень і пропозицій та визначення доцільності прийняття.

Відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд міської ради, разом з експертним висновком щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта та підписаним аналізом регуляторного впливу виконавчими органами Сумської міської ради подається до уповноваженого органу (Держпідприємництва, м. Київ) для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.

На виконання вимог вказаного закону виконавчими органами Сумської міської ради протягом ІV кварталу 2014 року направлено до Держпідприємництва 5 проектів регуляторних актів (проектів рішень Сумської міської ради), а саме:

 • проект рішення Сумської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою м. Суми»;
 • проект рішення Сумської міської ради «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів»;
 • проект рішення Сумської міської ради «Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на 2015 рік»;
 • проект рішення Сумської міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Суми»;
 • проект рішення Сумської міської ради «Про організацію проведення конкурсу по визначенню суб’єктів господарювання - виконавців комунальних послуг з організації збирання, вивезення, утилізації твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території міста Суми».

На офіційному сайті Сумської міської ради у розділі «Регуляторна діяльність» розміщено перелік діючих регуляторних актів, проекти регуляторних актів для обговорення, плани регуляторної діяльності Сумської міської ради та її виконавчих органів, план підготовки звітів про відстеження результативності регуляторних актів, звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики» стосовно кожного проекту регуляторного акту здійснюється послідовно:

 • базове відстеження результативності;
 • повторне відстеження результативності;
 • періодичне відстеження результативності.

Рішенням Сумської міської ради від 18.12.2013 № 2903-МР та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.12.2013 № 610 затверджені плани-графіки відстеження результативності діючих регуляторних актів відповідно Сумської міської ради та її виконавчого комітету на 2014 рік, якими передбачено підготовку 39 звітів про відстеження результативності діючих регуляторних актів (19 СМР, 20 ВК). Відповідно до планів-графіків протягом звітного періоду підготовлено та оприлюднено на офіційному сайті Сумської міської ради 36 звітів про відстеження результативності діючих регуляторних акта (20 СМР, 16 ВК). У тому числі проведено повторне відстеження результативності регуляторного акта (який не було включено до вищевказаного плану-графіку) - рішення Сумської міської ради від 04.06.2014 № 3347-МР «Про введення мораторію на відчуження майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Суми і знаходиться в центральній історичній частині міста, до кінця 2014 року (до 31 грудня)», так як встановлений строк при його прийнятті є меншим ніж один рік.

Крім того, протягом 2014 року було проведено базове відстеження результативності 7 регуляторних актів (5 СМР, 2 ВК).

Слід відмітити, що вищевказаним планом-графіком виконавчого комітету Сумської міської ради передбачалось проведення відстеження деяких регуляторних актів, які не були відстежені, оскільки втратили чинність та виключені з реєстру регуляторних актів, а саме:

 • рішення виконавчого комітету від 15.01.2013 № 28, від 18.06.2013 № 301, від 29.08.2013 № 431, якими вносились зміни до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.05.2010 № 219 «Про організацію перевезення пасажирів на постійних міських маршрутах м. Суми» (зі змінами) втратили чинність відносно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.12.2013 № 607.
 • рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.05.2013 № 251 «Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території Центральної частини міста Суми» втратило чинність на підставі рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 15.04.2014 № 187 «Про розгляд подання в.о. прокурора м. Суми від 05.03.2014 № 120-1926 вих 14 про усунення порушень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», причин та умов, що їм сприяють».

Питання реалізації покладених на міську раду повноважень у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності знаходиться на постійному контролі.